Blogit

Näin meille syntyi digityökaveri – ohjelmistorobotiikan abc

Muutama vuosi sitten tulevaisuuden trendejä tutkiessamme totesimme, että nyt on aika työeläkeyhtiön lähteä robotiikan matkaan. Matkaa suunnitellessamme kaksi kysymystä nousi muiden edelle:

1. miten saada henkilöstö innostumaan ohjelmistorobotiikasta ja
2. miten aloittaa ohjelmistorobotiikan kehittäminen.

Lähdimme hahmottamaan robotiikkaa palveluna eikä vain teknisenä asiana. Loimme robotiikalle oman vision: palvelua henkilöstölle ja aikaa asiakkaalle. Jaoimme henkilöstölle runsaasti tietoa ohjelmistorobotiikasta ja viestinnän kärjeksi valikoitui Tarmo-robotin ottaminen uudeksi digityökaveriksi esittelyineen ja perehdyttämisineen.

Lähestymistapa on lisännyt ymmärrystä siitä, millaisia tehtäviä robotti voi tehdä ja se on luonut myös hedelmällisen maaperän uusien robotehtävien ideoinnille eri puolilla organisaatiota. Valittu viestinnän strategia ja sen toteutus loivat positiivisen alustan robotin ensiaskelille.

Teemme robotiikkaa HR-näkökulmasta

 Robotiikka päätettiin liittää osaksi HR-toimintaa. Robotiikkaan liittyy koko organisaation tasolla paljon uutta osaamista, jota työntekijät pääsevät kerryttämään ja hyödyntämään monin tavoin eri työrooleissa. Opimme toimimaan robottikollegan kanssa yhteistyössä ja valmentamaan sekä auttamaan sitä muuttuvissa tehtävissä. Robotiikalla ja toimenkuvien muokkauksella voi myös olla vaikutus rekrytointitarpeisiin. HR:n tärkeä rooli robotiikassa on auttaa tarvittavien kyvykkyyksien kehittymisessä sekä konsultoida esimiehiä työnkuvien muutoksissa. Työelämä muuttuu tälläkin tavalla.

Robotiikka-osasto toimii poikkiorganisatorisesti ja virtuaalisesti. Rekrytoimme osastolle osaajia eri liiketoiminnoista, viestinnästä ja tietohallinnosta. Ryhmäläiset edistävät robotiikkaa oman toimensa ohella säilyttäen vahvan yhteyden liiketoimintaan. Robotiikan osaston jäsenet toimivat muutoksen viestinviejinä. Heistä kullakin on oma roolinsa robotiikan edistämisessä ja tavoitteet tuloskortilla. Yhdessä jaamme kokemukset, opimme ja opetamme, viestimme, ideoimme, koordinoimme ja lanseeraamme.

Määrämuotoisuus tukee tekemistä

Loimme robotiikan käyttöönottamiseksi yhteisen hallintamallin. Robotiikan hallintamalli rytmittää ja yhdenmukaistaa tekemistä. Hallintamallin avulla otimme käyttöön yhteiset tavat toimia mm. robotiikan kohteiden ideoimiseksi, analysoimiseksi, päätösesitysten luomiseksi ja käyttöönotettujen tehtävien lanseeraamiseksi. Hallintamalli elää ja muokkautuu kokemuksen myötä sekä skaalautuu toiminnan kasvaessa.

Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Esimerkiksi robottitehtävien määrittelyyn ja tekniseen toteutukseen saa apua teknisiltä toimittajilta. Ylläpidon osalta ulkoistimme tuotannon toimivuuden seurannan. Yhdessä korjaamme digikaverin takaisin hommiin.

Robottikollegan toimenkuva laajenee askel askeleelta

Tähän mennessä hyödynnämme ohjelmistorobotiikkaa mm. asiakastietojen ylläpidossa, ammatillisen kuntoutuksen prosessissa, eläkeasioiden taustatöissä ja asiakasviestinnän tukena.

Kollegamme toimenkuva laajenee tasaisen varmasti. Uusia ideoita digityökaverin töiksi syntyy viikoittain. Robottikaveri nähdään meillä selkeästi myönteisenä mahdollisuutena työn sujuvoittamiseen.

Riitta Puutula
osastopäällikkö, digityökaverit
LinkedIn
Riitta Puutula johtaa robotiikkaa Ilmarisessa. Digityökaverien avulla tarjotaan palvelua henkilöstölle ja aikaa asiakkaalle.

Lue myös:
Tekoälyllä kohti parempaa asiakaskokemusta
– Tee Ilmarisen testi ja tarkista, kuinka valmis sinä olet tulevaisuuden työelämään! futurescore.ilmarinen.fi
– Tutustu Ilmarisen Parempaa työelämää -palveluihin

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 14.9.2021

Työnantajien välittäminen näkyy ja tuntuu

Työskentelen Ilmarisessa ammatillisen kuntoutuksen asiantuntijana. Me kuntoutusasiantuntijat autamme ihmisiä jatkamaan työelämässä vaivoista ja sairauksista huolimatta. Etsimme asiakkaillemme uusia, juuri heidän työkyvylleen sopivia tehtäviä ja koulutusta. Asiakkaideni työt jatkuvat ja mieleni kevenee. Työni on parhaimmillaan ihan mahtavaa!

Työnantajien välittäminen näkyy ja tuntuu

Blogit 9.9.2021

Miten navigoin oikein osaamisen valtamerellä?

Muuttuvassa työelämässä osaaminen vanhenee ja uutta pitäisi oppia nopeammin kuin koskaan ennen. Kuulemma myös vapaa-aikaa pitäisi käyttää opiskeluun, jotta pysyy vauhdissa mukana. Mietitkö sinäkin, miten jaksat arjen pyörityksessä ja pidät samalla jatkuvasti omasta markkinakelpoisuudestasi huolta? Ainainen riittämättömyyden tunne ahdistaa.

Miten navigoin oikein osaamisen valtamerellä?

Blogit 6.9.2021

Neljä askelta vaikuttavaan ergonomiaan

Monen tekijän tulee osua kohdalleen, kun tavoitteena on tukea työkykyä ja samalla saada aikaan sujuvaa työtä sekä tuottavuutta. Miten ja minkälainen ergonomia voi auttaa kohti haluttuja tuloksia?

Neljä askelta vaikuttavaan ergonomiaan
Lisää ajankohtaisia artikkeleita