Blogit

Toimiva fuuga - miten työyhteisö soi yhteen?

Työelämässä on puhuttu vuosikaudet siiloutumisesta. En ole itse tunnistanut ilmiötä, koska olen kokenut tekeväni kaikkien kanssa samalla lailla töitä. Toimiessani Ilmarisen asiakaspalvelussa sain hyvin apua perinnästä, myynnistä, matemaatikoilta ja lakiosastolta. Kehitystehtävissä asioiden tarkastelu yli organisaatiorajojen oli ehdoton välttämättömyys. Controllerina ehkä ensimmäistä kertaa ymmärsin, miten tärkeäksi ihmiset kokevat sen, ettei kukaan muu tule päättämään asioista puolestasi. Meni aikaa oppia, ettei asioiden tarkastelu pelkästään numeroiden kannalta kertonut koko totuutta. Silloinkaan en kokenut, että haasteet olisivat johtuneet siiloista, vaan pikemminkin kommunikaation puutteesta.

Fuuga perustuu harmoniaan

Oletko koskaan perehtynyt barokin mestarin Bachin fuugiin? Fuugassa esitellään ensin yksittäinen teema. Teemaa seuraa toisella äänellä esitetty sama teema, jota alkuperäinen ääni säestää harmoniassa. Päällekkäisiä ääniä voi parhaimmillaan muunneltuna olla neljä tai jopa kymmenen. Kaoottista? Ei vaan täydellisen harmonista, loogista, älyllisesti haastavaa ja kaunista. Soittaessa ja laulaessa laskutaito on parhaimmissa fuugissa todella tarpeen. Vaikka osaat laskea, se ei saisi kuulua ylikontrollina, vaan teeman pitää antaa edetä mahdollisimman luonnollisena. Pääteeman ollessa vuorossa muut äänet säestävät. Harmonia ei toteudu kunnolla, jos johdossa oleva kapellimestari ei ole koulinut joukkojaan.

Joskus on tarpeen tarjoilla viimeinen ääni selkeänä, jotta seuraavien on helppo saada omasta alkuäänestään kiinni. Jos sopraanot joutuvat laulamaan oikein korkealta, tsemppaavat muut tukevalla pohjalla, jotta ylärekisterissä laulavat eivät jäisi yksin. Oma ääni on tärkeää lopettaa oikea-aikaisesti säveltäjän toiveiden mukaan, jotta ei synny vääränlaisia sointiyhdistelmiä. Minä koen fuugan täydellisenä yhteistyönä, jossa kaiken toimiessa yhteisen suunnan ja sääntöjen mukaan, voi tavoitella ylimaallisia sfäärejä.

Kanna vastuu ja kunnioita toista

Miksi mietin fuugaa ja siiloja, kun mietin työelämää? Meillähän on tapana puhua jazzbandista, kun haluamme musiikin kautta kuvailla toimivaa organisaatiota: on timanttista taitoa, tekniikat hallussa, mutta myös uskallusta ja halua improvisoida. Eikö fuuga ole aivan passé?

Työelämässä on paljon prosesseja, jotka liikkuvat organisaatiosta toiseen, ihmiseltä ihmiselle tai robotille. Prosessin alussa siihen liittyvät asiat ovat usein selkeitä. Asiat kuitenkin vaihtavat prosessin edetessä omistajia ja tekijöitä. Prosessiin liittyy kontrolleja, deadlineja tai muita määreitä, joilla varmistetaan, että prosessi toimii ja tehtävät siirtyvät eteenpäin. Miten sinä siirrät tehtävän toiselle? Kunnioitatko deadlineja ja mahdollistat toisen sujuvan liikkeellelähdön? Entä kuuluuko oma äänesi ylimpänä, vaikka on toisen vuoro kuljettaa teemaa?

Toimiva fuuga on kuin rasvattu prosessi: kaikki palaset ovat paikallaan ja mitään ylimääräistä ei ole. Fuuga on parhaimmillaan, kun laulajat ja soittajat ovat treenattuja selviytymään haasteesta. Joukossa ei saa olla liikaa sooloilijoita, joille oman äänen kuuluminen on tärkeämpää kuin kokonaisuus.

Fuuga toimii, kun kukin kantaa vastuunsa ja kunnioittaa toisen osaa. Fuuga toimii, kun luotat siihen, että osaat ja annat mennä. Fuuga toimii, kun tiedät, että muut tekevät samoin.

Saara Ansamaa
osastopäällikkö
Ilmarinen

Kirjoittaja on kokenut amatöörikuorolaulaja, joka viihtyy kuororivin lisäksi prosessikehittämisen parissa.  

 

 

Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 3.5.2021

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Viime viikkojen päivän ilahduttavin hetki on ollut noin kello 11.35, jolloin THL on julkistanut uudet koronaluvut. Ne ovat olleet laskusuunnassa ja yrityksissä on ruvettu entistä rohkeammin keskustelemaan etätyöläisten toimistoille paluusta.

Exit koronasta -suunnitelma työpaikoille – oikeastiko?

Blogit 28.4.2021

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Suomalaisten eläkevaroja rahastoidaan, mutta samalla alhainen korkotaso syö odotettuja sijoitusten tuottoja. Onnistummeko nostamaan odotettuja sijoitustuottoja yhdellä prosenttiyksiköllä ja helpottamaan tulevien sukupolvien taakkaa 100 miljardilla eurolla? Katse tulisi kiinnittää siihen, miten eläkeyhtiöiden sijoitustoimintaan saadaan lisäjoustoja vastuuvelan tai vakavaraisuusvaateiden laskentaa muokkaamalla.

Alhainen korkotaso nakertaa tulevia eläkkeitä – miten säästämme lapsillemme 100 miljardia?

Blogit 21.4.2021

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?

Globalisaatio on ollut hyvä asia monin tavoin. Ihmisten välisen kanssakäymisen lisääntyminen lisää ymmärrystä, vähentää konflikteja ja rikastuttaa kokemusmaailmaamme. Lisäksi globalisaation tuomat elintasohyödyt ovat olleet merkittäviä ainakin meille suomalaisille. Suomi on pieni avotalous, jolle kansainvälinen kauppa on elintason säilyttämisen kannalta keskeistä. Suomi vie ja tuo, nettohyödyt ovat kansantaloudelle ja kansalaisille ilmeiset.

Korona – uusi naula globalisaation arkkuun?
Lisää ajankohtaisia artikkeleita