Blogit

Työelämän ulkopuolelle jää osaavia ja motivoituneita vammaisia

Koko väestöstä vammaisia ihmisiä on noin 15 %. Heistä vain noin 20 % on työelämässä, eli vailla työtä on noin 100 000 ikäluokasta 18–65-vuotiaat.

Työttömänä työnhakijana on noin 10 000 henkilöä, joilla on diagnoosimerkintänä tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen sairaudet. Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 40 000 ihmistä tuolla diagnoosimerkinnällä. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että jopa 1,9 miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi tämän vaikuttavan työhönsä ja työllistymismahdollisuuksiin.

Työllisyysasteen noston ja Suomen tulevaisuuden kannalta nämä luvut ovat suuria. Puhumattakaan millainen vaikutus tällä on ihmisten henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

Ilmarinen on arvioinut, että osatyökykyisten, joissa mukana on myös vammaisia, työllistymiseen liittyy iso hyödyntämätön potentiaali. Laskelmissa arvioidaan näin menetettävän jopa 1,3 miljardia euroa vuodessa. Mukana ei ole työpanoksen synnyttämää arvonlisäystä tai maksamatta jääviä etuuksia.

Invalidiliitto on käynnistänyt laajan, alkuvaiheessa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä edistävän konseptin Sopivaa työtä kaikille. Sen avulla tavoitellaan tuhansia henkilöitä mukaan työelämään. Invalidiliitto on valinnut kumppaneikseen kolme palveluntuottajaa: Spring House Oy, Ammattiopisto Spesia ja Work Pilots Oy. Nämä toimijat on valjastettu aktiivisesti etsimään mukaan ilmoittautuneille vammaisille ihmisille työtä tai esimerkiksi opiskelupaikan. 

Asennetta! 

Työllisyyden parantaminen on pääministeri Marinin hallituksen keskeisiä tavoitteita, ja koronapandemia on lisännyt painetta työllisyyden tukemiseen ja parantamiseen. Niin julkisten kuin yksityistenkin työnantajien strategioihin on nousemassa laajasti vastuullisuuden ja esteettömyyden teemat. Invalidiliitto on Sopivaa työtä kaikille -konseptin avulla tukemassa yritysten yhteiskuntavastuullista ajattelua vammaisia työnhakijoita paremmin huomioivaksi. 

Teema on otettu hyvin vastaan. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on käynnistynyt ripeästi ja kontaktoidut yritykset näkevät hyvinä yhteistyön mahdollisuudet saada osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Miten auttaa vammaisia ja osatyökykyisiä töihin? Kyse ei ole pakottamisesta eikä ”ohituskaistoista”. Kaikille on löydettävissä sopivaa työtä, jos vain asenteet ja osaaminen kohtaavat. Jatkossa tarvitaan entistä enemmän kontaktointia suoraan työnantajiin. Elokuun alussa on käynnistynyt vauhditusohjelma, jossa julkisilla hankinnoilla tuetaan myös osatyökykyisten työhön pääsyä.

Yrityksetkin tarvitsevat yksilöllistä tukea 

Vammaisjärjestön rooli ovien aukojana, vammaisuuden ymmärtäjänä ja vammaisten henkilöiden etsijänä sekä löytäjänä on olennaista. Työllistymisen edistäminen tarvitsee yksilöllistä tukea niin yritykselle kuin työllistyvälle, tietoa palkkatuesta, työolosuhteiden muutostuesta, perehtymistä asiakkaan tilanteeseen, ”rimakauhun” (asenteiden) voittamista jne. 

Koronavirus pisti toimenpiteemme osin jäihin, mutta aivan alun onnistumiset kannustavat jatkotyöhön. Organisoimme vuoden 2020 alussa kuudella paikkakunnalla rekrytointia edistävät kohtaamistapahtumat ja yhden MessiLive online-lähetyksen. Kaikkiaan on tavoitettu noin 1 300 innokasta työnhakijaa ja työelämän asiantuntijaa sekä yrityksiä noin 700. 

Sopivaa työtä kaikille -konseptissa on toistaiseksi ollut mukana yli 200 vammaista ja onnistuneita työllistymisiä on tähän asti syntynyt noin 50. Kymmenille on löytynyt oma jatkopolku, kuten esimerkiksi opiskelu.

Hyviä tarinoita on siis syntynyt

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen on noussut voimakkaammin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Selvityksistä tiedämme, että vammaisissa on osaavia ja motivoituneita ihmisiä. Aikaansa seuraavat työyhteisöt palkkaavat heitä joukkoonsa. Ei siksi, että he ovat vammaisia, vaan siksi, että he ovat osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. 

Tärkeää myös on, että viranomaiset sitoutuvat jatkotyöhön. Nyt tarvitaan kaikilta avointa ja esteetöntä asennetta! 


Olli-Pekka Heinonen 
Opetushallituksen pääjohtaja 
Sopivaa työtä kaikille -neuvottelukunnan puheenjohtaja 


Petri Pohjonen 
Invalidiliiton pääjohtaja Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 19.9.2023

Yrittäjä, tarkistathan saamasi työtuloehdotuksen

Oletko saanut meiltä tekstiviestiä tai postia työtuloosi liittyen lähiaikoina? Jos olet, niin reagoithan mahdollisimman pian. Viestissä kehotetaan tarkistamaan verkkopalvelustamme, onko käytettävissämme olevilla tiedoilla laskettu työtuloehdotuksesi oikealla tasolla. Voit hyväksyä yritystoimintaasi parhaiten kuvaavan työtulovaihtoehdon tai antaa lisätietoja oikeamman työtulon määrittämistä varten. Saamme tietoja julkisista rekistereistä, mutta yrittäjänä sinulla on parhaat tiedot yritystoiminnastasi.

Yrittäjä, tarkistathan saamasi työtuloehdotuksen

Blogit 12.9.2023

Vaikuta ilman sanoja – Miten tulla sanattoman viestinnän mestariksi?

Tiesitkö, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa palaverien ilmapiiriin sanattomasti jo ihan muutamassa sekunnissa? Voit siis vaikuttaa tilanteiden ja keskustelujen kehittymiseen sanomatta sanaakaan ja vahvistaa sanojasi kehonkielellä. Jokainen voi myös oppia lukemaan sanatonta viestintää, ja näin vuorovaikutustilanteissa on käytössä enemmän informaatiota. Toivon, että tämän blogin innoittamana sinusta tulee työpaikkasi ilmapiiriin myönteisesti vaikuttava taikuri!

Vaikuta ilman sanoja – Miten tulla sanattoman viestinnän mestariksi?

Blogit 7.9.2023

Salaisuus säilyy, vain piiri laajenee

Havainto esihenkilöajoiltani: Arjessa työkykyjohtaminen näyttäytyi usein muusta johtamisesta erillisenä, pitkälti HR:n asiana. Näin siitä huolimatta, että esihenkilöt tukevat työkykyä työpaikan arjessa monin tavoin. Entä jos työkykytietoa olisikin kaikkien helposti saatavilla?

Salaisuus säilyy, vain piiri laajenee
Lisää ajankohtaisia artikkeleita