Blogit

Työelämän ulkopuolelle jää osaavia ja motivoituneita vammaisia

Koko väestöstä vammaisia ihmisiä on noin 15 %. Heistä vain noin 20 % on työelämässä, eli vailla työtä on noin 100 000 ikäluokasta 18–65-vuotiaat.

Työttömänä työnhakijana on noin 10 000 henkilöä, joilla on diagnoosimerkintänä tuki- ja liikuntaelinten tai sidekudoksen sairaudet. Työkyvyttömyyseläkkeellä on noin 40 000 ihmistä tuolla diagnoosimerkinnällä. Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että jopa 1,9 miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi tämän vaikuttavan työhönsä ja työllistymismahdollisuuksiin.

Työllisyysasteen noston ja Suomen tulevaisuuden kannalta nämä luvut ovat suuria. Puhumattakaan millainen vaikutus tällä on ihmisten henkilökohtaiseen hyvinvointiin.

Ilmarinen on arvioinut, että osatyökykyisten, joissa mukana on myös vammaisia, työllistymiseen liittyy iso hyödyntämätön potentiaali. Laskelmissa arvioidaan näin menetettävän jopa 1,3 miljardia euroa vuodessa. Mukana ei ole työpanoksen synnyttämää arvonlisäystä tai maksamatta jääviä etuuksia.

Invalidiliitto on käynnistänyt laajan, alkuvaiheessa erityisesti fyysisesti vammaisten ihmisten työllistymistä edistävän konseptin Sopivaa työtä kaikille. Sen avulla tavoitellaan tuhansia henkilöitä mukaan työelämään. Invalidiliitto on valinnut kumppaneikseen kolme palveluntuottajaa: Spring House Oy, Ammattiopisto Spesia ja Work Pilots Oy. Nämä toimijat on valjastettu aktiivisesti etsimään mukaan ilmoittautuneille vammaisille ihmisille työtä tai esimerkiksi opiskelupaikan. 

Asennetta! 

Työllisyyden parantaminen on pääministeri Marinin hallituksen keskeisiä tavoitteita, ja koronapandemia on lisännyt painetta työllisyyden tukemiseen ja parantamiseen. Niin julkisten kuin yksityistenkin työnantajien strategioihin on nousemassa laajasti vastuullisuuden ja esteettömyyden teemat. Invalidiliitto on Sopivaa työtä kaikille -konseptin avulla tukemassa yritysten yhteiskuntavastuullista ajattelua vammaisia työnhakijoita paremmin huomioivaksi. 

Teema on otettu hyvin vastaan. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on käynnistynyt ripeästi ja kontaktoidut yritykset näkevät hyvinä yhteistyön mahdollisuudet saada osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa. Miten auttaa vammaisia ja osatyökykyisiä töihin? Kyse ei ole pakottamisesta eikä ”ohituskaistoista”. Kaikille on löydettävissä sopivaa työtä, jos vain asenteet ja osaaminen kohtaavat. Jatkossa tarvitaan entistä enemmän kontaktointia suoraan työnantajiin. Elokuun alussa on käynnistynyt vauhditusohjelma, jossa julkisilla hankinnoilla tuetaan myös osatyökykyisten työhön pääsyä.

Yrityksetkin tarvitsevat yksilöllistä tukea 

Vammaisjärjestön rooli ovien aukojana, vammaisuuden ymmärtäjänä ja vammaisten henkilöiden etsijänä sekä löytäjänä on olennaista. Työllistymisen edistäminen tarvitsee yksilöllistä tukea niin yritykselle kuin työllistyvälle, tietoa palkkatuesta, työolosuhteiden muutostuesta, perehtymistä asiakkaan tilanteeseen, ”rimakauhun” (asenteiden) voittamista jne. 

Koronavirus pisti toimenpiteemme osin jäihin, mutta aivan alun onnistumiset kannustavat jatkotyöhön. Organisoimme vuoden 2020 alussa kuudella paikkakunnalla rekrytointia edistävät kohtaamistapahtumat ja yhden MessiLive online-lähetyksen. Kaikkiaan on tavoitettu noin 1 300 innokasta työnhakijaa ja työelämän asiantuntijaa sekä yrityksiä noin 700. 

Sopivaa työtä kaikille -konseptissa on toistaiseksi ollut mukana yli 200 vammaista ja onnistuneita työllistymisiä on tähän asti syntynyt noin 50. Kymmenille on löytynyt oma jatkopolku, kuten esimerkiksi opiskelu.

Hyviä tarinoita on siis syntynyt

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistyminen on noussut voimakkaammin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Selvityksistä tiedämme, että vammaisissa on osaavia ja motivoituneita ihmisiä. Aikaansa seuraavat työyhteisöt palkkaavat heitä joukkoonsa. Ei siksi, että he ovat vammaisia, vaan siksi, että he ovat osaavia ja motivoituneita työntekijöitä. 

Tärkeää myös on, että viranomaiset sitoutuvat jatkotyöhön. Nyt tarvitaan kaikilta avointa ja esteetöntä asennetta! 


Olli-Pekka Heinonen 
Opetushallituksen pääjohtaja 
Sopivaa työtä kaikille -neuvottelukunnan puheenjohtaja 


Petri Pohjonen 
Invalidiliiton pääjohtaja Lisää uusi kommentti

0/4000
Viesti on pakollinen
Nimi on pakollinen
Sähköpostiosoite on pakollinen

Lisää aiheesta

Blogit 30.7.2021

Pakollinen ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoite on hyvä uutinen – myös sijoittajille

Sijoittajia kiinnostavat sekä toimintaympäristön riskit sijoituskohteena oleviin yrityksiin että yritysten toiminnan vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Ihmisoikeudet ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta. Yritystoimintaan ja ihmisoikeuksiin liittyvää tietoa on saatavilla, mutta jatkossa tarvitaan yhä kokonaisvaltaisempaa tietoa sijoituspäätösten tueksi. EU:n valmisteilla oleva yritystoiminnan ja hankintaketjujen vastuullisuutta koskeva regulaatio edellyttää yrityksiä kiinnittämään yhä tarkemmin huomiota toimintansa ihmisoikeusvaikutuksiin mahdollistaen kattavamman tiedon myös sijoittajille.

Pakollinen ihmisoikeuksien huolellisuusvelvoite on hyvä uutinen – myös sijoittajille

Blogit 21.7.2021

Hei liikkuja – onko mittalaitteesi renki vai isäntä?

Monelle meistä kunto- ja terveysliikkujista kesä on kestävyysliikunnan kulta-aikaa. Löydämme liikkumisen iloa muun muassa luonnosta nautiskellen kävelylenkin lomassa, lenkkipolkuja pinkoen tai pyörän selässä kiitäen. Monet hurahtavat laskemaan omia kilometrejään ja tähtäävät täysillä kohti omia tavoitteitaan tai kisailevat esimerkiksi pyöräkilometreistä Kilometrikisassa. Ranteeseen puetaan tietenkin suoritusta mittaava älylaite. Eihän sitä muuten tiedä liikkuneensa.

Hei liikkuja – onko mittalaitteesi renki vai isäntä?

Blogit 24.6.2021

Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän eläketurvan kuin palkansaajatkin

Yrittäjien luottamus eläkejärjestelmään on vaatimaton Suomen Yrittäjien tuoreen tutkimuksen perusteella, alivakuuttaminen on yleistä ja valtion rahoitus on kasvussa. Vuoroin arvostellaan yrittäjiä ja eläkevakuuttajia alivakuuttamisesta. Mistä tässä on oikein kyse?

Yrittäjät ansaitsevat yhtä hyvän eläketurvan kuin palkansaajatkin
Lisää ajankohtaisia artikkeleita