Tiedote 23.1.2013

Hyvä loppuvuosi nosti sijoitustuoton +7,4 prosenttiin

Ilmarisen vuoden 2012 sijoitustuotto nousi 7,4 prosenttiin (-4,0 prosenttia vuonna 2011). Positiivinen sijoitustuotto oli seurausta useiden eri omaisuuslajien hyvästä kehityksestä. Erityisen hyviä tuottoja Ilmarinen sai pääomasijoituksista ja noteeratuista osakesijoituksista. Sijoitusten markkina-arvo nousi 29,5 (27,5) miljardiin euroon.

Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailaksen mukaan yli seitsemän prosentin sijoitustuottoa voi pitää hyvänä.

– Eläkevarat tuottivat mainiosti vuonna 2012. Tämä arvio pätee niin nimellis- kuin reaalituottoon.

Ilmarisen viime vuoden reaalituotto oli 4,9 (-6,7) prosenttia.

Eri sijoituslajeista parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, 15,4 (12,6) prosenttia ja noteeratut osakesijoitukset 9,1 (-17,6) prosenttia.

– Viime vuonna osakemarkkinoilla saatiin positiivisia yllätyksiä. Esimerkiksi finanssisektorin yhtiöiden kurssikehitys oli pitkästä aikaa oikein hyvä, mikä on ollut toivottu korjausliike finanssikriisin jälkeen, Sailas sanoo.

Myös korkosijoitukset tuottivat hyvin, 6,7 (-0,4) prosenttia. Suorista kiinteistösijoituksista saatiin vakaa 5,7 (5,9) prosentin tuotto.

Sailas korostaa, että mennyt vuosi oli hyvä myös pitkän aikavälin tuottojen näkökulmasta. Ilmarisen pitkän aikavälin reaalinen sijoitustuotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 3,7 prosenttia vuodessa. Työeläkemaksun tulevaa kehitystä arvioitaessa käytetään 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

Ilmarisen vakavaraisuus vahvistui. Vuoden 2012 lopussa toimintapääoma oli 5,7 (4,8) miljardia euroa, mikä oli 23,8 (21,1) prosenttia vastuuvelasta.  Vakavaraisuusasema oli 2,1-kertainen (2,5) vakavaraisuusrajaan nähden. Ilman eläkelaitosten vakavaraisuutta koskevaa määräaikaista lainsäädäntöä vakavaraisuusaste olisi nyt ollut 18,8 (16,2) prosenttia ja vakavaraisuusasema 1,7 (2,0).  

Ilmarinen menestyi vuonna 2012 erinomaisesti kilpailussa asiakkaista, minkä seurauksena yhtiön markkina-asema vahvistui.

– Näen, että pitkäjänteinen työmme asiakassuhteiden hoidossa tuottaa tulosta, Sailas arvioi.

Asiakashyvitykset, 61 (55)miljoonaa euroa, säilyivät hyvällä tasolla.

”Sijoitusmarkkinoiden painopisteet muuttuvat edelleen”

Vuoden 2012 viimeinen neljännes oli eläkesijoittajan näkökulmasta erittäin hyvä etenkin osakekurssien nousun ansiosta. Sijoitustoiminnasta vastaavan varatoimitusjohtaja Timo Ritakallion mukaan levottoman alkuvuoden jälkeen luottamus palasi markkinoille, kun sijoittajat ympäri maailmaa tulivat takaisin osakeapajille.  

– Riskinottohalukkuus on kasvussa, mikä näkyy lisääntyneenä kiinnostuksena osakesijoituksiin. Kun takana on pari huonoa vuosikymmentä osakesijoittajan kannalta, uskon, että 2010-luvusta tulee osakesijoittajalle hyvä vuosikymmen.

Ritakallio arvioi myös, että maailmantalouden voi odottaa palaavan finanssikriisiä edeltävälle kasvu-uralle vuoden 2014 jälkeen. Maailmantalouden ja sijoitusmarkkinoiden painopisteet kuitenkin jatkavat muutostaan.

– Kasvuvauhti eri talouksissa vaihtelee taantumasta kahdeksan prosentin kasvuun. Nämä erot heijastuvat luonnollisesti myös eläkesijoittamiseen ja sijoitusstrategiamme painopisteisiin.

Ritakallio muistuttaa, että eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti, jotta suomalaisten työeläketurva voidaan säilyttää ilman kohtuuttomia eläkemaksunkorotuksia.

Tiedotteessa mainitut luvut ovat alustavia. Virallinen tilinpäätös vuodelta 2012 julkistetaan 28.2.2013.

Liite: Ennakkotiedot 2012 (pdf)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Sailas, puh. 010 284 3000
Varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, Timo Ritakallio, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Johtaja, viestintä ja henkilöstö, Päivi Sihvola, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 15.8.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Työntekijämäärä nousi heinäkuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä yli kaksi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työntekijämäärä on jatkanut kasvuaan jo lähes puolentoista vuoden ajan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät majoitus- ja ravitsemusala sekä henkilöstövuokraus. Ainoastaan rakentaminen oli laskusuunnassa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Uutinen 11.8.2022

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation -vaikuttajayhteistyö (NEC) jatkoi vuonna 2021 työtään sijoituskohteiden kestävän vedenkäytön ja ruoantuotannon edistämiseksi. Uuden NEC 2.0 -yhteistyön tavoitteena on keskittyä erityisesti ihmisoikeusasioihin entistä syvällisemmän dialogin kautta.

Pohjoismaisen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyön kestävän vedenkäytön vaikuttamisprosessi eteni – vuosikertomus 2021 julkaistu
Lisää uutisia ja tiedotteita