Tiedote 29.8.2014

DELÅRSRAPPORT 1.1–30.6.2014: FÖRSÄLJNINGEN VAR PÅ GOD NIVÅ

Ilmarinen klarade sig åter bra i konkurrensen mellan pensionsbolagen under början av året. Försäljningen under januari−juni utökar premieinkomsten med cirka 117 (114, 30.6.2013) miljoner euro.

− Vi har lyckats mycket bra inom försäljningen. Glädjande är också att kundtillfredsställelsen har hållits på en god nivå, säger verkställande direktör Harri Sailas.  

I slutet av juni skötte Ilmarinen cirka 38 300 (37 600) pensionsförsäkringar för arbetstagare och 61 800 (59 900) företagarförsäkringar. Antalet ArPL-försäkringar ökade med cirka 1,6 procent och antalet FöPL-försäkringar med 3,2 procent.

I Ilmarinen minskade emellertid antalet försäkrade personkunder något jämfört med året innan, vilket berodde på den försvagade sysselsättningen till följd av recessionen. Vid utgången av juni var totalt 560 000 (570 000) personer försäkrade i Ilmarinen.

Antalet pensionstagare fortsatte att öka i jämn takt. I juni betalade Ilmarinen ut pension till 316 100 (310 500) pensionstagare.

− Den ökade livslängden och det faktum att befolkningen blir allt äldre kommer även att synas i Ilmarinen i form av ett ökat antal pensionstagare under de närmaste åren. Tillväxten verkar fortsätta med en årstakt på cirka två procent, säger Sailas.

Omkostnadsrörelsens resultat som mäter hur effektiv Ilmarinens verksamhet är förutses vara cirka 79 (75) procent år 2014.

Pensionstillgångarna ökade till 33,5 miljarder euro

Ilmarinen rapporterade om det första halvårets placeringsintäkter den 12 augusti. Avkastningen på placeringsportföljen var under nämnda tid 3,4 (3,0) procent, dvs. cirka 1,1 miljarder (892 miljoner) euro. Marknadsvärdet på Ilmarinens placeringar steg i slutet av juni till 33,5 (30,6) miljarder euro.

Aktieplaceringarna avkastade 5,5 (6,3) procent, ränteplaceringarna 2,2 (1,6) procent och de direkta fastighetsplaceringarna 2,4 (2,4) procent.

Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt var fortsättningsvis på en god nivå. Realavkastningen på placeringarna räknat från år 1997 uppgick till 4,0 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

Solvensen stärktes: vid utgången av juni uppgick Ilmarinens solvenskapital till 7,5 (6,0) miljarder euro. Detta motsvarar 29,0 (24,3) procent av ansvarsskulden och var 1,9-faldigt (1,8) i förhållande till solvensgränsen.

Siffrorna i meddelandet har inte genomgått revision.

Bilagor

Ytterligare information:

Harri Sailas, verkställande direktör, tfn 010 284 3000
Timo Ritakallio, vice verkställande direktör, placeringsverksamheten, tfn. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Kiander, direktör, ekonomi och pensionspolitik, tfn 010 284 2599, 050 583 8599
Satu Malkamäki, kommunikationschef, tfn 010 284 2530, 050 448 1182

Ajankohtaista

Tiedote 10.8.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 8,9 % (-2,0 %) eli 4,7 miljardia euroa osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,6 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi
Lisää uutisia ja tiedotteita