Tiedote 31.3.2014

Ilmarisen vuosikertomus 2013 julkaistu: Ilmarinen valottaa verojalanjälkeään

Ilmarinen avaa juuri julkaistussa vuosikertomuksessa verojalanjälkeään. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun yhtiö on alkanut kartoittaa, millaisen jäljen se jättää yhteiskuntaan veroina.

− Vaikka verojalanjälkeen liittyy paljon teknisiä ja määritelmällisiä ongelmia, on mahdollista kuvata asiaa yleisellä tasolla. Vuosikertomuksen katsaus pyrkii hahmottamaan, millainen tilanne Ilmarisen kohdalla on, sanoo Ilmarisen viestintä- ja henkilöstöjohtaja Päivi Sihvola.

Verojalanjälkeen on laskettu muun muassa eläkkeistä maksetut ennakonpidätykset, ulkomaisista sijoituksista maksetut lähdeverot ja arvonlisäverot.

− Tarkoituksena on kehittää verojalanjäljen raportointia eteenpäin ja tarkentaa sitä niin, että vuoden päästä meillä olisi yksityiskohtaisempaa kerrottavaa, Sihvola sanoo.

Verkossa julkaistu vuosikertomus on koottu vastuuraportin muotoon ja siitä käy ilmi Ilmarisen vastuun toteutuminen eläketurvan hoitamisessa, sijoitustoiminnassa sekä omassa toiminnassa. Lisäksi vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen. Kertomus löytyy verkosta kokonaisuudessaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätiedot:

Viestintä- ja henkilöstöjohtaja Päivi Sihvola, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue artikkeli

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Lue artikkeli

Tiedote 14.8.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.6.2020: Coronaviruset orsakade fluktuerande placeringsavkastningar, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades på förväntat sätt

Ilmarinens totalresultat under årets första halvår var -1 099 miljoner euro (931 miljoner euro 1.1–30.6.2019) på grund av den svacka som coronavirusläget orsakade i placeringsintäkterna under början av året.

Lue artikkeli
Lisää uutisia ja tiedotteita