Tiedote 23.1.2014

Vahva loppuvuosi nosti sijoitustuoton 9,8 prosenttiin

Ennakkotietoja Ilmarisen tilinpäätöksestä 2013: Ilmarisen vuoden 2013 sijoitustuotto nousi 9,8 prosenttiin (7,5 prosenttia vuonna 2012). Vahvasti positiivinen sijoitustuotto oli seurausta etenkin osakkeiden hyvästä arvonkehityksestä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 32,3 (29,5) miljardiin euroon.

Ilmarisen toimitusjohtaja Harri Sailas on erittäin tyytyväinen sijoitustuottoon.

− Vuodesta muodostui kokonaisuudessaan hyvä, ja onnistumisia tuli lähestulkoon kaikissa sijoituslajeissa. Lähes kymmenen prosentin tuotto kertoo, että pärjäsimme hyvin myös suhteessa yleiseen markkinakehitykseen, Sailas luonnehtii.

Eri sijoituslajeista parhaiten tuottivat noteeratut osakesijoitukset, 22,0 (9,1) prosenttia sekä pääomasijoitukset, 10,2 (15,4) prosenttia. Myös Ilmarisen sisäisen hedge fundin (Ilmarinen Alfa) tuotto oli hyvä, 7,0 prosenttia.  Suorien kiinteistösijoitusten tuotto jäi 5,0 (5,6) prosenttiin, mikä johtui etenkin toimitilojen normaalia korkeammasta vajaakäyttöasteesta.  Korkosijoitusten tuotto oli markkinatilanteeseen nähden hyvä, 4,5 (6,9) prosenttia.

Pitkän aikavälin reaalituotto kohosi 4 prosenttiin

Sailas korostaa, että vuosi 2013 oli hyvä myös pitkän aikavälin eläketuottojen näkökulmasta. Ilmarisen reaalinen sijoitustuotto vuodesta 1997 on ollut keskimäärin 4,0 prosenttia vuodessa. Työeläkemaksun kehitystä arvioitaessa käytetään 3,5 prosentin reaalista tuotto-oletusta.

− Eläkevarojen tilanne on hyvä, ja eläkesijoitusten tuotot ovat palautuneet finanssikriisiä edeltäneelle tasolleen.  Yksittäisistä heikoista vuosista ei siis kannata liikaa huolestua vaan suomalaisten eläkkeet ovat turvassa tulevaisuudessakin.

Finanssikriisin jälkeen, vuoden 2009 alusta Ilmarisen eläkevarojen keskimääräinen reaalituotto on ollut 5,8 prosenttia.

Ilmarisen vakavaraisuus vahvistui. Vuoden 2013 lopussa vakavaraisuuspääoma oli 7,2 (5,8) miljardia euroa, mikä oli 28,1 (23,9) prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusasema oli 1,9-kertainen (2,2) vakavaraisuusrajaan nähden.

Ilmarinen menestyi menneenä vuonna erinomaisesti työeläkeyhtiöiden välisessä kilpailussa asiakkuuksista.

− Asiakkaidemme luottamus Ilmariseen on ollut vahvaa ja saimme lisäksi runsaasti uusia asiakkuuksia. Tähän olemme erityisen tyytyväisiä. Systemaattinen ja asiakaslähtöinen palvelujen ja toimintatavan kehitys heijastuu myyntitulokseemme, sanoo Sailas.

Asiakashyvitykset nousivat selvästi ollen 86 (62) miljoonaa euroa.

Takana vaihteleva sijoitusvuosi

Vuosi 2013 oli eläkesijoittajalle hyvä, mutta samalla myös haasteellinen.

− Sekä osake- että korkomarkkinoilla vuosi oli kaikkea muuta kuin tasainen. Vuosi alkoi hyvin, mutta kevätkesällä osakekurssit laskivat. Vuoden vahva jälkipuolisko kuitenkin korjasi tilannetta. Onnistuimme hyvin sijoituspäätöksissämme koko vuoden ajan, sanoo sijoitustoiminnasta vastaava varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Ritakallio ennakoi vuodesta 2014 mielenkiintoista talousvuotta.

− Näyttää siltä, että maailmantalouden elpyminen jatkuu. Riski talouskehityksen heilahtelusta on kuitenkin edelleen olemassa, hän huomauttaa.

Ritakallio arvioi, että jotta osakekurssien positiivinen kehitys jatkuisi, yhtiöiden tulosten pitää nyt täyttää markkinoiden niille asettamat odotukset. Hän myös ennustaa, että pitkien korkojen nousu jatkuu asteittain myös tänä vuonna.

Tiedotteessa mainitut luvut ovat alustavia. Ilmarinen julkistaa virallisen tilinpäätöksen 27.2.2014.

Ennakkotiedot 2013 (pdf)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Harri Sailas, puh. 010 284 3000
Varatoimitusjohtaja, sijoitustoiminta, Timo Ritakallio, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Johtaja, talous ja eläkepolitiikka, Jaakko Kiander, puh. 010 284 2599, 050 583 8599
Johtaja, viestintä ja henkilöstö, Päivi Sihvola, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita