Tiedote 7.4.2015

ILMARISEN VUOSIKERTOMUS 2014 JULKAISTU

Vuosikertomus on koottu vastuuraportin muotoon ja siitä käy ilmi Ilmarisen yritysvastuun toteutuminen eläketurvan hoitamisessa, sijoitustoiminnassa sekä omassa toiminnassa. Lisäksi vuosikertomus sisältää tilinpäätöksen. Kertomus löytyy verkosta kokonaisuudessaan myös ruotsiksi ja englanniksi.

Ilmarisen sähköinen vastuuraportti ja vuosikertomus on julkaistu osoitteessa http://vuosikertomus.ilmarinen.fi

Toimitusjohtajan katsauksessa vuonna 2015 toimitusjohtajan tehtävät jättänyt Harri Sailas sekä tuore toimitusjohtaja Timo Ritakallio käyvät läpi vuoden tärkeimmät saavutukset sekä tulevaisuuden muutostekijät. Talouden näkymät, työelämän muutos ja digitalisaatio vaikuttavat keskeisesti myös Ilmarisen toimintaan.

Ilmarinen on kehittänyt ja laajentanut verojalanjälkensä raportointia.  Yhtiön rahavirtoja on avattu infografiikassa, jossa on kuvattu myös eri vaiheissa maksettavia veroja ja maksuja. Ilmarinen pitää tärkeänä, että yritykset kertovat osana muuta raportointiaan myös veropolitiikastaan ja verojalanjäljestään.

Vuonna 2014 Ilmarinen kasvatti asiakasmääräänsä entisestään. Kaikkiaan Ilmarinen vastaa noin 900 000 suomalaisen eläketurvasta.  Panostukset palveluun ja asiakaskokemukseen näkyivät asiakastyytyväisyydessä, joka oli erinomaisella tasolla. Myös eläkehakemukset Ilmarinen käsitteli alan keskiarvoa nopeammin.

Työhyvinvointia ei ole unohdettu taantumassa ja Ilmarisen työhyvinvointihankkeiden määrä kasvoi vuonna 2014. Myös ammatillista kuntoutusta hyödynsi entistä useampi hakija. Työhyvinvointitoiminnan tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista, alentaa asiakasyritysten henkilöstön työkyvyttömyysriskiä ja näin vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä. Investoinnit työkyvyn ylläpitoon ovat tärkeitä, sillä samaan aikaan Ilmarinen maksoi työkyvyttömyyseläkkeitä 445 miljoonaa euroa.

Vuosi 2014 oli Ilmariselle kokonaisuutena hyvä sijoitusvuosi. Pitkällä aikavälillä Ilmarisen reaalinen sijoitustuotto on ollut keskimäärin 4,1 prosenttia vuodessa. Ilmarisen sijoitusvarallisuudesta noin kolmannes on sijoitettu Suomeen.

Lisätietoja

Päivi Sihvola, viestintä- ja henkilöstöjohtaja, puh. 010 284 3590, 040 757 4992

Ajankohtaista

Uutinen 25.2.2021

Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti Ilmariselle

Olympiakomitea on myöntänyt Ilmariselle Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin. Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti on tunnustus hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään henkilöstön liikkumisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarinens bokslut 2020: Solvensen stärktes ytterligare trots coronakrisen, effektiviteten förbättrades avsevärt

Ilmarinens placeringar avkastade 7,1 procent då coronakrisen orsakade fluktuationer på marknaden. Placeringstillgångarnas värde steg till rekordhög nivå över 53 miljarder euro och solvensen stärktes. Omkostnaderna sjönk med 9 procent.

Lue uutinen
Lisää uutisia ja tiedotteita