Ilmarisen ilmastoperiaatteiden tiekartta.
Tiedote 2.12.2016

ILMARINEN VAHVISTAA ILMASTONÄKÖKULMAA SIJOITUSTOIMINNASSAAN: TAVOITTEENA KAKSINKERTAISTAA SIJOITUKSET KESTÄVÄN KEHITYKSEN RATKAISUIHIN

Ilmarinen on vahvistanut sijoitustoimintaansa ohjaavat ilmastoperiaatteet ja niihin liittyvät konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Tavoitteena on muun muassa kaksinkertaistaa kestävän kehityksen ratkaisujen osuus osakesalkusta vuoteen 2020 mennessä. Periaatteiden tavoitteena on ohjata myös sijoituskohteena olevia yrityksiä ja varainhoitajia huomioimaan entistä paremmin vastuullisuusnäkökohdat.

– Ilmastonmuutokseen liittyy ympäristövaikutusten lisäksi sekä huomattavia taloudellisia riskejä että liiketoimintamahdollisuuksia, jotka on välttämätöntä huomioida systemaattisesti, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Ilmarisen näkemyksen mukaan ilmastonmuutos on merkittävä ja pitkäaikainen uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle ja ekologiselle kestävyydelle. Se muuttaa talouden ja monien yritysten toimintatapaa tulevina vuosina. Muutosten huomioiminen on erityisen tärkeää eläkeyhtiön kaltaiselle pitkäjänteiselle toimijalle. 

Sijoitusriski voi realisoitua esimerkiksi, kun yritysten toimintaympäristö vaikeutuu ilmastonmuutoksen vuoksi. Sijoitusten arvoa voivat heiluttaa myös uusia kustannuksia synnyttävä lainsäädäntö ja markkinoiden nopeasti muuttuvat näkemykset ilmastoriskien vaikutuksista.

Toisaalta ilmastonmuutos avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa yrityksille, jotka tuottavat puhtaan teknologian ratkaisuja ja pyrkivät siten vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen.

– Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, joiden liiketoiminta liittyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen veteen tai resurssitehokkuuden parantamiseen. Yritykset, jotka tuottavat liiketoiminnassaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, voivat kasvaa markkinoita nopeammin ja siten olla myös hyviä sijoituskohteita, sanoo Mursula. 

Ilmarisen tavoitteena on, että kestävän kehityksen ratkaisuja tuottavan liiketoiminnan osuus suorista listatuista osakesijoituksista kaksinkertaistuu 6 prosentista 12 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. 

Kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeä pyritään pienentämään 10 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Muut tavoitteet koskevat muuan muassa suorien arvopaperisijoitusten hiilijalanjälkeä, uusiutuvan energian osuutta, kiinteistöjen energiansäästöä sekä metsäsijoituksia. 

Periaatteet ohjaavat kumppaneita

Ilmastoperiaatteiden tavoitteena on vaikuttaa Ilmarisen oman toiminnan lisäksi myös kumppaneihin ja tukea sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintää. Aktiivisena omistajana Ilmarinen haluaa edistää sitä, että sijoituskohteet huomioisivat nykyistäkin paremmin toimintansa vastuullisuusnäkökulmat osana kannattavaa liiketoimintaa.

Ilmarinen odottaa muun muassa, että sen omistamat yritykset raportoivat hiilijalanjäljestä ja muista ilmastovaikutuksista avoimesti ja kattavasti. Samoin yritysten on tärkeä arvioida strategisia valintojaan ja investointejaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta. 

– Edellytämme myös varainhoitajiltamme vastuullisuusnäkökohtien huomioimista. Kannustamme heitä arvioimaan sijoitusten ilmastovaikutuksia ja keskustelemaan ilmastonäkökohdista sijoituskohteena olevien yritysten kanssa, sanoo Mursula.

Ilmarinen sijoittaa suomalaisten eläkevaroja tuottavasti ja turvaavasti, jotta myös tulevat sukupolvet saavat ansaitsemansa eläkkeen. Ilmastotavoitteisiin sitoutuminen ei tarkoita tuottotavoitteesta tinkimistä. 

– Uskomme aidosti siihen, että ilmastonmuutoksen huomioiminen sijoitustoiminnassa on strateginen ja vastuullinen valinta, joka pitkällä aikavälillä takaa parhaan tuoton suomalaisille eläkkeensaajille, Mursula sanoo. 

Lisätietoja:

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, p. 050 380 3016
Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, p. 045 671 1286

Lue lisää: 

Ajankohtaista

Tiedote 7.10.2022

Luontokato vaikuttaa sijoitussalkkuihin

– Luonnon monimuotoisuus ja luontokato pitää ottaa huomioon sijoitustoiminnassa samaan tapaan kuin ilmastonmuutos. Suomessa ja maailmalla on vasta harvoja biodiversiteettitiekarttoja ja haluamme olla mukana luomassa uusia toimintatapoja, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

Luontokato vaikuttaa sijoitussalkkuihin
Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.9.2022

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 22.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräykseen.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Uutinen 21.9.2022

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​

Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali 13 vuoden kuluttua. Tätä varten viime vuonna laadittiin kaksi pääomalajikohtaista ilmastotiekarttaa viitoittamaan polkuamme kohti nettonollaa. Tänä vuonna asetamme tarkemmat askelmat ja päästövähennystavoitteet ulkomaisille kiinteistösijoituksille ja joukkovelkakirjalainoille.

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​
Lisää uutisia ja tiedotteita