Tiedote 29.4.2016

KURSNEDGÅNGEN PÅ AKTIER TRYCKTE NER PLACERINGSINTÄKTERNA

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på -1,4 procent (7,1 procent 31.3.2015). Realavkastningen på lång sikt var fortfarande på en god nivå, 4,1 procent. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 35,8 (37,0) miljarder euro.

– Placeringsåret 2016 började i en nervös stämning med kursfluktuationer och räntor som åter föll till rekordlåg nivå. Särskilt den sjunkande aktiemarknaden i Europa försvagade Ilmarinens placeringsintäkter i början av året, berättar verkställande direktör Timo Ritakallio.

De noterade aktieplaceringarna avkastade -5,5 (17,7) procent, ränteplaceringarna -0,5 (1,2) procent och fastighetsplaceringarna 0,7 (1,4) procent.

– Under början av året var placerarna fortsättningsvis oroade för att den ekonomiska tillväxten skulle avstanna både i Kina och globalt samt för en negativ prisutveckling på råvaror. Även oron för de strukturella utmaningarna i Europa, såsom den kraftigare Brexit-diskussionen, tryckte ner marknaden, förklarar Ritakallio bakgrunden och fortsätter:

– I slutet av kvartalet kunde den amerikanska kapitalmarknaden och tillväxtekonomierna emellertid redovisa plustal, medan Europa och Japan blev klart på minus. Aktiernas geografiska fördelning hade en excep­tionellt stor betydelse för placeringsintäkterna i början av året.

Ritakallio påminner om att ett enskilt svagt kvartal inte äventyrar pensionstillgångarna.

– Pensionsplacerarna bör granska intäkterna ur ett långsiktigt perspektiv. Jämförbara intäkter inom pen­sionssystemet kan räknas redan för nästan 20 år och de innehåller både uppgångar och finansmarknadskriser, säger Ritakallio.

Ilmarinens placeringsintäkter på lång sikt var fortsättningsvis på en god nivå. Den årliga realavkastningen på placeringarna har sedan 1997 varit 4,1 procent. Vid bedömningen av arbetspensionsavgiftens framtida utveckling använder Pensionsskyddscentralen en antagen realavkastning på 3,5 procent.

Även solvensen var fortsatt stark. Vid utgången av mars var solvenskapitalet 7,5 (9,7) miljarder euro. Det motsvarar 26,6 (35,8) procent av ansvarsskulden och var 2,1-faldigt (2,6) i förhållande till solvensgränsen.

– En stark solvens tryggar pensionstillgångarna från marknadsfluktuationer under krävande tider och hjälper pensionsbolagen att bära placeringsriskerna, säger Ritakallio.

Ilmarinen hade en fartfylld början av året

Ritakallio är nöjd med Ilmarinens verksamhet i början av året.

– Då det gäller kundanskaffningen började året bra, rörelsekostnaderna har hållits i styr och Ilmarinens verksamhet har förnyats på många sätt, berättar Ritakallio.

Ilmarinen har flera pågående utvecklingsprojekt som härletts ur bolagets strategi.

– I verksamhetsmodellen Wauhdittamo har vi gjort vår personal och våra kunder delaktiga i utvecklandet av digitala tjänster för våra kunder. För tillfället arbetar var tionde anställd och ett studerandeteam med utvalda utvecklingsprojekt som smidigt tagits fram inom ramen för Waudittamo. Vi kommer redan under vårens lopp att lansera de första konkreta sakerna för våra kunder, förklarar Ritakallio.

I februari meddelade Finansinspektionen anvisningar för arbetshälsoverksamheten och finansieringen av den för arbetspensionsbolagen.

– Ilmarinen är starkt engagerat i den nya verksamhetsmodellen och vi har ett gott utgångsläge att fungera enligt de nya bestämmelserna. Vi har redan länge systematiskt följt upp effektfullheten av våra arbetshälsoprojekt. Vi har också konkreta bevis för att man genom att förbättra arbetslivets kvalitet kan minska risken för arbetsoförmåga, säger Ritakallio.

"Marknadsfluktuationerna fortsätter under slutet av året"

Enligt Ilmarinens placeringsdirektör Mikko Mursula kommer de kraftiga marknadsfluktuationerna även att fortsätta under slutåret.

– Oron för att det inte ska ske någon förbättring i den globala ekonomins tillväxttakt och i företagens resultatförmåga under en tid med dålig ekonomisk tillväxt kommer att synas i form av kraftiga kursfluktuationer även framöver. Dessutom kan man endast spekulera hur t.ex. de rekordlåga , t.o.m. negativa räntorna kommer att inverka på finanssektorn, företagens investeringar och placerarnas beteende – då vi inte haft en motsvarande situation tidigare, säger Mursula.

Enligt Mursula är det åtminstone säkert att den låga räntenivån fortsättningsvis kommer att styra placerarna att söka alternativ till ränteplaceringarna.

– Som en följd av det kommer placerarna fortsättningsvis att visa ett stort intresse för olika realtillgångsklasser, såsom fastigheter och infrastruktur, tror han.

I enlighet med sin placeringsstrategi kommer Ilmarinen att fortsätta sprida sin fastighetsportfölj utomlands, men samtidigt också att i betydande grad delta i byggverksamheten i Finland.

– Vi har för avsikt att låta uppföra tusen hyresbostäder i huvudstadsregionen, i växande kommuner och Tammerfors. Detta möjliggörs av en tillfällig lagstiftning som tillåter användningen av en skuldhävstång även då det gäller nya hyresbostadsprojekt som i sin helhet ägs av pensionsbolaget, säger Mursula.

Ilmarinen har uppnått en god placeringsavkastning efter finanskrisen och därigenom har bolaget en god solvens och risktagningsförmåga.

– Vår välspridda placeringsportfölj är uppbyggd att fungera även i krävande förhållanden. Det är nödvändigt, eftersom det är mycket möjligt att vi nu gått in i ett skede som ger låga placeringsintäkter under en längre tid, bedömer Mursula.

Delårsrapport

Bilagor

Närmare information:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 010 284 3838, 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 010 28 43840, 0503803016
Päivi Sihvola, direktör, kommunikation, marknadsföring och HR, tfn 010 284 3590, 040 757 4992
  

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 21.9.2022

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 22.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräykseen.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Uutinen 21.9.2022

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​

Ilmarisen tavoite on, että sijoitussalkku on hiilineutraali 13 vuoden kuluttua. Tätä varten viime vuonna laadittiin kaksi pääomalajikohtaista ilmastotiekarttaa viitoittamaan polkuamme kohti nettonollaa. Tänä vuonna asetamme tarkemmat askelmat ja päästövähennystavoitteet ulkomaisille kiinteistösijoituksille ja joukkovelkakirjalainoille.

Ilmarisella tiukat päästövähennystavoitteet sijoituksilleen​

Tiedote 7.9.2022

Ilmarisen energiansäästövinkit tavoittavat yli 15 000 ihmistä

Ilmarinen on mukana Astetta alemmas -energiansäästökampanjassa. – Säästämme energiaa omissa tiloissamme ja annamme energiansäästövinkit työntekijöillemme ja vuokralaisillemme. Vastuullisilla toimenpiteillä pienennämme hiilijalanjälkeämme kiinteistöissämme, kiinteistösijoitusjohtaja Tomi Aimonen sanoo.

Ilmarisen energiansäästövinkit tavoittavat yli 15 000 ihmistä
Lisää uutisia ja tiedotteita