Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 5.5.2017

DE ÖKADE AKTIEKURSERNA BIDROG TILL ETT GOTT PLACERINGSRESULTAT

Ilmarinens placeringsportfölj gav i januari–mars en avkastning på 2,2 procent (-1,4 procent 1.1–31.3.2016). Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av mars till 38,3 miljarder euro (35,8 miljarder euro 31.3.2016). Den långfristiga genomsnittliga realavkastningen på placeringarna hölls på en god nivå på 4,2 procent.

Solvensen stärktes något jämfört med årsskiftet. I slutet av mars uppgick solvenskapitalet till 8 752 (7 475) miljoner euro och solvensnivån var 129,7 (126,6) procent.

Ilmarinens kundanskaffning växte kraftigt under början av året. Mätt enligt premieinkomsten var kundanskaffningen i början av året cirka 39 miljoner euro netto. Pensionshandläggningen blev snabbare och det fattades flera ny pensionsbeslut än under motsvarande tidpunkt förra året.

Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio:

”År 2017 började bra med tanke på Ilmarinens placeringsintäkter. Placeringarnas marknadsvärde ökade under kvartalet med över en miljard och var i slutet av mars 38,3 miljarder euro. Det goda placeringsresultatet berodde särskilt på de ökade aktiekurserna. Bäst avkastade de noterade aktieplaceringarna.

Den genomsnittliga reella årsavkastningen på Ilmarinens placeringar har sedan år 1997 varit på en god nivå på 4,2 procent. Detta överstiger klart det avkastningsantagande som Pensionsskyddscentralen använder i sina beräkningar och som är 3,0 procent. Solvensen var också på en fortsatt god nivå, och solvensnivån, dvs. pensionstillgångarna i förhållande till ansvarsskulden steg till 129,7 procent.

Ilmarinens kundanskaffning ökade kraftigt under början av året, och mätt enligt premieinkomsten uppgick kundanskaffningen till cirka 39 miljoner euro netto. Antalet nya pensionsbeslut var i januari–mars över 8 300, vilket är klart mer än under motsvarande period ifjol. Vi har kunnat åtgärda de arbetsköer som det nya pensionshandläggningssystemet orsakade i behandlingen av ansökningar och pensionsbesluten behandlas nu betydligt snabbare än tidigare.

Det nya pensionsslaget, partiell förtida ålderspension, som trädde i kraft i samband med pensionsreformen i början av året, intresserade Ilmarinens kunder. I början av året mottog vi 1 300 ansökningar och fattade 1 140 beslut om partiell ålderspension.                                             

I slutet av perioden lanserade vi en ny version av mobilapplikationen Parempi vire. Applikationen som sporrar till att öka arbetshälsan och välbefinnandet har väckt stort intresse och står nu till alla våra kunders förfogande. I början av året inledde vi ett nytt skede i vårt innovationsprogram Wauhdittamo, där vi utvecklar nya tjänster tillsammans med våra kunder. Vi deltog i firandet av Finlands 100-årsjubileum genom att samla in hundra gärningar för ett bättre arbetsliv".

Läs mer:
Närmare information:

Timo Ritakallio, verkställande direktör, tfn 0500 536 346
Mikko Mursula, placeringsdirektör, tfn 050 380 3016
Jaakko Kiander, ekonomidirektör, tfn 050 583 8599
Päivi Sihvola, kommunikationsdirektör, tfn 040 757 4992

 

Ajankohtaista

Uutinen 25.2.2021

Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti Ilmariselle

Olympiakomitea on myöntänyt Ilmariselle Suomen aktiivisin työpaikka -sertifikaatin. Suomen Aktiivisin Työpaikka -sertifikaatti on tunnustus hyvin hoidetusta henkilöstöliikunnasta. Kartoituksen tuloksia hyödynnetään henkilöstön liikkumisen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Lue uutinen

Uutinen 16.2.2021

Ilmarinen kannattaa hinnoittelumekanismeja hiilidioksidipäästöille – Olemme mukana Call on Carbon -vetoomuksessa

Ilmarinen on mukana uudessa Call on Carbon -vetoomuksessa, jonka tarkoituksena on nopeuttaa ilmastoinvestointeja ja hiilidioksidipäästöjen tehokkaan hinnoittelun käyttöönottoa. Vetoomuksen takana ovat Climate Leadership Coalition, Haga Initiativet ja Skift Business Climate Leaders. Lisäksi mukana tukemassa ovat Corporate Leaders Group, BCSD Portugal ja CER – Sustainable Business Network Slovenia.

Lue uutinen

Tiedote 11.2.2021

Ilmarisen tilinpäätös 2020: Vakavaraisuus vahvistui entisestään koronakriisistä huolimatta, tehokkuus parani merkittävästi

Ilmarisen sijoitukset tuottivat 7,1 prosenttia koronakriisin heiluttaessa markkinoita. Sijoitusvarallisuuden arvo nousi ennätystasolle yli 53 miljardiin euroon ja vakavaraisuus vahvistui. Hoitokulut laskivat 9 prosenttia.

Lue uutinen
Lisää uutisia ja tiedotteita