Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 11.10.2017

Finansinspektionen godkände fusionen mellan Ilmarinen och Etera

Finansinspektionen har gett sitt godkännande till fusionen mellan Ilmarinen och Etera. Tillsammans bildar bolagen från och med 1 januari 2018 ett solvent och kostnadseffektivt arbetspensionsbolag med branschens mest konkurrenskraftiga kundförmåner samt bättre och mångsidigare tjänster.

Bägge bolagens bolagsstämmor godkände fusionen i september. Eteras befintliga kunder övergår vid årsskiftet till Ilmarinen, och försäkringarna och pensionsutbetalningen fortsätter som vanligt. Fusionen förutsätter inga åtgärder av kunderna i någotdera bolagen.

– Beredningen av fusionen pågår redan för fullt. Vi koncentrerar oss nu på att säkerställa en störningsfri verksamhet av god kvalitet så, att både nya och gamla kunder hos Ilmarinen får god service och kan sköta sina ärenden smidigt också vid årsskiftet. I fortsättningen kommer servicehelheten att bli mångsidigare och förbättras ytterligare, säger Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Genom att förena bolagens styrkor är målet att bygga ett innovativt och smidigt serviceföretag som lever i sin tid och som effektivt utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen och samtidigt fungerar som lokomotiv för hela arbetspensionsbranschen.

– Det sammanslagna bolaget kommer att ha gedigen kompetens om försäkring av olika stora företag och företagare samt specialkunskap inom många branscher. Tillsammans kan vi utveckla allt mångsidigare tjänster för hanteringen av risken för arbetsoförmåga, säger Eteras verkställande direktör Stefan Björkman. Björkman börjar som Ilmarinens vice verkställande direktör den 1 januari 2018.

Synergifördelarna med fusionen kommer att synas i form av bättre kostnadseffektivitet och därigenom i form av större kundåterbäringar. Genom fusionen eftersträvas årliga inbesparingar på minst 20 miljoner euro i omkostnader från och med år 2020 genom att gallra överlappande funktioner och effektivera verksamheten. Inom placeringsverksamheten bedömer man dessutom kunna uppnå indirekta och direkta kostnadsbesparingar på sammanlagt minst 20 miljoner euro per år.

Från ingången av nästa år sköter Ilmarinen sammanlagt över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd – det totala antalet försäkrade är över 675 000 och antalet pensionstagare 460 000. Mätt i premieinkomst är bolagets marknadsandel 37 procent. Mätt enligt antalet kunder och premieinkomst blir det sammanslagna bolaget således det största arbetspensionsbolaget inom den privata sektorn i Finland. 

Närmare information:

  • Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio, tfn 0500 536 346
  • Eteras verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 050 63219

Ajankohtaista

Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 22.9.2021

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Ilmarinen on ollut mukana SPR:n Nälkäpäivä-kampanjassa jo vuosia. Tänäkin vuonna osallistumme kampanjaan torstaina 23.9. alkaen valjastamalla ilmarinen.fi:n etusivun Nälkäpäivä-keräyksen tarpeisiin.

Nälkäpäivä esillä Ilmarisen verkkosivuilla

Uutinen 22.9.2021

Yhteistyöllä kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – Ilmarinen mukaan laajenevaan kansainväliseen sijoittaja-aloitteeseen

Ilmarinen on liittynyt kansainvälisten sijoittajien Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment -aloitteeseen. Yhteistyö muiden sijoittajien kanssa on välttämätöntä hiilineutraalin sijoitussalkun saavuttamisessa.

Yhteistyöllä kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – Ilmarinen mukaan laajenevaan kansainväliseen sijoittaja-aloitteeseen
Lisää uutisia ja tiedotteita