Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 11.10.2017

Finansinspektionen godkände fusionen mellan Ilmarinen och Etera

Finansinspektionen har gett sitt godkännande till fusionen mellan Ilmarinen och Etera. Tillsammans bildar bolagen från och med 1 januari 2018 ett solvent och kostnadseffektivt arbetspensionsbolag med branschens mest konkurrenskraftiga kundförmåner samt bättre och mångsidigare tjänster.

Bägge bolagens bolagsstämmor godkände fusionen i september. Eteras befintliga kunder övergår vid årsskiftet till Ilmarinen, och försäkringarna och pensionsutbetalningen fortsätter som vanligt. Fusionen förutsätter inga åtgärder av kunderna i någotdera bolagen.

– Beredningen av fusionen pågår redan för fullt. Vi koncentrerar oss nu på att säkerställa en störningsfri verksamhet av god kvalitet så, att både nya och gamla kunder hos Ilmarinen får god service och kan sköta sina ärenden smidigt också vid årsskiftet. I fortsättningen kommer servicehelheten att bli mångsidigare och förbättras ytterligare, säger Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio.

Genom att förena bolagens styrkor är målet att bygga ett innovativt och smidigt serviceföretag som lever i sin tid och som effektivt utnyttjar möjligheterna med digitaliseringen och samtidigt fungerar som lokomotiv för hela arbetspensionsbranschen.

– Det sammanslagna bolaget kommer att ha gedigen kompetens om försäkring av olika stora företag och företagare samt specialkunskap inom många branscher. Tillsammans kan vi utveckla allt mångsidigare tjänster för hanteringen av risken för arbetsoförmåga, säger Eteras verkställande direktör Stefan Björkman. Björkman börjar som Ilmarinens vice verkställande direktör den 1 januari 2018.

Synergifördelarna med fusionen kommer att synas i form av bättre kostnadseffektivitet och därigenom i form av större kundåterbäringar. Genom fusionen eftersträvas årliga inbesparingar på minst 20 miljoner euro i omkostnader från och med år 2020 genom att gallra överlappande funktioner och effektivera verksamheten. Inom placeringsverksamheten bedömer man dessutom kunna uppnå indirekta och direkta kostnadsbesparingar på sammanlagt minst 20 miljoner euro per år.

Från ingången av nästa år sköter Ilmarinen sammanlagt över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd – det totala antalet försäkrade är över 675 000 och antalet pensionstagare 460 000. Mätt i premieinkomst är bolagets marknadsandel 37 procent. Mätt enligt antalet kunder och premieinkomst blir det sammanslagna bolaget således det största arbetspensionsbolaget inom den privata sektorn i Finland. 

Närmare information:

  • Ilmarinens verkställande direktör Timo Ritakallio, tfn 0500 536 346
  • Eteras verkställande direktör Stefan Björkman, tfn 050 63219

Ajankohtaista

Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 15.6.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi yli viisi prosenttia

Työntekijämäärä nousi toukokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä noin 5,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Iso käänne parempaan näkyi erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla, jossa työntekijämäärä nousi jopa yli 50 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Suuresta muutoksesta huolimatta alan työntekijämäärä oli vielä selkeästi matalampi kuin ennen pandemian alkua. Alueellisessa vertailussa suurin muutos oli Itä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli kahdeksan prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi yli viisi prosenttia

Tiedote 18.5.2021

Tulevaisuuden työnantaja -palkinto Balanco Accountingille

Tilitoimistokonserni Balanco Accounting palkittiin Tulevaisuuden työnantajana 2021. Ilmarisen myöntämän palkinnon sai kasvuyritys, joka on liiketoiminnan kasvun ohella auttanut nuoria työllistymään ja kiinnittymään työelämään. Palkinto jaettiin Kauppalehti Kasvajat -tapahtumassa 18.5.2021.

Tulevaisuuden työnantaja -palkinto Balanco Accountingille
Lisää uutisia ja tiedotteita