Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula, muotokuva.
Uutinen 20.3.2017

Ilmarisen sijoitusvuosi 2016: Poliittinen epävarmuus jatkuu markkinoilla

Vuosi 2016 oli sijoitustuottojen näkökulmasta kaksijakoinen. Alkuvuotta leimasi osakekurssien voimakas lasku, ja myös Ilmarisen sijoitustuotot jäivät miinukselle. Loppuvuonna tulos parani selvästi. Ilmarisen sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia ja sijoitusten markkina-arvo nousi 37,2 miljardiin euroon. Vuodelle 2017 sijoittajien odotukset ovat selvästi optimistisemmat kuin vuosi sitten: maailmantalouden kasvun ennustetaan piristyvän ja yritysten tulosten paranevan. Poliittinen epävarmuus, joka Brexit-äänestyksen ja USA:n vaalien myötä heilutti markkinoita vuonna 2016, jatkuu kuitenkin myös tänä vuonna.

Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula, miten kuvailisit sijoitusvuotta 2016?

Sijoitusvuosi oli värikäs ja vaiherikas ja sitä sävyttivät poliittiset tapahtumat. Britannian kansanäänestys EU-erosta ja Yhdysvaltain presidentinvaalit lisäsivät poliittista epävarmuutta, mikä aiheutti kurssien heilahtelua. Sijoitustuottojen näkökulmasta vuosi oli kaksijakoinen: ensimmäinen vuosipuolisko oli tuotoiltaan huono melkein kaikilla pääomamarkkinoilla, kun taas vuoden toinen puolisko oli lähes kaikilla pääomamarkkinoilla erittäin hyvä. 

Missä Ilmarinen onnistui parhaiten ja missä jäi parannettavaa?

Ilmarinen onnistui hyvin kokonaisallokaatiossaan eli sijoitusten hajauttamisessa eri omaisuusluokkiin. Parhaimmat tuotot saimme sijoituksista listaamattomiin osakkeisiin, ja myös suomalaiset osakkeet tuottivat erittäin hyvin. Kiinteistösalkun hajauttaminen ulkomaille pitkän aikavälin sijoitusstrategiamme mukaisesti on toiminut hyvin.

Pettymyksen tuottivat muut eurooppalaiset osakkeet, joiden valinnassa emme tänä vuonna onnistuneet yhtä hyvin. Kokonaisuutena Eurooppa oli pääosakemarkkinoista heikkotuottoisin, jolloin myös merkittävä kokonaisallokaatiomme eurooppalaisiin osakkeisiin heikensi listattujen osakkeiden tuottoa.

Korkotaso on ollut ennätysalhainen, miten se vaikutti Ilmarisen korkosijoituksiin?

Ilmarisen korkosalkun tuotto muodostui kohtuulliseksi. Suurin selittävä tekijä oli edeltävien vuosien tapaan edelleenkin laskeva korkotaso, jonka seurauksena pääomasalkkuun kirjattiin pääomavoittoja. Olemme kuitenkin edelleen pitäneet korkosalkun duraation alhaisena, mikä tarkoittaa sitä, että kokonaisuutena salkun korkoriski on alhaisella tasolla ja olemme varautuneet korkojen mahdolliseen nousuun. 

Millaisia odotuksia sijoittajalla on vuodelle 2017?

Sijoittajien odotukset alkaneelle vuodelle ovat perusoptimistiset, tässä on iso ero verrattuna siihen, missä tunnelmissa oltiin vuosi sitten. Maailmantalouden kasvun ennakoidaan tänä vuonna piristyvän ja yritysten odotetaan pystyvän parantamaan tuloksiaan viime vuoteen verrattuna.

Isoin kysymysmerkki on se, mitä tulee tapahtumaan korkotasolle ympäri maailmaa. Yhdysvaltain keskuspankki FED on jo aloittanut koronnostot, ja markkinoilla odotetaan 2-3 lisäkoronnostoa alkaneelle vuodelle. Nähtäväksi jää, nousevatko kehittyvien talouksien ja Euroopan korot perässä.

Miltä Euroopan vilkas vaalivuosi näyttää sijoittajan silmin?

Poliittiset epävarmuudet, joita edelleen on paljon, lisäävät volatiliteettia eli kurssien heiluntaa ja epävarmuutta markkinoilla. Viime vuosi oli pitkälti vaalien ja poliittisten tapahtumien värittämä. On kaikki syyt olettaa, että tämä vuosi jatkuu samoilla linjoilla. Euroopassa käydään tärkeitä vaaleja mm. Ranskassa ja Saksassa. Niiden lopputuloksella tulee olemaan vaikutusta markkinoiden kehitykseen.

Mistä tänä vuonna on odotettavissa parhaat tuotot?

Osakemarkkinoilla näkymät ovat peruspositiiviset. Korkotaso, vaikkakin vuodenvaihteessa korot jo hieman nousivat, on edelleen absoluuttisesti ja pidempää historiaa vasten peilattuna hyvin alhainen. Se ohjaa rahaa edelleenkin pois korkosijoituksista muihin omaisuusluokkiin. Etunenässä siellä tulevat osakkeet, sekä listatut että listaamattomat, mutta sen lisäksi myöskin erilaiset reaaliomaisuusluokat, kuten kiinteistöt ja erityyppiset infrastruktuurihankkeet, joista sijoittajat hakevat nyt vakaata tuottoa.

Millaisia alueellisia eroja markkinakehityksessä on odotettavissa?

Yhdysvaltain talouskasvun ennustetaan piristyvän. Euroopastakin on viime aikoina saatu positiivisempia merkkejä talouskasvun suhteen kuin aikapäiviin. On syytä olettaa, että kummallakin alueella markkinat kehittyisivät tänä vuonna osakesijoittajan näkökulmasta kohtalaisen hyvin. Yksi huolenaihe on kuitenkin se, että takana on finanssikriisistä alkaen kestänyt osakkeiden hintojen nousukausi ja pidempiaikaisen nousun seurauksena osakemarkkinoiden arvostustaso on paikoitellen jo melko korkea.

Kehittyvät taloudet tulevat myöskin olemaan sijoittajien kiinnostuksen kohteena, mutta siellä varmasti tullaan näkemään isojakin maa- ja aluekohtaisia eroja. Toiset markkinat kehittyvillä alueilla ovat enemmän korkoherkkiä kuin toiset. Sillä mitä FED tekee ja miten dollari kehittyy, tulee olemaan iso vaikutus kehittyvien talouksien kehitykselle.

Kiina on edelleen samalla tavalla kuin vuosi sitten sijoittajien suuren kiinnostuksen kohteena. Tällä hetkellä sijoittajat eivät juuri puhu eivätkä ole vahvasti huolissaan Kiinan hardlandingistä eli talouskasvun nopeasta hidastumisesta, joka oli vuosi sitten yksi suurimmista huolenaiheista. Alkuvuonna 2016 Kiinassa oli nähtävissä ylikuumenemisen merkkejä, esimerkiksi luoton määrät kasvoivat räjähdysmäisesti. Keskusjohto on jossain määrin toimenpiteillään onnistunut rauhoittamaan tilannetta, ja tällä hetkellä vastaavia merkkejä ei ole ilmassa.

Ajankohtaista

Uutinen 11.10.2021

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Grönqvistin talon julkisivuremontti Helsingin ydinkeskustassa toteutettiin kokonaan taloa esittäneen fasadin suojissa. Palkintoraati kiittelee Ilmarisen, Futudesignin ja Suomen Julkisivupalvelun toteuttamaa järjestelyä, jolla turvattiin rauha naapurustossa myös kaikkein eniten häiriötä aiheuttavissa työvaiheissa.

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita