Uutinen 25.1.2017

Ilmastonmuutos ja monimuotoisuus näkyvät sijoitustoiminnan päivitetyissä periaatteissa

Ilmarinen sijoittaa suomalaisten eläkevaroja yhteensä 37 miljardin euron edestä, ja tästä summasta noin kolmannes on sijoitettu kotimaahan. Koska olemme iso sijoittaja ja merkittävä toimija suomalaisessa elinkeinoelämässä, on tärkeää kertoa avoimesti siitä, millaisia periaatteita ja linjauksia noudatamme sijoituspäätöksiä tehdessämme. Linjauksemme on kirjattu omistajaohjauksen periaatteisiin sekä vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, jotka päivitettiin vuodenvaihteessa.

Omistajaohjauksen periaatteet on laadittu ensimmäisen kerran vuonna 2002 ja niitä päivitetään säännöllisesti. Näin voidaan huomioida muuttuva sääntely mutta myös toimintaympäristön suuret ja pienemmätkin muutokset, jotka vaikuttavat sijoitustoimintaan.

– Omistajaohjauksen periaatteissa kerrotaan, mitä Ilmarinen omistajana odottaa suomalaisilta yhtiöiltä. Pidämme esimerkiksi tärkeänä, että yhtiöiden raportointi veropolitiikasta on avointa. Lisäksi kerromme mm. millaisia odotuksia meillä on yhtiökokousten agendasta, palkitsemisjärjestelmistä ja hallituksen kokoonpanosta, Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula kertoo.

Omistajapolitiikassa korostetaan nyt entistä selkeämmin monimuotoisuuden merkitystä ja siitä raportoimista. Ilmarisen näkemyksen mukaan hallituksen monimuotoisuus tukee yhtiön liiketoimintaa ja sen kehittämistä, ja siksi pidämme tärkeänä, että yhtiöt raportoivat monimuotoisuusperiaatteistaan ja niiden toteutumisesta.

Päivitetyissä periaatteissa otetaan myös kantaa osakeyhtiöiden pääomarakenteen muutoksiin. Ilmarinen pitää tärkeänä, että hallitusten ehdottamat valtuutukset uusien osakkeiden antamisesta vastaavat lähtökohtaisesti enintään kymmentä prosenttia olemassa olevasta osakepääomasta ja ovat voimassa kerrallaan enintään 18 kuukautta.

Vastuullinen sijoittaja

Sijoituspäätöksiä tehdessään Ilmarinen ottaa taloudellisten näkökohtien lisäksi huomioon sosiaaliset, hallinnolliset sekä ympäristönäkökohdat. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kerromme, miten vastuullisuus toteutuu arjen sijoitustoiminnassa. Pidämme tärkeänä, että omistamamme yritykset kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ympäristöä, noudattavat työelämän oikeuksia eivätkä sorru korruptioon.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa kerrotaan myös toimialat, joihin Ilmarinen ei sijoita. Poissuljettuja ovat tupakkayhtiöt, ydinaseita tai kansainvälisissä sopimuksissa kiellettyjä aseita valmistavat yhtiöt sekä kivihiilestä riippuvaiset yhtiöt (yli 30% liikevaihdosta tai sähköntuotannosta tulee kivihiilestä), ellei yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa kivihiilen käytön vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Omistajaohjauksen ja vastuullisen sijoittamisen periaatteita täydentävät loppuvuonna ensimmäistä kertaa vahvistetut ilmastoperiaatteet. Periaatteissa linjaamme, miten tunnistamme ja otamme huomioon riskit ja mahdollisuudet, joita ilmastonmuutos aiheuttaa sijoitustoiminnalle. Lisäksi asetamme kunnianhimoiset ja konkreettiset tavoitteet, jotka tähtäävät siihen, että sijoitussalkkumme tukee ilmastonmuutoksen hillintää.

Lue lisää:

Ajankohtaista

Lisää ajankohtaisia artikkeleita ›

Tiedote 16.11.2020

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laski viisi prosenttia – toimialoissa isoja alueellisia eroja

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lokakuussa noin viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurin lasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla, missä pudotusta tuli noin 18 prosenttia. Toimialojen tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Pohjois-Suomessa tilanne ja näkymä on haastava matkailun vähenemisen vuoksi. Ikäryhmittäin tarkasteltuna korona on kurittanut eniten alle kolmekymppisiä työntekijöitä.

Lue artikkeli ›

Tiedote 16.11.2020

Ilmarinen laajentaa pilviteknologian käyttöä TietoEVRYn ja Google Cloudin kanssa

Ilmarinen laajentaa pilvipohjaisten infrapalveluiden käyttöä yhteistyössä TietoEVRYn ja Google Cloudin kanssa. Modernien pilviteknologioiden hyödyntäminen on keskeinen osa Ilmarisen strategiaa ja sen myötä tavoitellaan liiketoiminnan kehittämisen joustavuutta ja tehokkuutta.

Lue artikkeli ›

Nimitykset 13.11.2020

Minna Gentz asiantuntijajohtajaksi Ilmariseen

FM Minna Gentz on nimitetty asiantuntijajohtajaksi Ilmarisen asiakkuudet ja kanavat -linjalle.

Lue artikkeli ›