Tiedote 3.11.2017

Ledningsgruppen för det fusionerade Ilmarinen har utnämnts

Ilmarinens styrelse har fastställt medlemmarna i bolagets ledningsgrupp och deras ansvarsområden fr.o.m. 1.1.2018, då arbetspensionsbolaget Etera fusioneras med Ilmarinen.

Vice verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören är från och med årsskiftet Eteras nuvarande verkställande direktör Stefan Björkman. Hans huvudansvarsområden kommer att vara ekonomi, HR, IT samt uppgifter i anslutning till integrationen. Ilmarinens nuvarande vice verkställande direktör Sini Kivihuhta fortsätter i sin uppgift och i ledningsgruppen kommer hon att ansvara för pensionsförsäkringar och utveckling.

Till övriga medlemmar i ledningsgruppen har utnämnts Jaakko Kiander (kommunikation och samhälls­relationer), Hillevi Mannonen (aktuariefunktionen och riskhantering), Mikko Mursula (placeringar), Pekka Puustinen (kundrelationer och arbetshälsa) samt Leena Siirala (juridiska ärenden och compliance).

Timo Ritakallio fortsätter som Ilmarinens verkställande direktör även efter fusionen, tills han övergår som chefdirektör för OP Gruppen i mars 2018. Ilmarinen har inlett sökandet efter en ny verkställande direktör och beslut om utnämning fattas senare.

– Den nya ledningsgruppen har i uppgift att vidare implementera Ilmarisens strategi och att säkerställa att fusionen kan genomföras framgångsrikt så att eftersträvade synergifördelar uppnås inom de två följande åren, säger verkställande direktör Ritakallio.

– Med den här sammansättningen kommer vi efter årsskiftet att leda Finlands största och mest tilltalande arbetspensionsbolag, som genom förbättrad kostnadseffektivitet och mångsidigare tjänster kommer att fungera som lokomotiv för hela arbetspensionsbranschen. Medlemmarna i ledningsgruppen kompletterar varandra vad gäller mångsidig substans- och affärsledningskompetens. Den kommande ledningsgruppen kommer också att inleda planeringen av det fusionerade bolagets affärsstrategiska mål och organisation, fortsätter Ritakallio.

Ilmarinen och Etera bildar genom fusionen ett solvent och kostnadseffektivt arbetspensionsbolag som har branschens bästa kundförmåner samt bättre och mångsidigare tjänster. Från ingången av nästa år sköter Ilmarinen sammanlagt över 1,1 miljoner finländares pensionsskydd – det totala antalet försäkrade är över 675 000 och antalet pensionstagare 460 000. Mätt i premieinkomst är bolagets marknadsandel 37 procent. Mätt enligt antalet kunder och premieinkomst blir det sammanslagna bolaget således det största arbetspensionsbolaget inom den privata sektorn i Finland.

 

Närmare information:

  • verkställande direktör Timo Ritakallio, tfn 0500 536 346

Ajankohtaista

Tiedote 7.10.2022

Luontokato vaikuttaa sijoitussalkkuihin

– Luonnon monimuotoisuus ja luontokato pitää ottaa huomioon sijoitustoiminnassa samaan tapaan kuin ilmastonmuutos. Suomessa ja maailmalla on vasta harvoja biodiversiteettitiekarttoja ja haluamme olla mukana luomassa uusia toimintatapoja, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos sanoo.

Luontokato vaikuttaa sijoitussalkkuihin

Tiedote 3.10.2022

Vuoden vanhusteko 2022: Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Kiinni elämässä -toiminta

Viidennentoista kerran jaettavan Vuoden vanhusteko -palkinnon on tänä vuonna saanut Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Kiinni elämässä -toiminta. Sen ansiosta kotona asuvien lahtelaisten osallisuus, hyvinvointi ja toimijuus ovat lisääntyneet, ja kaupunkiin on syntynyt ikäihmisten avoin yhteisö, johon voi kuulua itselle sopivalla tavalla.

Vuoden vanhusteko 2022: Lahden Lähimmäispalvelu ry:n Kiinni elämässä -toiminta

Tiedote 22.9.2022

Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin

Euroopan-laajuinen energiapula pakottaa myös Suomessa säästämään sähköä. Vastuullisena rakennuttajana ja vuokranantajana Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin huolellisesti ja ajoissa.

Ilmarinen varautuu mahdollisiin sähkökatkoihin
Lisää uutisia ja tiedotteita