Tiedote 26.4.2017

Ilmarinen nousi kansainvälisessä sijoittajien ilmastovertailussa parhaaseen luokkaan

Ilmarinen on sijoittunut parhaaseen AAA-luokkaan kansainvälisen ilmastojärjestön AODP:n tekemässä vertailussa, jossa vertaillaan maailman suurimpien sijoittajien hiiliriskien hallintaa. Ilmarinen sijoittui parhaana suomalaisyhtiönä vertailussa yhdeksännelle sijalle. Kärkikolmikkoon ylsivät eläkerahastot Australiasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista. Parhaan AAA-luokituksen sai kaikkiaan 17 sijoittajaa 500:sta.

Ilmastonmuutokseen liittyy ympäristövaikutusten lisäksi huomattavia taloudellisia riskejä, jotka sijoittajan on otettava huomioon. Ilmastoindeksi mittaa sitä, miten hyvin sijoittajat ovat varautuneet näihin riskeihin.

– Sijoitusten hiiliriski voi toteutua esimerkiksi yritysten toimintaympäristön, sääntelyn tai markkinoiden muuttuessa. Ilmarinen haluaa pitkäjänteisenä ja vastuullisena sijoittajana huomioida nämä riskit systemaattisesti ja siksi olemme integroineet ilmastokysymykset osaksi sijoituspäätöksentekoamme, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Ilmarinen on mm. luopunut sijoituksista kivihiilestä riippuvaisiin yrityksiin, ellei yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa kivihiilen käytön vähentämiseksi tulevaisuudessa.  

Toisaalta ilmastonmuutos avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa yrityksille, jotka tuottavat puhtaan teknologian ratkaisuja ja pyrkivät siten vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen.

– Ilmarinen etsii aktiivisesti sijoituskohteita, joiden liiketoiminta liittyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen veteen tai resurssitehokkuuden parantamiseen. Tavoitteenamme on, että kestävän kehityksen ratkaisuja tuottavan liiketoiminnan osuus osakesijoituksista kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, sanoo Mursula.

Suurin nousija

Ilmarinen nousi AODP:n ilmastoindeksissä edellisestä vuodesta selvästi, yli 200:lla pykälällä, ja oli koko vertailun suurin nousija. Ilmarisessa onkin viime vuosina tehty systemaattista työtä ilmastonmuutoksen huomioimiseksi.

Viime vuonna Ilmarinen otti käyttöön sijoitustoimintaa ohjaavat ilmastoperiaatteet, joissa mm. asetetaan konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Kestävän kehityksen sijoitusten kasvattamisen lisäksi tavoitteena on mm. pienentää kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeä sekä kasvattaa uusiutuvan energian osuutta. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että sijoitussalkku on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen tavoitteen kansa. Lisäksi Ilmarinen pyrkii aktiivisena omistajana vaikuttamaan sijoituskohteenaan oleviin yrityksiin, jotta nämä raportoisivat entistä kattavammin ilmastovaikutuksistaan.

Vuoden 2017 alussa Ilmarisessa otettiin käyttöön vastuullisen sijoittamisen vertailuindeksit, joilla Ilmarinen haluaa kannustaa salkunhoitajiaan entistä vahvemmin painottamaan vastuullisia yrityksiä sijoituspäätöksissään.

 – Olemme iloisia siitä, että Ilmarisen laaja-alaiset ponnistelut ilmastovaikutusten huomioimiseksi on noteerattu myös kansainvälisesti. Uskomme aidosti siihen, että ilmastonmuutoksen huomioiminen sijoitustoiminnassa on strateginen ja vastuullinen valinta, joka pitkällä aikavälillä takaa parhaan tuoton suomalaisille eläkkeensaajille, Mursula sanoo.

Tietoisuus sijoittajien joukossa kasvaa

Asset Owners Disclosure Project (AODP) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinta sijoitustoiminnassa. Järjestö edistää hiiliriskeihin liittyvää raportointia ja nostaa esiin parhaita käytäntöjä. Vuosittain julkaistavaan ilmastoindeksiin on koottu maailman 500 suurimman sijoittajan tiedot. Mukana on mm. eläkeyhtiöitä, vakuutusyhtiötä, säätiöitä sekä varallisuudenhoitoyhtiöitä.

Järjestön mukaan 60 prosenttia suurimmista sijoittajista tunnistaa nyt ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, mikä on 18 prosenttia viimevuotista enemmän. Parhaiten ilmastoriskit tunnistetaan Ruotsissa, Norjassa, Uudessa-Seelannissa ja Suomessa. Suomen kokonaissijoitus vertailussa nousi myös selvästi, sillä edellisenä vuonna Suomi ei mahtunut kärkikymmenikköön.

Lisätietoja:

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, p. 050 380 3016
Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, p. 045 671 1286

Lue lisää:

 

Ajankohtaista

Uutinen 11.10.2021

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Grönqvistin talon julkisivuremontti Helsingin ydinkeskustassa toteutettiin kokonaan taloa esittäneen fasadin suojissa. Palkintoraati kiittelee Ilmarisen, Futudesignin ja Suomen Julkisivupalvelun toteuttamaa järjestelyä, jolla turvattiin rauha naapurustossa myös kaikkein eniten häiriötä aiheuttavissa työvaiheissa.

Grönqvistin talo vuoden katutyömaa Helsingissä – kiitosta tyylikkäästi ja huomaamattomasti hoidetusta työmaasta

Uutinen 22.9.2021

Yhteistyöllä kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – Ilmarinen mukaan laajenevaan kansainväliseen sijoittaja-aloitteeseen

Ilmarinen on liittynyt kansainvälisten sijoittajien Paris Aligned Investment Initiative Net Zero Asset Owner Commitment -aloitteeseen. Yhteistyö muiden sijoittajien kanssa on välttämätöntä hiilineutraalin sijoitussalkun saavuttamisessa.

Yhteistyöllä kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita – Ilmarinen mukaan laajenevaan kansainväliseen sijoittaja-aloitteeseen
Lisää uutisia ja tiedotteita