Tiedote 26.4.2017

Ilmarinen nousi kansainvälisessä sijoittajien ilmastovertailussa parhaaseen luokkaan

Ilmarinen on sijoittunut parhaaseen AAA-luokkaan kansainvälisen ilmastojärjestön AODP:n tekemässä vertailussa, jossa vertaillaan maailman suurimpien sijoittajien hiiliriskien hallintaa. Ilmarinen sijoittui parhaana suomalaisyhtiönä vertailussa yhdeksännelle sijalle. Kärkikolmikkoon ylsivät eläkerahastot Australiasta, Britanniasta ja Yhdysvalloista. Parhaan AAA-luokituksen sai kaikkiaan 17 sijoittajaa 500:sta.

Ilmastonmuutokseen liittyy ympäristövaikutusten lisäksi huomattavia taloudellisia riskejä, jotka sijoittajan on otettava huomioon. Ilmastoindeksi mittaa sitä, miten hyvin sijoittajat ovat varautuneet näihin riskeihin.

– Sijoitusten hiiliriski voi toteutua esimerkiksi yritysten toimintaympäristön, sääntelyn tai markkinoiden muuttuessa. Ilmarinen haluaa pitkäjänteisenä ja vastuullisena sijoittajana huomioida nämä riskit systemaattisesti ja siksi olemme integroineet ilmastokysymykset osaksi sijoituspäätöksentekoamme, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Ilmarinen on mm. luopunut sijoituksista kivihiilestä riippuvaisiin yrityksiin, ellei yrityksellä ole uskottavaa suunnitelmaa kivihiilen käytön vähentämiseksi tulevaisuudessa.  

Toisaalta ilmastonmuutos avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa yrityksille, jotka tuottavat puhtaan teknologian ratkaisuja ja pyrkivät siten vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen.

– Ilmarinen etsii aktiivisesti sijoituskohteita, joiden liiketoiminta liittyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen veteen tai resurssitehokkuuden parantamiseen. Tavoitteenamme on, että kestävän kehityksen ratkaisuja tuottavan liiketoiminnan osuus osakesijoituksista kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä, sanoo Mursula.

Suurin nousija

Ilmarinen nousi AODP:n ilmastoindeksissä edellisestä vuodesta selvästi, yli 200:lla pykälällä, ja oli koko vertailun suurin nousija. Ilmarisessa onkin viime vuosina tehty systemaattista työtä ilmastonmuutoksen huomioimiseksi.

Viime vuonna Ilmarinen otti käyttöön sijoitustoimintaa ohjaavat ilmastoperiaatteet, joissa mm. asetetaan konkreettiset tavoitteet lähivuosille. Kestävän kehityksen sijoitusten kasvattamisen lisäksi tavoitteena on mm. pienentää kiinteistösijoitusten hiilijalanjälkeä sekä kasvattaa uusiutuvan energian osuutta. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on, että sijoitussalkku on linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kahden asteen tavoitteen kansa. Lisäksi Ilmarinen pyrkii aktiivisena omistajana vaikuttamaan sijoituskohteenaan oleviin yrityksiin, jotta nämä raportoisivat entistä kattavammin ilmastovaikutuksistaan.

Vuoden 2017 alussa Ilmarisessa otettiin käyttöön vastuullisen sijoittamisen vertailuindeksit, joilla Ilmarinen haluaa kannustaa salkunhoitajiaan entistä vahvemmin painottamaan vastuullisia yrityksiä sijoituspäätöksissään.

 – Olemme iloisia siitä, että Ilmarisen laaja-alaiset ponnistelut ilmastovaikutusten huomioimiseksi on noteerattu myös kansainvälisesti. Uskomme aidosti siihen, että ilmastonmuutoksen huomioiminen sijoitustoiminnassa on strateginen ja vastuullinen valinta, joka pitkällä aikavälillä takaa parhaan tuoton suomalaisille eläkkeensaajille, Mursula sanoo.

Tietoisuus sijoittajien joukossa kasvaa

Asset Owners Disclosure Project (AODP) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoitteena on ilmastonmuutokseen liittyvien riskien hallinta sijoitustoiminnassa. Järjestö edistää hiiliriskeihin liittyvää raportointia ja nostaa esiin parhaita käytäntöjä. Vuosittain julkaistavaan ilmastoindeksiin on koottu maailman 500 suurimman sijoittajan tiedot. Mukana on mm. eläkeyhtiöitä, vakuutusyhtiötä, säätiöitä sekä varallisuudenhoitoyhtiöitä.

Järjestön mukaan 60 prosenttia suurimmista sijoittajista tunnistaa nyt ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, mikä on 18 prosenttia viimevuotista enemmän. Parhaiten ilmastoriskit tunnistetaan Ruotsissa, Norjassa, Uudessa-Seelannissa ja Suomessa. Suomen kokonaissijoitus vertailussa nousi myös selvästi, sillä edellisenä vuonna Suomi ei mahtunut kärkikymmenikköön.

Lisätietoja:

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, p. 050 380 3016
Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, p. 045 671 1286

Lue lisää:

 

Ajankohtaista

Uutinen 7.1.2021

Korjaus: Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:ssä 16,46 prosenttia

Ilmarinen korjaa 5.1.2021 päivättyä ilmoitustaan koskien omistustaan Nurminen Logistics Oy:ssä. Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 16,46 prosenttia.

Lue artikkeli

Uutinen 5.1.2021

Korjaus: Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:ssä 17,38 prosenttia

Ilmarinen on korjannut eilistä liputusilmoitustaan koskien omistustaan Nurminen Logistics Oy:ssä. Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 17,38 prosenttia (ei 11,83 prosenttia).

Lue artikkeli

Uutinen 4.1.2021

Ilmarisen omistus väheni Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarisen omistusosuus Nurminen Logistics Oyj:n osake- ja äänimäärästä on alittanut 15 prosentin liputusrajan 31.12.2020, kun Nurminen Logistics Oyj:n 7.12.2020 tiedotetussa suunnatussa osakeannissa liikkeeseen lasketut uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin.

Lue artikkeli
Lisää uutisia ja tiedotteita