Kättely, kuvituskuva.
Uutinen 15.5.2018

Ilmarinen on valmis EU:n tietosuoja-asetus GDPR:n tuloon

Ilmarinen on valmistautunut huolella EU:n tietosuoja-asetus GDPR:ään, jota aletaan soveltaa 25. toukokuuta. Ilmarisen asiakkaat voivat luottaa siihen, että Ilmarinen käsittelee henkilötietoja vastuullisesti ja luottamuksellisesti. GDPR ei kuitenkaan vaikuta vakuuttamiseen liittyviin sopimuksiin: Ilmarisen ei tarvitse tehdä erillisiä sopimuksia henkilö- ja vakuutusasiakkaiden kanssa.

– Meillä GDPR on vaikuttanut sisäiseen toimintaamme ja yhteistyösopimuksiin kumppaneiden kanssa, mutta asiakassuhteisiin tietosuoja-asetus ei vaikuta. Asiakassuhteessamme ei siten tarvitse tehdä erillisiä sopimuksia henkilötietojen käsittelystä, sanoo Ilmarisen tietosuojavastaava Anttipekka Murhu.

Murhun mukaan tämä on siksi, että Ilmarinen on asetuksen mukaan lakisääteistä työntekijän työeläketurvaa (TyEL) hoitaessaan julkista tehtävää hoitava yhteisö, joka käyttää julkista valtaa. Tätä tehtävää hoitaessaan Ilmarinen rinnastuu esimerkiksi verottajaan. TyEL-vakuutusta hoitaessaan llmarinen toimii EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamana rekisterinpitäjänä, jota koskevat lainsäädännön mukaiset rekisterinpitäjää koskevat velvoitteet.

Ilmarinen käsittelee henkilötietoja vastuullisesti ja luottamuksellisesti, GDPR:n mukaisesti

–Tietosuoja-asetuksen tuomien muutosten myötä Ilmarisen henkilöasiakkaat voivat luottaa, että me Ilmarisessa huomioimme EU:n tietosuoja-asetuksen tuomat muutokset toiminnassamme ja käsittelemme hänen tietojaan vastuullisesti, luottamuksellisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, Murhu sanoo.

Muutokset näkyvät Ilmarisen henkilöasiakkaille esimerkiksi seuraavanlaisissa yhteyksissä:

  • Asiakkaat huomaavat asetuksen vaikutukset kattavamman tietosuojainformoinnin kautta.
  • Asiakkailla on jatkossa entistä kattavammat mahdollisuudet vaikuttaa omien tietojensa käsittelyyn. Heillä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä sekä esimerkiksi tarkistaa, oikaista, rajoittaa ja poistaa henkilötietojansa. Lisäksi asiakkaat voivat kieltää suoramarkkinoinnin.
  • Asiakkaat voivat myös nähdä henkilötietojen käsittelyn tarkentuvat käytännöt asioinnin yhteydessä kehittyneinä tunnistautumistapoina tai muutoksina tavoissa, joilla henkilötietoja Ilmarisen toiminnassa hyödynnetään.

Lisätietoja:

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita