Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 8.10.2018

Ilmarinen mukana Energiansäästöviikolla

Energiansäästöviikolla kiinnitetään huomiota meille kaikille tärkeään asiaan: kuinka energiaa ja materiaaleja järkevästi käyttämällä vähennämme hiilidioksidipäästöjä ja muita toimintamme ympäristövaikutuksia.

Ilmarinen osallistuu jälleen Energiansäästöviikkoon ajalla 8.–14.10.2018. Viikon aikana kannustamme henkilöstöä pohtimaan omaa energiankulutustaan niin töissä kuin kotonakin sekä osallistumaan erilaisiin teemapäiviin. Teemapäivissä jaetaan tietoutta muun muassa jätteiden lajittelusta, fiksusta työmatkaliikkumisesta ja kodin energiatehokkuudesta.

Ilmarisen toimitalolle LEED-sertifikaatti

Ilmarisen toimitalolle on tänä vuonna myönnetty LEED-sertifikaatti. LEED on sertifiointijärjestelmä, jonka avulla pyritään vähentämään rakentamisen ja kiinteistöjen käytön aikaista ympäristökuormitusta.

Lepakon energiatehokkuus on hyvällä tasolla, ja sitä myös parannetaan jatkuvasti. Lisäksi tavoitteenamme on saavuttaa – 7 % säästö energiankulutuksen vähentämiseen 
tähtäävillä toimenpiteillä Ilmarisen omistamissa kiinteistöissä vuoteen 2020 mennessä (2014 tasosta). Vuoteen 2025 mennessä on tavoitteena saavuttaa vielä 10,5 prosentin lisäsäästöt.

Panostus uusiutuvaan energiaan

Energiatehokkuustoimenpiteiden lisäksi Ilmarinen on panostanut uusiutuvaan energiaan. Näkyvimpänä esimerkkinä on Ilmarisen pääkonttorin katolle kesällä 2016 asennettu Helsingin suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala, jolla aurinkoisina päivinä katetaan parhaimmillaan noin neljännes koko kiinteistön sähköntarpeesta. Lämmin kesä oli erinomainen aurinkovoimalamme kannalta.

Jokainen meistä voi vaikuttaa energiansäästöön ja omiin valintoihinsa niin töissä kuin kotonakin. Energiansäästöviikon aikana myös ilmarislaiset jakavat toisilleen vinkkejä ja hyviä käytäntöjä parempaan energiatehokkuuteen.  

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita