Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Uutinen 26.3.2018

Ilmarinen on vastuullisten sijoittajien kärkeä

Ilmarinen sijoittui hyvin vuosittaisessa vastuullisen sijoittamisen ammattilaisten vertailussa. Myös Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen asiantuntija Tiina Landau nousi kyselyssä alan arvostetuimpien ammattilaisten joukkoon.

Ilmarinen nousi ainoana suomalaissijoittajana 50 parhaan kärkeen kansainvälisessä kyselyssä, jossa vastuullisen sijoittamisen ammattilaisia pyydettiin arvioimaan oman toimialansa edelläkävijöitä institutionaalisten sijoittajien sarjassa.

Kyselyssä pyydettiin vastaajia myös nimeämään yksittäisiä ammattilaisia, jotka ovat eniten vaikuttaneet vastuullisen sijoittamisen kehittymiseen. Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau nousi listalla 50:n arvostetuimman ammattilaisen joukkoon institutionaalisten sijoittajien sarjassa. TOP50:een mahtui kaikkiaan 14 pohjoismaalaista sijoittamisen ammattilaista, joista suurin osa Ruotsista.

– Tämä on hieno huomionosoitus pitkäjänteisestä työstä koko Ilmariselle sekä Tiinalle, joka on omassa työssään systemaattisesti vienyt eteenpäin vastuullisen sijoittamisen käytäntöjä. Vastuullisuus on Ilmarisella osa riskienhallintaa. Otamme sijoituksissamme huomioon taloudellisten kriteerien lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät riskit ja mahdollisuudet, Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

Independent Reseacrh in Responsible Investment IRRI 2017 -kyselyyn vastasi 1 136 vastuullisen sijoittamisen asiantuntijaa 43 maasta. Vuosittaisen kyselyn on toteuttanut vastuullisen sijoittamisen verkkojulkaisu SRI Connect.

Lue lisää:

Ajankohtaista

Lisää ajankohtaisia artikkeleita ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue artikkeli ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinen’s Interim Report 1 January–30 September 2020: Return on investments turned positive, cost-effectiveness of operations continued to improve

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was 1.1 (8.2 per cent), i.e. EUR 0.6 (3.7) billion. The third-quarter investment portfolio return was 3.2 per cent, driven by the continued positive development in the investment markets. At the end of September, the market value of investments stood at EUR 50.3 billion (31 Dec 2019: EUR 50.5 billion).

Lue artikkeli ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Lue artikkeli ›