Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 27.2.2018

Ilmarisen uusi organisaatio vastaa toimintaympäristön muutokseen

Vuodenvaihteessa Eteran kanssa yhdistynyt Ilmarinen on uusinut organisaatiotaan. Uusi organisaatio yhdistää molempien yhtiöiden vahvuudet ja vastaa entistä paremmin toimintaympäristön muutokseen. Samalla on purettu yhdistymisessä syntyneitä päällekkäisyyksiä.

– Ilmarisen uudessa organisaatiossa on vahvistettu esimerkiksi työkykyjohtamisen osaamista. Ilmarisen tavoitteena on olla innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka tarjoaa monipuolista palvelua työkykyriskien hallintaan ja hyödyntää tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia. Yhdistyneellä yhtiöllä on tähän entistäkin paremmat mahdollisuudet, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Asiakaspalvelun toimintamalleja yhtenäistetään ja organisoidaan uudelleen, ja kehittämisen toimintamallia on uusittu ketterää kehitystä tukevaksi. Sijoitustoiminnassa lisäresursseja on ohjattu kiinteistösijoittamiseen, jossa Ilmarinen on yhdistymisen myötä entistä merkittävämpi toimija, sekä myös kansainväliseen kiinteistösijoittamiseen.

– Tukitoiminnoissa on karsittu päällekkäisyyksiä, mutta samalla on myös vahvistettu esimerkiksi tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä osa-alueita, kuten robotiikkaa ja tiedolla johtamista, Ritakallio kertoo.

Uusi organisaatio tulee voimaan 1. maaliskuuta 2018.

Uudelleenorganisoitumista edelsivät koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut, jotka käytiin joulu-tammikuun aikana. Uudelleenorganisoitumisen yhteydessä osa työntekijöistä on sijoittunut uusiin tehtäviin yhtiössä. Päättyvissä tehtävissä olleiden henkilöiden uudelleensijoittuminen vaihtoehtoisiin tehtäviin on vielä osittain kesken, ja arviolta noin 65 vakituista työsuhdetta päättyy tämän vuoden aikana. Tämän lisäksi noin 55 tehtävän arvioidaan päättyvän seuraavan kahden vuoden aikana. Tulevat vähennystarpeet liittyvät toimintamallien uudistamiseen, vaiheittain tapahtuviin tietojärjestelmien yhdistämiseen sekä kansalliseen tulorekisteriin, joka tehostaa palkkatietojen käsittelyä tulevaisuudessa. Lisäksi lähivuosina noin 50 henkilöllä on mahdollisuus siirtyä eläkkeelle, mikä osaltaan on pienentänyt vähennystarvetta.

Yhteistoimintaneuvottelujen alkaessa arvioitiin, että enintään 180 vakituista tehtävää tulisi seuraavan kahden vuoden kuluessa lakkaamaan.

Työeläkeyhtiö Etera sulautui Ilmariseen 1.1.2018. Yhdistymisellä tavoitellaan vuosittaisiin hoitokustannuksiin yhteensä vähintään 20 miljoonan euron säästöjä vuodesta 2020 lähtien. Tämän lisäksi sijoitustoiminnassa tavoitellaan yhteensä 20 miljoonan euron välittömiä ja välillisiä vuosittaisia kustannussäästöjä. Henkilöstökustannusten lisäksi säästöjä haetaan mm. päällekkäisten it-, toimitila- ja hallintokustannusten karsimisesta sekä toiminnan tehostamisesta.

– Hoitokustannussäästöt siirtyvät täysimääräisinä asiakasyrityksille maksettaviin asiakashyvityksiin, eli ne alentavat asiakkaidemme eläkevakuutusmaksuja. Ilmarisen tavoitteena on olla kustannustehokkain ja vetovoimaisin työeläkeyhtiö, joka palveluita kehittämällä ja toimintaansa tehostamalla kirittää koko työeläkealaa, Ritakallio sanoo.

Yhdistynyt Ilmarinen huolehtii yhteensä yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurvasta.

Lue lisää:

Ilmarisen johto ja osastot 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio (28.2.2018 asti) p. 0500 536 346
Varatoimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 63219

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Lisää uutisia ja tiedotteita