Uutinen 14.3.2018

Konstit on monet talousosaamisessa – kouluyhteistyötä, vanhusten digitaitoja ja videosketsejä

Suomalainen finanssiala edistää talousosaamista lukuisin eri keinoin. Ilmarisella ja muilla alan yrityksillä on useita eri projekteja, joilla kansalaisten talousosaamista lisätään – tarkoituksena on tehdä ihmisistä osaavampia rahan käyttäjiä, jotka myös varautuvat riskeihin fiksusti. Meneillään oleva eurooppalaisen talousosaamisen viikko kerää erilaisia talousosaamistoimia kokoon.

Finanssiala pyrkii lisäämään nuorten talousosaamisen taitoja sekä kuluttajien tietoisuutta muun muassa ylivelkaantumisen riskeistä. Tavoitteena on tukea ja lisätä taloudenhallintaa koskevaa tietämystä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Finanssiyritykset yhdessä tarjoavat yhteistyökumppanien kanssa peruskoululaisille suunnatun Zaldo-verkko-oppimateriaalin, joka on suunniteltu opettajien apuvälineeksi opetukseen. Viimeisen parinkymmenen vuoden ajan finanssiyritykset ovat järjestäneet lukiolaisille Talousguru-kilpailua. Tänä vuonna nuoria myös haastettiin vloggaamaan rahankäytöstään #Tubetatonni-kisassa. Osallistumme lisäksi pääasiassa yhteiskuntaopin opettajille vuosittain suunnattuun Talous tutuksi -koulutuskiertueeseen. Koulutusta koskevassa päätöksenteossa puhumme talousosaamisopetuksen lisäämisen puolesta.

Ilmarinen jakaa monissa kanavissa tietoa eläketurvan kertymisestä, eläkkeelle siirtymisen vaihtoehdoista ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Verkkosivuilla olevilla laskureilla voi arvioida oman eläkkeen määrän ja tehdä laskelmia eläkkeelle siirtymisen vaihtoehdoista. Yrittäjä voi arvioida oman työtulonsa määrää sekä työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kustannuksia. (Osa laskureista edellyttää kirjautumista.)

Finanssialan tiedotteesta voit lukea lisää, mitä muut alan yritykset tekevät talousosaamisen vahvistamiseksi.

European Money Week on eurooppalaisen pankkiyhdistyksen EBF:n (European Banking Federation) organisoima. Tänä vuonna Euroopan pankkiyhdistys järjestää yhtenä talousosaamistempauksena European Money Quizin, tietovisan, jonka finaaliin Brysseliin suomalainen finanssiala lähettää kaksi oululaista 9-luokkalaista toukokuun alussa. Lähtijäluokka valittiin Zaldo-talousopetusmateriaaliin liittyvän koemenestyksen perusteella.

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita