Uutinen 2.5.2018

Pölönen: Asiakkaiden etu ohjaa kaikkea tekemistä

Ilmarisen tuleva toimitusjohtaja Jouko Pölönen haluaa, että asiakkaan ääni kuuluu ja palvelujen kehittämistä ohjaavat asiakkaiden tarpeet. Työn murros vaatii työeläkejärjestelmältä joustavuutta ja asettaa uusia haasteita myös työkykyjohtamiselle.

Pölönen aloitti työt Ilmarisessa toukokuun alussa, ja hän ottaa vastaan toimitusjohtajan tehtävät 1.8. alkaen. Sitä ennen on hyvä tilaisuus perehtyä Ilmariseen ja työeläkealaan sekä tavata asiakkaita, henkilöstöä ja sidosryhmiä. Siirtyminen OP Ryhmän pankkiliiketoiminnan johtajan paikalta Ilmariseen tuntuu luontevalta. 

Sillä, että Ilmarinen on asiakkaiden omistama keskinäinen työeläkeyhtiö, on erittäin suuri merkitys. Kaiken tekemisemme keskiössä on asiakas: millaisia palveluja me voimme luoda asiakkaiden tarpeisiin, ja millainen asiakaskokemus asiakkaalle syntyy. Kun asiakas on samalla omistaja, antaa se hyvin selkeän ohjenuoran koko henkilöstölle meidän jokapäiväiseen tekemiseen, Pölönen sanoo.

Asiakaslähtöisyys ja asiakaskokemus toistuvat Pölösen puheessa usein. Hän lupaa itsekin olla aktiivinen asiakasrajapinnassa ja kuunnella asiakkaiden tarpeita herkällä korvalla. Ilmarinen on Suomen suurin yksityisen alan työeläkevakuuttaja, ja sen asiakaskunta on laaja: yritysasiakkaita on 68 000 pk-yrityksistä suuriin pörssiyhtiöihin, ja niissä on vakuutettuna yli 600 000 työntekijää. Yrittäjäasiakkaita on 73 000 ja eläkkeensaajia melkein puoli miljoonaa.

Kaikkia heitä haluamme kuunnella. Totta kai digitaaliset välineet ovat tässä avuksi, pystymme entistä paremmin kuuntelemaan ja toisaalta myös osallistamaan asiakkaita palvelujemme kehittämiseen, Pölönen pohtii. Ilmarisen palvelut liittyvät eläkevakuuttamiseen, työkykyriskin hallintaan ja ammatilliseen kuntoutukseen.

Digitalisaatio myös lisää asiakkaiden odotuksia: palvelua pitää olla saatavilla 24/7 ja sen tulee olla nopeaa, joustavaa, asiakaslähtöistä ja räätälöityä juuri omiin tarpeisiin. Näihin odotuksiin myös Ilmarisen tulee vastata. Samalla digitalisaatio mahdollistaa palveluiden ja liiketoimintaprosessien kehittämisen. Rutiinit pystytään automatisoimaan ja aidosti keskittymään asiakkaisiin ja asiakkaiden palveluun.

Sijoitustoiminnassa pitkä horisontti

Ilmarinen on Etera-fuusion jälkeen Suomen suurin yksityinen sijoittaja yli 46 miljardin euron sijoitusvarallisuudella. Sijoitustoiminta on tulevalle toimitusjohtajalle tuttua: työuran alkuvaiheessa hän tarkasti sijoitustoimintaa tilintarkastajan roolissa – myös Ilmarisen tilit tulivat tuolloin tutuksi – ja sen jälkeen hän on työskennellyt 17 vuotta finanssisektorilla.

Eläkeyhtiön sijoitustoiminnassa korostuu pitkäjänteisyys, työeläkkeet tulee turvata vuosikymmeniksi eteenpäin, Pölönen toteaa. Eläkevarat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti, ja siihen kuuluu olennaisena osana myös vastuullisuus.

Isoilla sijoittajilla on äärimmäisen tärkeä rooli olla edelläkävijänä vastuullisessa sijoittamisessa, niin kuin Ilmarinen on ollutkin. Eläkeyhtiöt ovat globaalisti suurimpia sijoittajia, ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa sijoittajilla on keskeinen rooli. Pitkässä juoksussa vastuullinen sijoittaminen on osa riskienhallintaa.

Yleiskuva taloudesta ja sijoitusympäristöstä on Pölösen mukaan tällä hetkellä positiivinen, mutta odotukset korkojen noususta ja geopoliittinen tilanne sekä kauppasodan uhka lisäävät kuitenkin epävarmuutta, joka voi heijastua markkinoille.

Eläkejärjestelmä hyvässä kunnossa

Suomalainen eläkejärjestelmä vaikuttaa Pölösen mukaan olevan hyvässä kunnossa ja kestää myös kansainvälisen vertailun. Eläkerahastoja on kerrytetty vuosikymmenien ajan, ja vaikka maksetut eläkkeet ovat viime vuosina ylittäneet vakuutusmaksutulon, pystytään erotus kattamaan sijoitustuotoilla.

Sijoitustoiminnan tuotot ovat viime vuosina olleet hyvät ja sitä kautta on kertynyt puskureita vakavaraisuuteen. Viime vuonna toteutui tärkeä eläkeuudistus ja elinajanodotteen kasvun myötä myöskin työurien piteneminen lähtee nyt toden teolla käyntiin. Kun elinikä kasvaa niin meidän täytyy myös tehdä töitä pidempään, Pölönen sanoo.

Digitalisaation ja robotisaation vauhdittama työn murros näkyy koko yhteiskunnassa.

Nykyisiä työtehtäviä tulee tulevaisuudessa häviämään, mutta samalla aukeaa kokonaan uusia työmahdollisuuksia. Tämä aiheuttaa tarpeen uudistaa osaamista yrityksissä, työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa. Iso kysymys on, millä tavalla tulevaisuuden työt kohtaavat osaajat ja työntekijät. Todennäköisesti tulee olemaan yhä enemmän yrittäjän polulle siirtyviä, jolloin myös työeläkejärjestelmän tulee olla riittävän joustava perinteisen työn tekemisen ja yrittäjyyden välillä, Pölönen pohtii. 

Hyvinvoiva henkilöstö tekee menestyksen

Pölösen mielestä henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työkykyjohtaminen ovat jokaisen vastuullisen yrityksen keskeisiä tehtäviä, ja työeläkeyhtiöillä on tässä tärkeä rooli olla yritysten tukena.

Hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö on yrityksen keskeisin voimavara, ja tuo isoimman osan yrityksen tuloksesta ja menestyksestä. Työnantajien – ja myöskin työeläkeyhtiön – intressissä on, että työkyky säilyy läpi työelämän ja ihmiset jäävät terveinä ja hyväkuntoisina ansaitulle eläkkeelle, Pölönen sanoo.

Työeläkeyhtiöllä kuten Ilmarisella on valtavasti osaamista, kokemusta ja tietoa suomalaisesta työelämästä ja työkykyjohtamisesta. Se tieto meidän tulee antaa asiakkaidemme käyttöön, tukea yrityksiä työkykyjohtamisessa ja olla yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittämässä suomalaista työelämää yhä paremmaksi.

Omasta jaksamisesta huolehtimiseen Pölösen resepti on tuttu: työn vastapainoksi perhe ja läheiset ovat tärkeitä, samoin liikunta, lepo ja ravinto. Aloitan aamuni pienellä aamujumpalla, ja liikun viikoittain tenniksen, golfin, hiihdon tai metsästyksen parissa, Pölönen kertoo.

 

Kuka: Jouko Pölönen

  • Ilmarisen toimitusjohtaja 1.8.2018 alkaen
  • Siirtyi Ilmariseen OP Ryhmästä, jossa toimi pankkiliiketoiminnan johtajana ja johtokunnan jäsenenä, OP Yrityspankki Oyj:n toimitusjohtajana ja Helsingin Seudun Osuuspankin toimitusjohtajana. Aiemmin Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja ja Pohjola Pankin johtotehtävissä sekä tilintarkastaja PWC:ssä.
  • KTM, eMBA
  • Syntynyt Tohmajärvellä 1970. Naimisissa, kaksi lasta
  • Harrastukset: golf, metsästys, hiihto, tennis

 

 

 

 

 

Ajankohtaista

Uutinen 23.5.2023

Ilmarinen toimi kumppanina Harvardin opiskelijoiden kenttätutkimuksessa

Ryhmä Harvardin yliopiston opiskelijoita vieraili Ilmarisessa esittelemässä tuloksia kenttätutkimuksesta, jota Ilmarinen oli kumppanina mahdollistamassa. Projektissa opiskelijat pyrkivät kartoittamaan erityisesti nuorten tietämystä eläkejärjestelmästä.

Ilmarinen toimi kumppanina Harvardin opiskelijoiden kenttätutkimuksessa

Tiedote 28.4.2023

Nimityksiä Ilmarisen johtoryhmään

Ilmarisen hallitus on nimittänyt kaksi uutta jäsentä Ilmarisen johtoryhmään. Ilmarisen viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi on nimitetty Kaisa Ala-Laurila ja talous- ja riskienhallintajohtajaksi Mira Kauppi.

Nimityksiä Ilmarisen johtoryhmään

Uutinen 24.4.2023

Lyhyille ulkomaan liike- ja kokousmatkoille ilman A1-todistusta

Eläketurvakeskus on päivittänyt ohjeistustaan ulkomaan työskentelystä niin, että lyhyiden kokous- ja liikematkojen osalta työnantaja voi halutessaan harkita, hakeeko hän A1-todistusta työntekijälleen, ellei tiedossa ole, että todistusta vaaditaan työskentelymaassa. A1-todistuksella työntekijä osoittaa kuuluvansa lähettävän valtion sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan lähettävään valtioon.

Lyhyille ulkomaan liike- ja kokousmatkoille ilman A1-todistusta
Lisää uutisia ja tiedotteita