Uutinen 7.2.2018

Sijoitusjohtaja Mursula: Vahva talouskasvu vauhditti sijoitusvuotta 2017, tänä vuonna katseet kiinnittyvät korkomarkkinoille

Ilmarisen sijoitukset tuottivat vuonna 2017 erittäin hyvin, 7,2 prosenttia. Miten sijoitusvuosi sujui ja millaiset ovat odotukset alkavalle vuodelle, Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula?

Millainen oli vuosi 2017 sijoitustoiminnan näkökulmasta?

Vuosi oli oikein hyvä. Osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin kaikilla päämarkkina-alueilla. Taustalla oli poikkeuksellisen suotuisa talouskasvu. Vuoden aikana nähtiin, että useimmat ennustelaitokset päivittävät talouskasvuennusteitaan ylöspäin useaan kertaan. Vahvan talouskehityksen seurauksena yritykset pystyivät parantamaan tulostaan ja kasvattamaan liikevaihtoaan. Osakemarkkinat nousivat ylöspäin lähes koko vuoden, muutamaa pomppua lukuun ottamatta.

Missä Ilmarinen onnistui parhaiten?

Onnistuimme hyvin osake- ja sektorivalinnoissa. Myös valuuttakurssien kehitystä pystyimme lukemaan kohtalaisen hyvin ja rakensimme toimivan suojauksen. Pitkän aikavälin sijoitusstrategiaan perustuva kokonaisallokaatiomme toimi kaiken kaikkiaan hyvin.

Toiko vuosi mukanaan yllätyksiä, ja mitä olisi voinut tehdä toisin?

Aina jää parannettavaa. Yksi viime vuoden yllätyksistä oli se, että korkotasossa ei tapahtunut odotettua korjausta ylöspäin.

Vuosi sitten markkinoilla puhuttiin paljon poliittisista riskeistä. Toteutuivatko ne?

Jälkikäteen voi sanoa, että pelot eivät toteutuneet. Esimerkiksi Ranskan vaalien lopputulos oli hyvinkin markkinamyönteinen. Myöskään Yhdysvaltain uuteen hallintoon liittyneet pahimmat pelot eivät markkinoiden näkökulmasta toteutuneet, joskaan isoja päätöksiä ei myöskään saatu aikaiseksi.

Millaiset odotukset ovat alkaneelle vuodelle?

Vuoden 2018 ensimmäisinä viikkoina on jo nähty korkojen nousua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Korkomarkkinoiden kehitys tulee olemaan tämänkin vuoden suurimpia kysymyksiä ja iso huomio kiinnittyy siihen, mitä keskeiset keskuspankit tekevät. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan jatkavan rahapolitiikan kiristämistä, Euroopan keskuspankki lopettanee elvyttämisen tämän vuoden aikana ja Japanin keskuspankin odotetaan puolestaan jatkavan lievää elvyttämistä. Keskuspankit toimivat siis erilaisissa sykleissä, ja korkomarkkinoilla on havaittavissa selvää hermostuneisuutta.

Entä osakemarkkinoilla, millaisia liikkeitä siellä nähdään?

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan ripeästi kaikilla päämarkkina-alueilla. Myös yritysten tulosten odotetaan kasvavan keskimäärin yli 10 prosenttia vuoden aikana. Nousevasta inflaatiosta huolimatta markkina siis uskoo, että yritykset pystyvät liikevaihtoa kasvattamalla parantamaan tuloksiaan. Osakemarkkinan arvostustaso on jo pidemmän aikaa ollut sellainen, että yritysten pitää parantaa tuloksiaan, jotta nykyinen arvostustaso voi säilyä. Mutta jos talouskasvu ja yritysten tulosparannukset jatkuvat ennakoidusti, kyllä osakemarkkina voi jatkaa vieläkin ylöspäin. Pitkään jatkuneiden nousseiden hintojen ja alhaisen volatiliteetin seurauksena sijoittajien on kuitenkin hyvä varautua aikaisempaa selkeästi suurempaan markkinaheiluntaan, omaisuusluokassa kuin omaisuusluokassa. 

Kiinnostavatko reaaliomaisuusluokat edelleen sijoittajia?

Kyllä kiinnostavat, mutta hintakriittisesti. Useamman vuoden ajan on jo ollut nähtävissä, että absoluuttisesti historiallisen alhainen korkotaso on ohjannut rahaa huonomman likviditeetin omaisuusluokkiin. Paikoitellen reaaliomaisuuden kuten kiinteistöjen ja erilaisten infrasijoitusten hinnat ovat kohonneet jo hyvin korkealle, mikä laskee pitkän aikavälin tuotto-odotuksia.

Miten Ilmarinen on varautunut mahdollisiin muutoksiin sijoitusympäristössä?

Ilmarinen on jo useamman vuoden ajan pitänyt korkoriskin eli duraation alhaisena. Isompi kysymys on se, millaisia vaikutuksia mahdollisella koronnousulla on muihin omaisuusluokkiin. Yllättävä, nopea koronnousu olisi todennäköisesti huono asia miltei kaikkien riskiomaisuusluokkien näkökulmasta, kun taas ennustettavalla, tasaisella koronnousulla ei välttämättä olisi samanlaisia vaikutuksia.

Kokonaisuutena Ilmarinen jatkaa sijoitustoimintaansa pitkän aikavälin sijoitusstrategian suuntaviivojen mukaisesti. Olemme edelleen kiinnostuneita lisäämään sijoituksia reaaliomaisuusluokkaan, jos hinta on kohdillaan ja kriteerit tuotto-riski-odotusten suhteen täyttyvät, ja vastaavasti korkosijoitusten osuutta voidaan pienentää. 

Miten Ilmarisen ja Eteran yhdistyminen tulee näkymään sijoitustoiminnassa tänä vuonna?

Yhdistimme sijoitussalkut vuodenvaihteessa, mikä oli iso projekti mutta onnistuimme siinä hyvin. Hoidamme nyt yhdistettyä tasetta ja lähes 46 miljardin euron sijoitusvarallisuutta Ilmarisen sijoitusstrategian mukaisesti. Ilmarinen on yhdistymisen myötä entistä merkittävämpi toimija kotimaisilla kiinteistömarkkinoilla, niin sijoittajana kuin rakennuttajana.

Lue lisää Ilmarisen sijoitustuloksesta

Ajankohtaista

Uutinen 29.4.2021

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi

Ilmarinen vahvistaa yhteistyötään muiden institutionaalisten sijoittajien kanssa liittymällä IIGCC:n jäseneksi. IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) kokoaa sijoittajia yhteen ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Institutionaaliset sijoittavat voivat saada aikaan todellisia muutoksia ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kun ne yhdistävät voimansa kansainvälisesti.

Ilmarinen liittyi IIGCC:n jäseneksi – tiivistää yhteistyötään kansainvälisten sijoittajien kanssa ilmastonmuutoksen hidastamiseksi
Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 22.4.2021

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla

Ilmarinen on lähtenyt pioneerisijoittajana mukaan mukaan AXA IM:n uuteen vähähiiliseen AXA WF US High Yield -yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla. Rahasto on lajissaan ensimmäisiä maailmassa ja sen sijoitusstrategiaan on integroitu vastuullisuus sekä erityisesti vähähiilisyys ja tehokas vedenkäyttö. Sijoitus on osa Ilmarisen laaja-alaista vastuullisen sijoittamisen strategiaa.

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla
Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 31.3.2021

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu
Lisää uutisia ja tiedotteita