Uutinen 7.2.2018

Sijoitusjohtaja Mursula: Vahva talouskasvu vauhditti sijoitusvuotta 2017, tänä vuonna katseet kiinnittyvät korkomarkkinoille

Ilmarisen sijoitukset tuottivat vuonna 2017 erittäin hyvin, 7,2 prosenttia. Miten sijoitusvuosi sujui ja millaiset ovat odotukset alkavalle vuodelle, Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula?

Millainen oli vuosi 2017 sijoitustoiminnan näkökulmasta?

Vuosi oli oikein hyvä. Osakesijoitukset tuottivat erittäin hyvin kaikilla päämarkkina-alueilla. Taustalla oli poikkeuksellisen suotuisa talouskasvu. Vuoden aikana nähtiin, että useimmat ennustelaitokset päivittävät talouskasvuennusteitaan ylöspäin useaan kertaan. Vahvan talouskehityksen seurauksena yritykset pystyivät parantamaan tulostaan ja kasvattamaan liikevaihtoaan. Osakemarkkinat nousivat ylöspäin lähes koko vuoden, muutamaa pomppua lukuun ottamatta.

Missä Ilmarinen onnistui parhaiten?

Onnistuimme hyvin osake- ja sektorivalinnoissa. Myös valuuttakurssien kehitystä pystyimme lukemaan kohtalaisen hyvin ja rakensimme toimivan suojauksen. Pitkän aikavälin sijoitusstrategiaan perustuva kokonaisallokaatiomme toimi kaiken kaikkiaan hyvin.

Toiko vuosi mukanaan yllätyksiä, ja mitä olisi voinut tehdä toisin?

Aina jää parannettavaa. Yksi viime vuoden yllätyksistä oli se, että korkotasossa ei tapahtunut odotettua korjausta ylöspäin.

Vuosi sitten markkinoilla puhuttiin paljon poliittisista riskeistä. Toteutuivatko ne?

Jälkikäteen voi sanoa, että pelot eivät toteutuneet. Esimerkiksi Ranskan vaalien lopputulos oli hyvinkin markkinamyönteinen. Myöskään Yhdysvaltain uuteen hallintoon liittyneet pahimmat pelot eivät markkinoiden näkökulmasta toteutuneet, joskaan isoja päätöksiä ei myöskään saatu aikaiseksi.

Millaiset odotukset ovat alkaneelle vuodelle?

Vuoden 2018 ensimmäisinä viikkoina on jo nähty korkojen nousua sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Korkomarkkinoiden kehitys tulee olemaan tämänkin vuoden suurimpia kysymyksiä ja iso huomio kiinnittyy siihen, mitä keskeiset keskuspankit tekevät. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan jatkavan rahapolitiikan kiristämistä, Euroopan keskuspankki lopettanee elvyttämisen tämän vuoden aikana ja Japanin keskuspankin odotetaan puolestaan jatkavan lievää elvyttämistä. Keskuspankit toimivat siis erilaisissa sykleissä, ja korkomarkkinoilla on havaittavissa selvää hermostuneisuutta.

Entä osakemarkkinoilla, millaisia liikkeitä siellä nähdään?

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan ripeästi kaikilla päämarkkina-alueilla. Myös yritysten tulosten odotetaan kasvavan keskimäärin yli 10 prosenttia vuoden aikana. Nousevasta inflaatiosta huolimatta markkina siis uskoo, että yritykset pystyvät liikevaihtoa kasvattamalla parantamaan tuloksiaan. Osakemarkkinan arvostustaso on jo pidemmän aikaa ollut sellainen, että yritysten pitää parantaa tuloksiaan, jotta nykyinen arvostustaso voi säilyä. Mutta jos talouskasvu ja yritysten tulosparannukset jatkuvat ennakoidusti, kyllä osakemarkkina voi jatkaa vieläkin ylöspäin. Pitkään jatkuneiden nousseiden hintojen ja alhaisen volatiliteetin seurauksena sijoittajien on kuitenkin hyvä varautua aikaisempaa selkeästi suurempaan markkinaheiluntaan, omaisuusluokassa kuin omaisuusluokassa. 

Kiinnostavatko reaaliomaisuusluokat edelleen sijoittajia?

Kyllä kiinnostavat, mutta hintakriittisesti. Useamman vuoden ajan on jo ollut nähtävissä, että absoluuttisesti historiallisen alhainen korkotaso on ohjannut rahaa huonomman likviditeetin omaisuusluokkiin. Paikoitellen reaaliomaisuuden kuten kiinteistöjen ja erilaisten infrasijoitusten hinnat ovat kohonneet jo hyvin korkealle, mikä laskee pitkän aikavälin tuotto-odotuksia.

Miten Ilmarinen on varautunut mahdollisiin muutoksiin sijoitusympäristössä?

Ilmarinen on jo useamman vuoden ajan pitänyt korkoriskin eli duraation alhaisena. Isompi kysymys on se, millaisia vaikutuksia mahdollisella koronnousulla on muihin omaisuusluokkiin. Yllättävä, nopea koronnousu olisi todennäköisesti huono asia miltei kaikkien riskiomaisuusluokkien näkökulmasta, kun taas ennustettavalla, tasaisella koronnousulla ei välttämättä olisi samanlaisia vaikutuksia.

Kokonaisuutena Ilmarinen jatkaa sijoitustoimintaansa pitkän aikavälin sijoitusstrategian suuntaviivojen mukaisesti. Olemme edelleen kiinnostuneita lisäämään sijoituksia reaaliomaisuusluokkaan, jos hinta on kohdillaan ja kriteerit tuotto-riski-odotusten suhteen täyttyvät, ja vastaavasti korkosijoitusten osuutta voidaan pienentää. 

Miten Ilmarisen ja Eteran yhdistyminen tulee näkymään sijoitustoiminnassa tänä vuonna?

Yhdistimme sijoitussalkut vuodenvaihteessa, mikä oli iso projekti mutta onnistuimme siinä hyvin. Hoidamme nyt yhdistettyä tasetta ja lähes 46 miljardin euron sijoitusvarallisuutta Ilmarisen sijoitusstrategian mukaisesti. Ilmarinen on yhdistymisen myötä entistä merkittävämpi toimija kotimaisilla kiinteistömarkkinoilla, niin sijoittajana kuin rakennuttajana.

Lue lisää Ilmarisen sijoitustuloksesta

Ajankohtaista

Lisää ajankohtaisia artikkeleita ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue artikkeli ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Lue artikkeli ›

Uutinen 20.10.2020

Vastuullinen sijoittaminen indeksirahastoilla laajenee yhä kehittyvillä markkinoilla – Ilmarinen jälleen mukana kehittämässä

Euroopan suurimman varainhoitoyhtiön Amundin uusi Amundi MSCI Emerging ESG Leaders UCITS ETF-rahasto listautui Saksan Xetra-pörssiin 30.6.2020. Ilmarinen on mukana rahaston listautumisessa sijoitettuaan siihen 500 miljoonaa euroa.

Lue artikkeli ›