Tiedote 29.5.2018

Kysely: Tulorekisteri tunnetaan, mutta yksityiskohdat yrityksille ja tilitoimistoille epäselvät

Ilmarisen tekemän tuoreen kyselyn mukaan tulorekisterituntemus tilitoimistoissa ja yritysten palkka- ja taloushallinnossa on hyvällä mallilla, mutta tulorekisteriprosessin yksityiskohtia ei vielä tunnisteta. Kyselyyn vastanneista tilitoimistoista 95 % ja yrityksistä 60 % tiesi, mikä tulorekisteri on. Tulorekisterin vaikutukset toimintaan tunnisti 75 % tilitoimistoista ja 40 % yrityksistä.

Ilmarinen selvitti toukokuussa 2018 kyselyllä tilitoimistojen ja yritysten palkka- ja taloushallinnon valmiutta tulorekisterin tuloon. Tulorekisteri on sähköinen kansallinen rekisteri, joka otetaan käyttöön vuonna 2019. Työnantajayritys tai sen käyttämä tilitoimisto ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin ensi vuodesta lähtien.

– Kyselyyn vastanneista tilitoimistoista 95 % tiesi, mikä tulorekisteri on ja 75 % tunnisti, miten se vaikuttaa tilitoimiston toimintaan. Yrityksen palkka- ja taloushallinnossa työskentelevistä 60 % tiesi tulorekisterin ja 40 % tunnisti, miten se vaikuttaa yrityksen toimintaan, kertoo Ilmarisen eläkevakuutusjohtaja Tiina Nurmi.

Tilitoimistoista 55 % ja yrityksistä 50 % uskoo olevansa valmis toimittamaan palkkatiedot tulorekisteriin sen tullessa käyttöön ensi vuonna.

– Tilitoimistoista reilu 50 % ja yrityksistä vajaa 30 % osasi jo kertoa, miten aikoo ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin: teknistä rajapintaa pitkin, tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun tiedostolla vai verkkolomakkeella, Nurmi sanoo.

Kysyttäessä onko tilitoimisto tai yritys käynyt tulorekisterin koulutuksissa tai tutustunut ohjeisiin, noin 40 % tilitoimistoista ja 20 % yritysten palkka- ja taloushallinnossa työskentelevistä vastasi myöntävästi.

– Kaiken kaikkiaan tulokset ovat varsin hyvät: tulorekisteri tunnetaan laajasti, mutta tässä vaiheessa ymmärrettävästi yksityiskohdat ovat monella auki. Tilitoimistot ovat yritysten talous- ja palkkahallintoa paremmin perillä tulorekisteristä ja sen mukanaan tuomista muutoksista. Tämä on luonnollista, koska tilitoimistoilla on selkeä ammatillinen näkymä tulorekisterin tuomiin muutoksiin, Nurmi toteaa.

Työn määrän lisäys ja nopea ilmoittaminen huolettavat

Tilitoimistoilla ja yritysten palkka- ja taloushallinnossa työskentelevillä oli kyselyn yhteydessä mahdollisuus jättää avointa palautetta.

– Avoimesta palautteesta kävi ilmi, että osaa tilitoimistoista ja yrityksistä huolettaa tulorekisterin tuoma työn määrän lisäys, Nurmi sanoo ja jatkaa:

– Tulorekisteri vaatii tietysti aluksi opettelemista, mutta vähentää pian yritysten ja tilitoimistojen hallinnollista työtaakkaa, kun palkkailmoituksia ei tarvitse enää lähettää monelle taholle. Tulorekisterihän korvaa mm. verottajalla, eläkeyhtiölle ja Työttömyysvakuutusrahastoille lähetettävät ansioilmoitukset. Myös tulorekisterin tekninen rajapinta helpottaa tietojen välittämistä.

Kritiikkiä sai myös viiden päivän määräaika, jolloin palkkatiedot on ilmoitettava tulorekisteriin.

– Tämä on merkittävä muutos yritysten toimintaan, sillä nykyisinhän palkkatietoja on ilmoitettu pidemmällä viiveellä eri toimijoille. Toisaalta tulorekisteriaikana yksi ilmoitus riittää – tietoja ei tarvitse enää ilmoitella monille toimijoille, Nurmi sanoo.

Syksyllä kannattaa varata aikaa tulorekisteriin perehtymiseen

Nurmen mukaan osa kyselyyn vastanneista työnantajayrityksistä ei ollut käsittänyt, että tulorekisteri koskee heitäkin. Useasta vastauksesta kuvastui myös, että tulorekisteriasiaan ei olla vielä ennätetty perehtyä, sillä kevään paukut on vienyt valmistautuminen EU:n tietosuoja-asetukseen GDPR:ään.

– Mitään ei ole menetetty. Keskeistä on ymmärtää, että tulorekisteri todella koskee kaikkia palkanmaksajia, Nurmi toteaa.

– Tässä vaiheessa on olennaista tiedostaa, miten muutos reaaliaikaiseen palkkailmoittamiseen viiden (5) päivän kuluessa palkanmaksusta muuttaa yrityksen palkkahallinnon prosesseja. Tulorekisteri edellyttää myös muutoksia yritysten palkkajärjestelmiin. Oman palkkajärjestelmän toimittajalta onkin syytä varmistaa, että tarvittavat muutokset tehdään tämän vuoden aikana. Kyselymme mukaan vajaa 30 % tilitoimistoista ja 15 % yrityksistä oli keskustellut palkanlaskentaohjelmatahon kanssa tulorekisterimuutoksista, Nurmi sanoo.

Moni vastaajista kertoi ottavansa tulorekisterin haltuun syksyllä. Moni palkanlaskentataho järjestää silloin asiakkailleen koulutusta tulorekisterin ohjelmistomuutoksista.

– Viimeistään syksylle kannattaakin varata aikaa tulorekisteriin perehtymiseen ja valmistautumiseen, Nurmi kehottaa.

Vastaajina yli 1 000 tilitoimistoa ja 6 000 henkilöä yritysten palkka- ja taloushallinnosta

Ilmarisen toukokuussa tekemään kyselyyn tulorekisteristä vastasi yli 1 000 tilitoimistoa ja 6 000 yritysten palkka- ja taloushallinnossa työskentelevää henkilöä. Tulokset kerrottiin Ilmarisen järjestämässä tulorekisteriwebinaarissa 29.5.2018. Webinaarin tallenne on katsottavissa kesäkuun alussa Ilmarisen verkkosivuilta.

Tulorekisteristä voi lukea lisää verkosta ilmarinen.fi/tulorekisteri ja kansallisen tulorekisterin virallisilta sivuilta tulorekisteri.fi.

Fakta: Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen rekisteri, jonne ilmoitetaan henkilöiden ansiotiedot v. 2019 alkaen. V. 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisteri korvaa Verohallinnolle, työeläkevakuuttajille, Työttömyysvakuutusrahastolle, työtapaturmavakuuttajille tehtävät palkkailmoitukset ja helpottaa näin työnantajien hallinnollista työtaakkaa.

Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki työhön liittyvät palkkailmoitukset kaikista ansioista ja se koskee näin kaikkia työnantajia: esimerkiksi yrityksiä, kotitaloustyönantajia, sijaismaksajia, yhteisöjä ja tilitoimistoja.

Tulorekisteri tarjoaa kansalaiselle näkymään hänen omiin ansiotietoihinsa. Tämä täydentyy vuonna 2020, jolloin tulorekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.

Lisätietoja:

Asiakkaiden kysymyksiin vastaa Ilmarisen asiakaspalvelu p. 010 195 000

Median yhteydenottoihin vastaa Tiina Nurmi, eläkevakuutusjohtaja, Ilmarinen, p. 050 402 9275

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita