Uutinen 24.4.2018

Ota tulorekisteri haltuun: osallistu webinaariimme 29.5. ja tutustu tulorekisterisivuihimme!

Ilmarinen järjestää 29.5. tulorekisteriasioista webinaarin, joka on suunnattu työnantajille ja taloushallinnon ammattilaisille. Ilmoittaudu mukaan! Näppää tulorekisteriasioista tärpit talteen myös uusilta verkkosivuiltamme ilmarinen.fi/tulorekisteri.

Tulorekisteri keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla palkan maksamiseen liittyviä ilmoitusmenettelyjä. Tulorekisteri korvaa nykyisin mm. Verohallinnolle, työeläkelaitoksille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavia vuosi-ilmoituksia.

Tule mukaan työnantajille ja taloushallinnon ammattilaisille suunnattuun webinaariin 29.5. klo 9–10.45!

Webinaari antaa kokonaiskuvan siitä, mistä muutoksesta on kyse.
Kuulet, miten ensimmäisessä vaiheessa Kansalliseen tulorekisteriin siirtyvät tahot, eli Kansallisen tulorekisterihankkeen ja verotuksen, Ilmarisen, Kelan ja Työttömyysvakuutusrahaston asiantuntijat antavat ohjeita tulevasta tavasta toimia. Saat hyvän käsityksen tulevista muutoksista, ja osaat varautua niihin jo hyvissä ajoin.

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautumisaika päättyy 25.5.
Webinaarista tehdään myös tallenne. Jos et ehdi webinaarin, katso tallenne jälkikäteen!

Tutustu tulorekisteriin voit tutustua myös uusilla verkkosivuillamme ilmarinen.fi/tulorekisteri.

Webinaarin ohjelma ja aikataulu 29.5.2018:

Klo 9– 9.30

Tulorekisterin käyttöönotto 1.1.2019, näkökulma myös verotukseen
Arto Leinonen, hankejohtaja, Valtiovarainministeriö

Klo 9.30–10

Vuoden 2019 muutokset yritysasiakkaiden työeläkevakuuttamisessa,
Tiina Nurmi, eläkevakuutusjohtaja, Ilmarinen

Klo 10–10.30

Kela valmistautuu muutokseen, esimerkkinä päivärahaetuudet,
Anne Kyllönen, suunnittelija, Kela

Klo 10.30– 10.45

Työttömyysvakuutusmaksuja mahdollista maksaa ajantasaisemmin,
Aki Villman, Työttömyysvakuutusmaksujen sisältövastaava, Työttömyysvakuutusrahasto

Lisätietoja:

Tulorekisteri muuttaa toimintatapoja, mutta helpottaa työnantajan arkea  lue lisää verkkosivuiltamme ilmarinen.fi/tulorekisteri.

Miten yrityksen kannattaa valmistautua tulorekisteriin? Lue uutisemme.

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita