Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 27.3.2018

Uusia jäseniä Ilmarisen hallintoneuvostoon

Ilmarisen varsinainen yhtiökokous päätti 27.3.2018 nimittää yhtiön hallintoneuvostoon neljä uutta jäsentä.

Uudet jäsenet ovat Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja Pia Kalsta, Patria Oyj:n toimitusjohtaja Olli Isotalo, Suomen Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander ja Barona Oy:n toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.

Uudet jäsenet valittiin edellisen yhtiökokouksen jälkeen eronneiden tilalle. Kaikkiaan Ilmarisen hallintoneuvostossa on 32 jäsentä, joiden toimikausi kestää kaksi vuotta kerrallaan. Yhtiökokous valitsi kaikki nyt erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet jatkamaan tehtävässään. Hallintoneuvoston jäsenet edustavat Ilmarisen asiakasyrityksiä sekä keskeisiä työnantaja- ja palkansaajajärjestöjä. Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää hallituksen jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous päätti korottaa hallintoneuvoston jäsenten vuosipalkkioita viidellä prosentilla. Hallintoneuvoston puheenjohtajan vuosipalkkio on tänä vuonna 5 250 euroa, varapuheenjohtajan 3 990 euroa ja jäsenten 2 625 euroa. Kokouspalkkiot säilyvät ennallaan 500 eurossa ja poissaolo kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 eurolla poissaoloa kohden. Korotuksen perusteena on Ilmarisen ja Eteran yhdistyminen, jonka myötä yhtiön toiminta laajenee. Palkkioita on korotettu edellisen kerran vuonna 2006.

Ilmarisen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, päätti voiton käytöstä hallituksen esityksen mukaisesti sekä myönsi vastuuvapauden vuodelta 2017 hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous valitsi kilpailutuksen perusteella Ilmarisen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Juha-Pekka Mylén.

Lue lisää:

Ilmarisen hallintoneuvosto 27.3.2018 alkaen

Lisätietoja:

Leena Siirala, lakiasiainjohtaja, puh. 010 284 2240

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Lisää uutisia ja tiedotteita