Uutinen 3.12.2018

Vuoden 2019 työeläkemaksut vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2019 työeläkevakuutusmaksut.

Keskimääräinen perittävä TyEL-maksu on ensi vuonna 24,4 % palkoista. Keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset. Asiakashyvitysten määräksi on arvioitu keskimäärin 0,6 % palkoista (tänä vuonna 0,7 % palkoista). 

Tilapäisen työnantajan maksu 

25,2 % (25,3 % vuonna 2018) 

Sopimustyönantajan maksu 

25,2 % (25,3, % vuonna 2018) silloin kun työnantajan palkkasumma on alle 2 083 500 euroa (vuonna 2017). 

Työntekijän eläkemaksu nousee. Työntekijän osuudet ovat 

17‒53-vuotiailla 6,75 % 

53‒62-vuotiailla 8,25 %  

63‒67-vuotiailla 6,75 % palkasta.  

Vuonna 2018 kilpailukykysopimuksen mukainen siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattaa työntekijän maksua.  

Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53-62-vuotiaiden maksu on 1,5 %-yksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä. Vastaavasti eläkekertymä on myös suurempi. 

Suurtyönantajat 

Yrityksen työkyvyttömyysriskiin perustuvan maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu vaikuttaa keskisuurten ja suurten yritysten maksuun. Rajana on vuoden 2017 palkkasumma, jonka täytyy ylittää 2 083 500 euroa. 

Kirjautumalla verkkopalveluun asiakas näkee oman vakuutusmaksuprosenttinsa.  

Suuremmilla yrityksillä maksua pienentää lisäksi maksutappioalennus. Jos yrityksen tai konsernin palkkasumma ylittää 5 000 000 euroa, alenee maksu myös hoitokustannusosan suuruusalennuksen takia.  

Asiakashyvitys ja suuruusalennus 

Asiakashyvitys lasketaan keväällä 2019 ja huomioidaan tulevassa laskutuksessa.  

Suuruusalennus lasketaan toukokuussa ja se huomioidaan tulevassa laskutuksessa. Lähetämme asiakkaillemme kirjeen toukokuussa, jossa kerromme asiakashyvityksen ja suuruusalennuksen määrät.

Ensi vuoden palkat ilmoitetaan tulorekisteriin 

1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Saamme ilmoitetut palkkatiedot tulorekisteristä ja laskutamme TyEL-maksun ilmoituksen perusteella.  

TyEL-maksu erääntyy palkanmaksua seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Voit muuttaa eräpäivää maksimissaan yhden kuukauden verran pidemmälle kirjautumalla verkkopalveluun.  

Palkka.fi- ja Suoratyö.fi-palvelussa tehdyistä palkkailmoituksista emme lähetä erikseen laskua, vaan TyEL-maksu on laskettu valmiiksi palvelussa ja se maksetaan suoraan palvelussa.   

Perittävä keskimääräinen työeläkemaksu % palkoista 

                                          2018              2019 

Vanhuuseläke                     3,5                 3,5 

Työkyvyttömyyseläke          1,0                 0,9 

Tasausosa                          19,8               19,8 

Muut osat                            0,8                0,8 

Hyvitykset                          -0,7                -0,6 

Perittävä maksu keskim.  24,4               24,4 

Rajatulot 

TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 59,36 euroa kuukaudessa vuonna 2019. On kuitenkin muistettava, että kaikki palkat pitää ilmoittaa tulorekisteriin. 

Tilapäisen työnantajan rajatulo on 8 502,00 euroa kuuden kuukauden aikana. Jos palkkasumma ylittyy tai työsuhteessa on jatkuvasti työntekijöitä, työnantajan on tehtävä TyEL-vakuutushakemus. Näin työnantaja saa vakuutusnumeron ja meille syntyy vakuutussopimus.  

TyEL-vakuutus kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen palkkojen laskemista, sillä TyEL-vakuutusnumero eli eläkejärjestelynumero ilmoitetaan tulorekisteriin.  

 
YEL-maksu vuonna 2019

YEL-maksu on alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden osalta 24,10 % (2018: 24,10 %) ja 53‒62 -vuotiaiden osalta 25,60 % (25,60 %).  

 

 

Ajankohtaista

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita