Uutinen 21.10.2019

Katso ennakkotiedot TyEL-maksuista vuodelle 2020

Eläketurvakeskuksen ennusteen mukaan TyEL-perusmaksu on 25,3 prosenttia palkkasummasta vuonna 2020. Perusmaksussa ei ole huomioitu työnantajan maksuun liittyviä mahdollisia alennuksia eikä mahdollista maksuluokan vaikutusta.

TyEL-maksu jakaantuu työntekijän ja työnantajan välille. Työnantajan lopulliseen maksun suuruuteen vaikuttavat erilaiset maksunalennukset, kuten eläkeyhtiön maksama asiakashyvitys.

Jos yrityksen palkkasumma on ollut vuonna 2018 yli 2 086 500 euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttaa myös niin sanottu maksuluokka, joka perustuu työntekijöille aiempina vuosina myönnettyihin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Eläketurvakeskuksen ennusteen mukaan työnantajan keskimääräinen osuus TyEL-maksusta on 16,95 % vuonna 2020. Kokonaisuudessaan yksityisten alojen keskimääräinen työeläkemaksu säilyisi 24,4 prosentissa työntekijän palkkasummasta. Keskimääräisellä maksulla tarkoitetaan maksutasoa, jossa on huomioitu kaikki lopullisen maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät.

Löydät lopulliset maksuprosentit verkkosivuiltamme, kun STM on vahvistanut ne. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksuprosentit marraskuun aikana.

Tarkista aina yrityksesi vakuutuksen tai vakuutusten maksuprosentti verkkopalvelustamme! Vakuutusmaksuprosentti näkyy verkkopalvelussa sen jälkeen, kun STM on sen vahvistanut.

Myös tilapäisen työnantajan maksu on ennusteen mukaan 25,3 prosenttia.

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita