Uutinen 21.10.2019

Katso ennakkotiedot TyEL-maksuista vuodelle 2020

Eläketurvakeskuksen ennusteen mukaan TyEL-perusmaksu on 25,3 prosenttia palkkasummasta vuonna 2020. Perusmaksussa ei ole huomioitu työnantajan maksuun liittyviä mahdollisia alennuksia eikä mahdollista maksuluokan vaikutusta.

TyEL-maksu jakaantuu työntekijän ja työnantajan välille. Työnantajan lopulliseen maksun suuruuteen vaikuttavat erilaiset maksunalennukset, kuten eläkeyhtiön maksama asiakashyvitys.

Jos yrityksen palkkasumma on ollut vuonna 2018 yli 2 086 500 euroa, TyEL-maksun suuruuteen vaikuttaa myös niin sanottu maksuluokka, joka perustuu työntekijöille aiempina vuosina myönnettyihin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Eläketurvakeskuksen ennusteen mukaan työnantajan keskimääräinen osuus TyEL-maksusta on 16,95 % vuonna 2020. Kokonaisuudessaan yksityisten alojen keskimääräinen työeläkemaksu säilyisi 24,4 prosentissa työntekijän palkkasummasta. Keskimääräisellä maksulla tarkoitetaan maksutasoa, jossa on huomioitu kaikki lopullisen maksun suuruuteen vaikuttavat tekijät.

Löydät lopulliset maksuprosentit verkkosivuiltamme, kun STM on vahvistanut ne. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksuprosentit marraskuun aikana.

Tarkista aina yrityksesi vakuutuksen tai vakuutusten maksuprosentti verkkopalvelustamme! Vakuutusmaksuprosentti näkyy verkkopalvelussa sen jälkeen, kun STM on sen vahvistanut.

Myös tilapäisen työnantajan maksu on ennusteen mukaan 25,3 prosenttia.

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita