Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 28.3.2019

Ilmarisen hallintoelinten kokoonpanoihin muutoksia

Ilmarisen yhtiökokous päätti 28. maaliskuuta 2019 yhtiöjärjestyksen muutoksista. Uudessa yhtiöjärjestyksessä huomioidaan kilpailukykysopimuksen vaikutukset eläkeyhtiöiden hallintoelinten kokoonpanoihin.

Vuonna 2016 tehdyn kilpailukykysopimuksen yhteydessä työmarkkinaosapuolet sopivat, että eläkeyhtiöiden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenistä vähintään kolmasosa valitaan palkansaajia ja vähintään kuudesosa työnantajia edustavien keskeisten keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Muutoksen tarkoituksena oli vahvistaa työntekijöiden edustusta eläkeyhtiöiden hallinnossa samalla kun eläkemaksuista aiempaa suurempi osa tuli työntekijöiden maksettavaksi.

Ilmarisen hallintoneuvostossa on uuden yhtiöjärjestyksen mukaan jatkossa enintään 30 jäsentä (aiemmin 32), joista 10 valitaan palkansaajia ja 5 työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdotuksesta. Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Lassila & Tikanoja Oyj:n toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, Finnair Oyj:n toimitusjohtaja Topi Manner, Posti Group Oyj:n henkilöstöjohtaja Hanna Reijonen, Teollisuusliitto ry:n 1. varapuheenjohtaja Turja Lehtonen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n toiminnanjohtaja Jyrki Konola ja Tekniikan Akateemiset ry:n toiminnanjohtaja Jari Jokinen.  

Ilmarisen hallituksessa on jatkossa enintään 14 jäsentä ja varajäsenistä luovutaan. Hallituksen kokoonpanon osalta uudet suhdeluvut tulevat voimaan vuoden 2020 alusta, ja ne otetaan huomioon, kun hallintoneuvosto valitsee hallituksen syksyllä 2019.

Samalla yhtiöjärjestystä muutettiin niin, että jatkossa sekä hallintoneuvoston että hallituksen jäsenien toimikauden pituus on kolme vuotta ja jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa. Yhtiöjärjestysmuutokset tulevat voimaan rekisteröinnin jälkeen.

Yhtiökokous päätti myös korottaa hallintoneuvoston jäsenten palkkioita kolmella prosentilla. Vuonna 2019 hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio on 5 407 euroa, varapuheenjohtajan 4 110 euroa ja jäsenten 2 704 euroa vuodessa. Kokouspalkkio säilyy ennallaan 500 eurossa, ja poissaolo kokouksesta pienentää vuosipalkkiota 750 eurolla.

Lue lisää:

Ilmarisen yhtiökokous 2019

Ilmarisen hallintoneuvosto

Lisätietoja:

Leena Siirala, lakiasiainjohtaja, p. 050 483 4263

Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita