Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Tiedote 3.6.2019

Ilmarisen organisaatio uudistuu

Ilmarisen organisaatio uudistuu asiakaslähtöisemmäksi ja ketterämmäksi. Uudelleenorganisointia koskeneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen.

Organisaatiomuutosten taustalla on Ilmarisen huhtikuussa päivitetty strategia, jossa korostuvat asiakaskokemus, henkilöstökokemus ja tehokkuus. Organisaatiomuutokset tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2019.

– Tavoitteenamme on parantaa asiakaskokemusta ja tehokkuutta. Asiakaslähtöinen organisaatio on mahdollisimman matala ja päätöksenteko tapahtuu lähellä asiakasta. Organisaatio madaltuu, kun keskijohdon tehtäviä yhdistetään. Lisäksi uudessa organisaatiossa perinteisen linjajohtamisen rinnalle tuodaan prosessijohtamisen malli, jossa keskeiset ydinprosessit on määritelty asiakkaan tarpeista käsin, Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

– Päivitetyssä strategiassamme painottuu myös henkilöstökokemus, jota haluamme parantaa madaltamalla hierarkiaa, tehostamalla päätöksentekoa ja tiivistämällä yhteistyötä yli linjarajojen, Pölönen jatkaa.

Organisaation uudistamisen johdosta Ilmarisessa käytiin koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Uudelleenorganisoinnin seurauksena noin 70 nykyistä tehtävää lakkaa. Samaan aikaan syntyy noin 60 uutta tehtävää, jotka pyritään ensisijaisesti täyttämään sisäisesti. Kokonaishenkilöstömäärä uudessa organisaatiossa tulee olemaan 10-20 henkilöä nykyistä pienempi.

Uusia tehtäviä ovat mm. prosessinomistajan roolit, joiden tehtävänä on johtaa ja kehittää ydinprosesseja asiakkaalta asiakkaalle. Uusia tehtäviä syntyy runsaasti myös teknologia ja kehittäminen -toimintoon, jossa toimintamalli uudistuu asiakas- ja liiketoimintalähtöisemmäksi.

– Siirrymme it-lähtöisestä järjestelmien kehittämisestä liiketoiminnan ja prosessien kehittämiseen. Kaikki kehittäminen tehdään suoraan asiakkaiden tarpeeseen ja asiakkaat otetaan jatkossa entistä vahvemmin mukaan kehittämiseen, Pölönen kertoo.

Muutoksia johtoryhmässä

Organisaatiomuutoksen seurauksena Ilmarisen johtoryhmän koko pienenee yhdellä henkilöllä, kun aktuaaripalvelut ja riskienhallinta sekä talous yhdistetään. Uuden toiminnan suunnittelu ja seuranta -toiminnon vetäjäksi tulee nykyinen talousjohtaja Matias Klemelä, joka on nimitetty talous- ja riskienhallintajohtajaksi 1.7. alkaen.

Vastuulliseksi vakuutusmatemaatikoksi 1.7. alkaen on nimitetty FT, SHV Barbara D’Ambrogi-Ola, joka toimii aktuaari- ja analytiikkapalvelut -osaston johtajana. Osasto toimii Klemelän alaisuudessa, mutta vastuullisen vakuutusmatemaatikon roolissa D’Ambrogi-Ola raportoi suoraan toimitusjohtaja Pölöselle.

– Uudessa toimintamallissamme korostuu tiedolla johtaminen. Hyödymme tietoa ja analytiikkaa oman liiketoiminnan johtamisessa, ja haluamme luoda tiedosta lisäarvoa myös asiakkaille, esimerkiksi työkyvyttömyysriskin ennustamiseen. Matias Klemelän johdolla rakennamme tämän tueksi vahvan osaamiskeskittymän, Pölönen sanoo.

– Samassa yhteydessä haluan lämpimästi kiittää Hillevi Mannosta arvokkaasta ja pitkäjänteistä työstä Ilmarisen ja koko suomalaisen eläkejärjestelmän hyväksi.

Toinen johtoryhmätason muutos koskee viestintä ja yhteiskuntasuhteet -toimintoa, johon yhdistetään jatkossa myös markkinoinnin tehtäviä. Toiminnon vetäjänä jatkaa yhteiskuntasuhteiden johtaja Jaakko Kiander, jonka vastuulle tulee viestinnän, yhteiskuntasuhteiden ja yritysvastuun lisäksi myös brändin kehittäminen sekä markkinointiviestintä.

 

Ilmarisen organisaatio ja johtoryhmä 1.7.2019 lukien:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja

Liiketoimintalinjat:
Asiakkuudet ja kanavat, asiakkuusjohtaja Päivi Jääskeläinen
Vakuutus- ja eläkepalvelut, varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta
Työkykyriskin hallinta ja kuntoutus, työkykyjohtaja Kristiina Halonen
Sijoitukset, varatoimitusjohtaja Mikko Mursula

Tukitoiminnot:
Teknologia ja kehittäminen, teknologia- ja kehitysjohtaja Mikko Lantto
Toiminnan suunnittelu ja seuranta, talous- ja riskienhallintajohtaja Matias Klemelä
Henkilöstö, henkilöstöjohtaja Sami Ärilä
Viestintä ja markkinointi, yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander
Lakiasiat ja compliance, lakiasiainjohtaja Leena Siirala

 

Lisätietoja:

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, p. 050 1282
Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja, p. 0400 271 066

 

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Lisää uutisia ja tiedotteita