Tiedote 24.5.2019

Ilmarisen talousennuste: Kasvu hidastuu ja näkymät pysyvät epävarmoina

Ilmarinen ennustaa tämän ja ensi vuoden talouskasvun jäävän 1,5 prosenttiin. Työllisyyden kasvu hidastuu selvästi, ja investointien kasvu pysähtyy. Seuraavaa nousukautta ei ole näköpiirissä.

Ilmarisen ennusteen mukaan kolme vuotta jatkunut suhteellisen nopean talouskasvun aika on jäänyt taakse ja edessä on hitaamman kasvun aika. Rakennusinvestointien ennakoidaan supistuvan ja siten myös kokonaisinvestoinnit jäävät tänä vuonna nollaan. Kasvua pitävät yllä julkinen ja yksityinen kulutus, joskin kotitalouksien vahvalla tasolla ollut luottamus on heikentynyt hieman edellisvuosista. Myös vienti vetää vielä tänä vuonna, mutta syynä ei ole vientikysynnän kasvu vaan suurten laivatoimitusten ajoittuminen kuluvalle vuodelle.

– Kyseessä ei ole taantuma, mutta edessä on selvästi hitaamman kasvun aika, eikä seuraavaa nousukautta ole näköpiirissä, sanoo Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander.

Muutoksen tärkeimmät taustatekijät tulevat kansainvälisestä taloudesta. Keskeisten teollisuusmaiden sekä eräiden nousevien talouksien kasvuvauhti on hidastumassa. Toisaalta keskuspankkien odotettu rahapolitiikan kiristäminen näyttää lykkääntyvän, mikä on lisännyt uskoa siihen, että teollisuusmaiden taloudet eivät ole ajautumassa taantumaan. Talouden kehitysnäkymiä varjostavat kuitenkin useat poliittiset riskit, kuten Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota, vailla ratkaisua olevat Brexit-neuvottelut ja epävarmuus Euroopan parlamentin vaalien tuloksesta ja uuden komission linjauksista.   

Työllisyyden kasvuvauhti hidastunut selvästi, 75 %:n tavoite edellyttää uusia toimia

Suomen kolme vuotta jatkunut hyvä talouskehitys on vahvistanut työllisyyttä odotettua nopeammin, ja työllisten määrä on kasvanut yli 150 000 hengellä. Ilmarisen ennusteen mukaan työllisyysaste nousee tänä vuonna noin 73 prosenttiin ja ensi vuonna 73,5 prosenttiin. Samalla työllisten lukumäärän vuosikeskiarvo kohoaa historiallisen korkeaan noin 2,6 miljoonaan henkeen.

– Nykyisellä talouskehityksellä työllisyysaste näyttää jäävän 73 prosentin tuntumaan. Työllisyyden nostaminen tätä korkeammalle tasolle edellyttää panostuksia osaamiseen ja osatyökykyisten osallistumismahdollisuuksien parantamista, Kiander arvioi.

Ennusteen tukena on Ilmarisen kuukausittain julkaisema suhdanneindeksi, joka seuraa reaaliaikaisesti 17 000 suomalaisyrityksen ilmoittamaa työntekijämäärän kehitystä. Indeksiin kuuluvissa yrityksissä työntekijämäärä kasvoi vuonna 2017 peräti 6,6 prosenttia ja vielä viime vuonna kasvua oli 5,6 prosenttia. Alkuvuonna kasvu on ollut selvästi vaimeampaa, keskimäärin 3,2 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

– Huhtikuussa mitattiin alin kuukausitason kasvuluku neljään vuoteen, vain 1,2 prosenttia. Tämä vahvistaa näkymää, että työntekijämäärien kehityksessä on tapahtunut selvä käänne, eikä työllisyys enää kasva edellisvuosien tapaan, Kiander sanoo.

Rakennusalalla työntekijämäärän kasvu oli huhtikuussa nollan tuntumassa. Kaupan alalla ja kuljetuksessa työntekijämäärä jopa hieman laski vuoden takaisesta. Teollisuusyrityksissä kasvua oli noin 2 prosenttia.

Heikko syntyvyys varjostaa pitkän ajan näkymiä

Pitkällä aikavälillä näkymiä varjostavat väestön ikääntyminen ja syntyvyyden lasku. Tällä hetkellä Suomessa syntyy vähemmän ihmisiä kuin kuolee, mikä on hyvin poikkeuksellista.

– Jos syntyvyys säilyy jatkossakin matalana, niin talouskasvun ja eläkejärjestelmän kannalta on tärkeää, että työllisyysaste nousee edelleen. Myös maahanmuutto ja maahanmuuttajien työllistyminen on tärkeää.

Lisäksi työn tuottavuutta täytyy parantaa ja pitää ihmiset työkykyisinä, koska jatkossa entistä harvalukuisempi joukko on osa työvoimaa, Kiander sanoo.

Lisätietoja:

Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599
Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 571 2309

Lue lisää:

Ilmarisen talousennuste ja suhdanneindeksi

Ajankohtaista

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Aikuinen ja lapsi korjaavat polkupyörää, kuvituskuva.

Uutinen 3.10.2021

KotiTV:lle Vuoden vanhusteko -palkinto

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Kuntopaikka HH Oy:n KotiTV:n, joka on iäkkäiden ihmisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen erikoistunut TV-palvelukanava.

KotiTV:lle Vuoden vanhusteko -palkinto
Lisää uutisia ja tiedotteita