Artikkeli 15.2.2019

Korot, kauppasota ja Brexit tuovat epävarmuutta sijoitusmarkkinoille

Maailmantalous kasvoi viime vuonna ripeästi, vaikka laajeneva kauppasota ja rahapolitiikan kiristyminen heikensivät näkymiä. Vuoden lopussa osakemarkkinat kääntyivät laajasti laskuun. Vuosi 2019 on alkanut markkinoilla positiivisesti, mutta nähtäväksi jää, onko nousu kestävää, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula.

Millainen vuosi 2018 oli sijoittajan silmin katsottuna?

Vuosi oli jälleen kerran värikäs ja tapahtumarikas. Syyskuun loppuun asti eri omaisuusluokkien tuottokehitys markkinoilla oli pääosin positiivista, vaikka viime vuosien tuottoihin ei aivan päästykään. Suunta kuitenkin muuttui vuoden viimeisellä neljänneksellä, kun lähes kaikki omaisuusluokat kääntyivät hyvin laajasti negatiiviseksi. Tämä painoi myös Ilmarisen koko vuoden tuoton 1,4 prosenttia miinukselle.

Missä Ilmarinen onnistui parhaiten?

Ilmarisen sijoitukset listaamattomiin osakkeisiin tuottivat erittäin hyvin. Myös strateginen linjauksemme kasvattaa kiinteistösijoitusten osuutta ja hajauttaa kiinteistösijoituksia ulkomaille toimi hyvin.

Missä oli suurimmat yllätykset?

Neljännen kvartaalin laajamittainen kurssilasku tuli ainakin osittain yllätyksenä. Markkinalasku oli historiallisestikin katsottuna poikkeuksellisen laaja, vaikka yksittäisten indeksien pudotukset eivät olleet yhtä syviä kuin esimerkiksi finanssikriisin aikaan. Myöskään korkomarkkinoilla nähty liike ei täysin vastannut markkinoiden odotuksia. Oletus oli, että korkotaso tulisi nousemaan, mutta sen sijaan eurooppalaisten valtionlainojen taso kääntyi loppuvuonna alaspäin.

Millaiset odotukset ovat alkaneelle vuodelle?

Vuosi on käynnistynyt osakemarkkinoilla positiivisesti. Vielä ei pysty sanomaan, onko nousu kestävää. Sijoittajan kannalta perusongelma ei ole muuttunut mihinkään: korkotaso on edelleen niin alhainen, että korkosijoituksille pitää etsiä vaihtoehtoja muualta. Maailmantalouden kasvu näyttää hidastuvan ja kasvuennusteita on leikattu alaspäin. Taantumaan ajautuminen ei silti vaikuta kovin todennäköiseltä.

Miltä korkomarkkinoiden tilanne näyttää?

Viime vuonna Yhdysvaltojen keskuspankki FED nosti odotetusti ohjauskorkoaan. Euroopassa EKP ensin pienensi kuukausittaisia arvopaperiostojaan ja vuodenvaihteessa lopetti ne kokonaan. Tältä osin ei tullut yllätyksiä. Tänä vuonna iso kysymys on, jatkaako FED ohjauskoron nostamista suunnitellusti, vai onko maailmantalouden kasvun yläpuolella niin paljon tummia pilviä, että suunnitelmista joudutaan vetäytymään.  

EKP:n tilanne on hyvin hankala. USA:n ja Euroopan korkoero on tällä hetkellä ennätyksellisen leveä, ja Euroopan korkotaso ei ole lähtenyt normalisoitumaan EKP:n toimista huolimatta. Jos talouskasvu hidastuu merkittävästi, ovat elvytyskeinot vähissä. Ohjauskorot ovat edelleen ennätyksellisen alhaisia, ja arvopaperiostojen käynnistämistä uudelleen ei pidetä markkinoilla kovin todennäköisenä.

Mistä tuottoja tässä tilanteessa haetaan?

Korkotaso on edelleen Euroopassa niin alhainen, että korkosijoituksille joudutaan hakemaan vaihtoehtoja, esimerkiksi kiinteistö- ja infrasijoituksista, luottoriskisijoituksista sekä osakkeista. Osakemarkkinoilla arvostustasot tulivat vuoden lopun kurssilaskun myötä jonkin verran alas. Näkemyksemme on, että lähivuosina on syytä varautua alhaisempien tuottojen jaksoon.  

Mitä maailmanpolitiikan tapahtumia markkinoilla nyt seurataan erityisen tarkasti?

Brexit näyttää menevän entistä enemmän solmuun. Sopimukseton Brexit on markkinoille huonoin vaihtoehto, ja sen markkinavaikutukset nähdään vasta pidemmällä aikavälillä seuraavien vuosien aikana. USA:n ja Kiinan kauppasota ja globaali kauppapolitiikka ylipäätään on toinen suuri kysymys. Moni globaalisti toimiva yritys raportoi jo viime vuoden lopulla kauppasodan tuomista haasteista omassa toiminnassaan. Kauppasodan pitkittyminen tarkoittaa, että myös yritysten haasteet laajenevat.  

Miten Ilmarinen varautuu sijoitusympäristön muutokseen?

Työeläkeyhtiönä sijoitusaikajänteemme on pitkä. Hyvän vakavaraisuusaseman myötä meillä on edelleen mahdollisuus sijoittaa monipuolisesti ja hakea markkinoilta tuottoa. Noudatamme pitkän aikavälin sijoitusstrategiaamme ja etsimme valtionlainoille vaihtoehtoja hakemalla uusia sijoituskohteita mm. listaamattomista osakesijoituksista sekä kansainvälisistä kiinteistösijoituksista.

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita