Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Uutinen 29.1.2019

Miten omistaja voi vaikuttaa yrityksen vastuullisuuteen?

Ilmarisen tehtävänä on sijoittaa eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti siten, että pystymme maksamaan eläkkeet myös tulevaisuudessa. Osana tätä tehtävää vaikutamme vastuullisuuden edistämiseen sijoituskohteinamme olevissa yrityksissä.

Mitä vastuullinen sijoittaminen Ilmarisessa tarkoittaa?

Otamme sijoitustoiminnassa huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät näkökohdat. Edellytämme sijoituskohteena olevien yritysten noudattavan lakeja ja sääntöjä sekä toimivan muutenkin vastuullisesti.

Vastuullisuus on integroitu Ilmarisessa sijoituspäätöksentekoon. Salkunhoitajat käyttävät vastuullisuusluokituksia apuna valitessaan sijoituskohteita. Näkemyksemme mukaan vastuullisesti toimivaan yritykseen sisältyy sijoittajan kannalta pienempiä riskejä ja se  myös taloudellisesti parempi sijoituskohde.

Ilmarinen on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2006, joten vastuullisella sijoittamisella ja vaikuttamisella on Ilmarisessa pitkät perinteet.

Miten Ilmarinen edistää vastuullisuutta omistamissaan yhtiöissä?

Lain mukaan työeläkeyhtiöllä ei voi olla määräävää asemaa toisessa yhtiössä, joten toimimme aina vähemmistöomistajana. Sijoittajana meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa yritysten vastuullisuuteen aktiivisen omistajuuden ja dialogin kautta. Osallistumme yhtiökokouksiin ja käytämme tarvittaessa äänioikeuttamme vastuullisuutta edistävien esitysten puolesta puolesta tai vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme rikkovia esityksiä vastaan. Osallistumme myös nimitysvaliokuntien työskentelyyn ja nostamme vastuullisuuskysymyksiä esille yhteydenpidossa yhtiöiden johdon kanssa.

Entä jos normirikkomuksia kuitenkin tapahtuu?

Kaikista etukäteisarvioinneista huolimatta rikkomuksia joskus tapahtuu. Silloin omistajana kannamme vastuuta ja pyrimme ensisijaisesti olemaan yhteydessä yhtiöön ja vaikuttamaan epäkohtien korjaamiseksi. Tämä on yleensä kaikkien osapuolien etu. Sijoittajien ääntä kuunnellaan, ja sillä, että sijoittajat osoittavat kiinnostusta ja vaativat epäkohtien korjaamista, on usein iso merkitys positiivisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Mikäli epäsuotava toiminta ei lopu vaikuttamisen seurauksena, viimeisenä keinonamme on omistuksesta irtautuminen.

Miten vaikuttamista käytännössä tehdään?

Ilmarinen vaikuttaa omistamiinsa yrityksiin joko suoraan, kumppanin kautta tai osana laajempaa sijoittajien yhteistyötä. Esimerkiksi pohjoismaisella sijoittajien vaikuttamisyhteistyöllä on vuosien varrella saatu aikaan hyviä tuloksia.  Lisäksi osallistumme sijoittajien aloitteisiin ja kampanjoihin, joissa edistetään vastuullisuutta.

Vaikuttamisprosessiin voi sisältyä tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa. Vaikuttamisprosessimme kohdistuvat ensisijaisesti yrityksiin, joissa Ilmarisella on suoria sijoituksia.

Toimimalla yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttamismahdollisuutemme paranevat entisestään.

Miten Ilmarinen seuraa sijoituskohteidensa vastuullisuutta?

Ilmarinen hallinnoi 46 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, joka on hajautettu globaalisti eri omaisuusluokkiin. Seuraamme yritysten raportointia ja pidämme yhteyttä keskeisiin sijoituskohteisiimme, mutta on selvää, ettei Ilmarisen oma henkilöstö voi jatkuvasti valvoa kaikkien sijoituskohteiden toimintaa. Oman seurannan ja selvityspyyntöjemme lisäksi käytämme apuna erilaisia analyysipalveluita. Lisäksi ulkopuolinen palveluntarjoaja käy listatut arvopaperisijoituksemme kaksi kertaa vuodessa läpi ja raportoi havaitsemistaan normirikkomuksista tai niiden epäilyistä. Listattuja sijoituksia koskevat erilaiset raportointivelvollisuudet kuin listaamattomia. Aika ajoin yritysten toimintaan liittyviä epäkohtia tulee myös tietoon esimerkiksi aktiivisten kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen tai julkisuuden kautta.

Tutustu tarkemmin Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Lisätietoja:
Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, anna.hyrske@ilmarinen.fi, p. 0400 271 371

Ajankohtaista

Lisää ajankohtaisia artikkeleita ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.9.2020: Sijoitustuotot nousivat plussalle, toiminnan kustannustehokkuus parani edelleen

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 1,1 (8,2) prosenttia eli 0,6 (3,7) miljardia euroa. Kolmannen vuosineljänneksen sijoitussalkun tuotto oli 3,2 prosenttia sijoitusmarkkinoilla jatkuneen positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 50,3 miljardia euroa (50,5 miljardia euroa 31.12.2019).

Lue artikkeli ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinen’s Interim Report 1 January–30 September 2020: Return on investments turned positive, cost-effectiveness of operations continued to improve

The return on Ilmarinen’s investment portfolio was 1.1 (8.2 per cent), i.e. EUR 0.6 (3.7) billion. The third-quarter investment portfolio return was 3.2 per cent, driven by the continued positive development in the investment markets. At the end of September, the market value of investments stood at EUR 50.3 billion (31 Dec 2019: EUR 50.5 billion).

Lue artikkeli ›

Tiedote 30.10.2020

Ilmarinens delårsrapport 1.1–30.9.2020: Placeringsintäkterna vände på plus, verksamhetens kostnadseffektivitet förbättrades ytterligare

Avkastningen på Ilmarinens placeringsportfölj var 1,1 (8,2) procent, dvs. 0,6 (3,7) miljarder euro. Under det tredje kvartalet avkastade placeringsportföljen 3,2 procent tack vare den fortsatta positiva utvecklingen på placeringsmarknaden. Placeringarnas marknadsvärde uppgick vid utgången av september till 50,3 miljarder euro (50,5 miljarder euro 31.12.2019).

Lue artikkeli ›