Taivas ja rakennuksen lasi-ikkunat, kuvituskuva.
Uutinen 18.9.2019

Laaja tutkimus suomalaisesta hallitustyöstä on julkaistu

Hallitustyötutkimus 2019 on ensimmäinen riippumaton ja vastaavassa laajuudessa toteutettu tutkimus suomalaisten suuryritysten hallitusten ajankäytöstä ja osallistumisesta strategiseen päätöksentekoon.

Directors’ Institute Finlandin (DIF) sekä eri instituutiosijoittajien, mukaan lukien Ilmarisen, tukema Hallitustyötutkimus 2019 on julkaistu. Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 18 suomalaisten suuryritysten hallitusammattilaista ja toimitusjohtajaa. Lisäksi kerättiin laaja kyselyaineisto. Tutkimuksen on toteuttanut Nordic Institute of Business & Society.

– Ilmarinen on Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Sijoitamme tulevia eläkkeitä varten rahastoituja varoja tuottavasti, turvaavasi ja vastuullisesti. Lähes 30 prosenttia sijoitusvarallisuudestamme on sijoitettu Suomeen. Olemme merkittävä omistaja kotimaisissa pörssiyhtiöissä, joten meille on olennaisen tärkeää, miten sijoituksiemme kohteina olevia yhtiöitä hoidetaan yritysten toimivan johdon ja hallituksen yhteistyönä, sanoo Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula.

Hallituksella on Mikko Mursulan mukaan tärkeä rooli yrityksen toiminnassa.

– Hallitus valvoo yrityksen toimintaa ja vastaa yrityksen strategisista linjauksista. Pidämmekin tärkeänä hallitusten jäsenten valinnassa ammattitaitoa, kokemusta, monimuotoisuutta ja jäsenten toisiaan täydentävää osaamista.

– Olemme olleet mukana mahdollistamassa tätä uraauurtavaa tarkastelua suomalaisesta hallitustyöskentelystä, koska uskomme sen tuloksien herättävän kiinnostusta hallitusten työhön ja vahvistavan hallitustyöskentelyn laadullista kehittymistä Suomessa, Mursula sanoo.

Tutustu Hallitustyötutkimus 2019 -raporttiin 

Ajankohtaista

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita