Ihminen istuu sanomalehti kädessä ja hymyilee, kuvituskuva.
Tiedote 1.2.2019

Tutkimus: Eläkeläisten taloudellinen tilanne on keskimäärin hyvä – suurin osa on varautunut eläkepäiviinsä

Tuoreiden eläkeläisten taloudellinen tilanne on keskimäärin hyvä. Suurin osa on varautunut taloudellisesti eläkepäiviinsä. Toisaalta hyvä- ja huono-osaisuus tuntuu kasautuvan, selviää Ilmarisen tekemästä kyselytutkimuksesta.

Miten juuri eläkkeelle jääneet kokevat rahojensa riittävän? Miten he ovat varautuneet eläkepäiviinsä? Mikä olisi sopiva eläke? Minkä verran rahaa jää käteen kuukaudessa pakollisten menojen jälkeen? Mistä eläkkeellä mahdollisesti joutuu tinkimään ja mihin rahaa käytetään?

Muun muassa näihin kysymyksiin pureuduttiin Ilmarisen kyselytutkimuksessa. Verkkokyselyyn vastasi 647 henkilöä, jotka ovat saaneet Ilmarisesta vanhuuseläkepäätöksen syys-marraskuussa 2018. Ilmarinen teki vastaavan tutkimuksen myös viisi vuotta sitten.

Suurin osa on varautunut eläkepäiviinsä

Tutkimuksen mukaan yhä useampi eläkeläinen on varautunut eläkepäiviinsä sijoittamalla. Yleisimpiä varautumiskeinoja ovat oman asunnon ostaminen (66 %), rahojen säästäminen tilille (50 %) sekä sijoittaminen rahastoihin, osakkeisiin tai kiinteistöihin (40 %). Vastaajista joka neljäs on hankkinut itselleen lisäeläkkeen.

Kuitenkin 17 % vastaajista kertoi, ettei ei ole varautunut eläkepäiviinsä mitenkään.

– Mitä pienempi kuukausieläke on, sitä vähäisempää on myös varautuminen. Huolestuttava suuntaus on, että yhä useampi pienituloinen ei ole varautunut lainkaan eläkepäiviinsä, Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander sanoo.

Rahat riittävät, jos yllättävää ei satu

Kokemus oman talouden kestokyvystä on heikentynyt vuodesta 2014. Myös taloudellinen tilanne huolettaa hieman aiempaa enemmän.

–Useimpien mielestä eläke riittää varsin hyvin normaaleihin elinkustannuksiin, mutta odottamattomat kriisit aiheuttavat huolta. Sairastuminen tai putkiremontti voivat olla tilanteita, joihin rahat eivät välttämättä riitä, Kiander summaa.

Vastaajista 44 % kertoi, että talous ei kestäisi vakavaa sairautta. Puolison menehtyminen horjuttaisi taloutta 37 %:lla vastaajista, putkiremontti 30 %:lla. Joka neljännellä talous ei kestäisi ruuan tai lääkkeiden hinnan kallistumista tai auton hajoamista.

Naisten ja yksin asuvien eläkkeet keskimääräistä pienemmät

Vastaajien keskimääräinen eläke oli noin 2 000 euroa kuukaudessa. Naiset ja yksin asuvat saivat keskimääräistä pienempää eläkettä: molemmissa ryhmissä kuukausieläke oli noin 1 700 euroa.

Keskimääräisestä eläkkeestä jäi pakollisten menojen jälkeen käteen noin 500 euroa. Alle 1 700 euron eläkkeistä käteen jäi pakollisten menojen jälkeen alle 300 euroa. Naisilla ja yksin asuvilla rahaa jäi keskimääräistä vähemmän.

–Erot hyvä- ja huono-osaisten välillä näkyvät selvästi. Yksin asuvat saavat keskimääräistä pienempää eläkettä ja ovat varautuneet eläkepäiviin muita heikommin. Vastaajista joka viides kertoi, että ylimääräistä rahaa ei jää lainkaan pakollisten menojen jälkeen, Kiander kuvailee.

Sopiva eläke olisi 2 300 euroa

Kyselyyn vastanneiden mielestä sopiva eläke olisi 2 300 euroa kuukaudessa. Vastaajista 40 % oli sitä mieltä, että oma eläke on riittävä. Eri mieltä olevien osuus on kuitenkin kasvanut viidessä vuodessa.

Suuri osa käyttää ylimääräistä rahaa vapaa-ajanviettoon. Säästävien osuus on kasvanut hieman viidessä vuodessa. Suurelta osalta jää perintöä jaettavaksi.

–Moni joutuu luopumaan matkailusta ja säästämisestä eläkkeelle jäädessään. Toisaalta 30 % vastaajista kertoi, ettei ole joutunut luopumaan mistään, Kiander kertoo.

Joka neljäs jatkoi töissä pidempään saadakseen suuremman eläkkeen. Lähes joka viides jatkoi ansiotyössä vanhuuseläkkeen rinnalla. Vastaajista 89 % oli selvittänyt eläkkeensä suuruuden ennen kuin jäi eläkkeelle.

iAreenassa ajankohtaisia teemoja ja puheenvuoroja

Ilmarinen selvitti juuri vanhuuseläkkeelle siirtyneiden toimeentuloa kyselytutkimuksella. Tutkimustulokset julkistettiin iAreena-seminaarissa Helsingissä 1.2.2019.

iAreena on Ilmarisen ja Vanhustyön keskusliiton järjestämä seminaari ajankohtaisesta ikääntyvien asioihin liittyvästä teemasta. Tapahtuma järjestettiin nyt yhdeksännen kerran. Tämän vuoden teemana oli ”Riittääkö eläke elämiseen?”.

 

Eläkkeelle keskimäärin 63,6-vuotiaana, eläke keskimärin 2 000 euroa kuussa

  • Verkkokysely tehtiin Ilmarisesta syys-marraskuussa 2018 vanhuuseläkepäätöksen saaneille. Kyselyyn vastasi 647 henkilöä, ja vastausprosentti oli 42 %.
  • Kyselyyn vastanneet jäivät eläkkeelle keskimäärin 63,6-vuotiaina ja saivat eläkettä keskimäärin 2 017 euroa kuukaudessa. Pienempituloisten eläkeläisten vastausprosentti oli tutkimuksessa todennäköisesti pienempi, sillä keskimääräinen työeläke on Suomessa noin 1 800 euroa.
  • Suurimman osan (69 %) kotitalous oli 2 henkeä. Useampi kuin joka neljäs (27 %) asui yksin.
  • Useammalla kuin joka viidennellä (23 %) oli oman arvion mukaan nettovarallisuutta alle 20 000 euroa ja lähes joka kolmannella (31 %) oli nettovarallisuutta yli 200 000 euroa. Mediaani oli noin 100 000 euroa.
  • Vastaajista 58 % teki työurallaan pääasiassa ruumiillista työtä ja 42 % pääasiassa toimistotyötä. Vastaajista 9 % oli yrittäjiä, 21 % ylempiä toimihenkilöitä ja 14 % työttömiä.

 

Lue lisää

Mihin rahani riittävät -tutkimuksen tulokset (pdf)

 

Lisätiedot

Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 583 8599, jaakko.kiander@ilmarinen.fi

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 571 2309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 27.12.2022

Työeläke ja vakuuttaminen – hyvä tietää vuonna 2023

Tammikuun alussa työeläkkeen määrä nousee ennätyssuurten indeksikorotusten vuoksi tavallista enemmän. Ensi vuonna alin eläkeikä puolestaan nousee 1959 syntyneillä 64 vuoteen ja 3 kuukauteen. Työnantajan on hyvä huomioida muutokset työeläkemaksuissa ja yrittäjän uuden YEL-lain voimaanastuminen. Myös yrittäjän työtulo on hyvä tarkistaa, että se vastaa tämänhetkistä työpanosta.

Työeläke ja vakuuttaminen – hyvä tietää vuonna 2023

Uutinen 12.12.2022

YEL-uudistus voimaan vuodenvaihteessa​

​​Yrittäjän eläkelaki muuttuu vuodenvaihteessa: työtulo määritellään tarkemmin ja tarkistetaan useammin. – Yrittäjä ansaitsee yhtä hyvän eläke- ja sosiaaliturvan kuin palkansaaja. Uudistus auttaa tässä, vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen Ilmarisesta sanoo.

YEL-uudistus voimaan vuodenvaihteessa​
Lisää uutisia ja tiedotteita