Uutinen 15.3.2019

Tukea työkykyriskin hallintaan – työkykypalvelut ja ammatillinen kuntoutus 2018

Ilmarinen tekee tiivistä yhteistyötä asiakasyritystensä kanssa työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Tavoitteena on edistää työkykyä, ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja rakentaa näin parempaa työelämää.

– Teemme suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työkykyjohtamisessa asiakkaidemme kanssa. Työkykyhankkeet kohdistetaan yhdessä tunnistettuihin työkykyjohtamisen haasteisiin, Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen kertoo.   

Vuonna 2018 Ilmarinen rakensi parempaa työelämää yhdessä asiakkaidensa kanssa ennätyksellisen aktiivisesti. Vuoden aikana oli käynnissä 3 200 erillistä koulutusta tai muuta työkykyä ylläpitävää hanketta. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 176 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää.

Ilmarinen järjesti asiakasyrityksilleen myös eri puolilla Suomea 54 työkykyjohtamista tukevaa valmennusta, joihin osallistui noin 3 100 henkilöä. Erityisen suosittu oli Työkykymestari-koulutusohjelma, jonka ensimmäinen kurssi valmistui keväällä 2018.

Työkykyjohtamisen palvelukokonaisuus kasvoi vuoden aikana Työyhteisövire-tutkimuksella. Tutkimus tarjoaa kattavan näkymän työyhteisön vireeseen, vahvuuksiin ja kehittämiskohteisiin.

Asiakkaat kokivat työkykyhankkeet hyödyllisiksi: asiakkaiden kokema hyöty oli 4,6 (asteikolla 1–5). Työkykypalveluiden suositteluaste NPS oli hyvällä tasolla, 75.

Asiakasyritysten työkyvyttömyysriskinhallintaan käytettiin vuoden 2018 aikana yhteensä 5,9 miljoonaa euroa.

Kuntoutujista 74 % palasi takaisin työelämään

Ilmarinen tukee asiakasyrityksiään työkyvyttömyysriskin hallinnassa myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Ammatillinen kuntoutus tarjoaa polun takaisin työelämään silloin, kun työkyky on heikentynyt. Tavoitteena on tukea työntekijää tai yrittäjää jatkamaan työssään tai palaamaan työhön.

Vuonna 2018 päätöksen ammatillisesta kuntoutuksesta sai Ilmarisesta noin 4 500 henkilöä. Erilaisia kuntoutuksen päätöksiä annettiin yhteensä 9 400 kappaletta. 

– Kuntoutujien määrä on jatkanut tasaista kasvuaan. Ammatillinen kuntoutus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden pysyä työelämässä tai palata takaisin sinne. Yrityksille se on oiva tapa pitää osaajat talossa, hallita työkyvyttömyysriskiä ja vähentää työkyvyttömyyseläkkeistä koituvia kustannuksia, Halonen kuvailee.  

Alustavien tietojen mukaan vuonna 2018 takaisin työelämään palasi 74 prosenttia Ilmarisen kuntoutujista.

Yleisimmät ammatillisen kuntoutuksen keinot ovat työkokeilu omalla työpaikalla sekä työhönvalmennus. Joskus paras ratkaisu voi olla koulutus uuteen ammattiin. Ilmarinen maksaa toimeentulon kuntoutuksen ajalta. Sähköinen kuntoutushakemus on nopein tapa hakea ammatillista kuntoutusta. 

Lue lisää:

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita