Uutinen 3.5.2019

Investoiminen ilmastonmuutosta hillitseviin teknologioihin tarvitsee poliittista vakautta – Ilmarinen mukana vetoamassa EU-päättäjiin

Ilmastonmuutoksen asettaminen EU:n asialistan kärkeen antaisi yrityksille ja sijoittajille luottamusta investoida kestäviin teknologioihin. Uusien teknologioiden kehittäminen on välttämätöntä, jotta EU voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä, todetaan EU:n johtajille osoitetussa vetoomuksessa.

Kymmenet kansainväliset johtajat ja yritykset vetosivat alkuviikosta EU:n päättäjiin Pariisin ilmastosopimuksen ja hiilineutraaliuteen pyrkivien tavoitteiden puolesta.

Vetoomuksessa toivotaan päättäjien nostavan ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun EU:n asialistan kärkeen.

– Ilmastonmuutos on globaalisti myös ihmisoikeuskysymys. Euroopassakin se vaikuttaa suoraan ihmisten terveyteen ja siten myös työkykyyn. Sijoitustoiminnassa ilmastonmuutoksen luomat riskit voivat realisoitua, kun yritysten toimintaympäristö vaikeutuu ilmaston lämpenemisen vuoksi, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen.

– Olemme pyrkineet kasvattamaan sijoituksiamme yrityksiin, jotka tuottavat ja kehittävät kestävän kehityksen ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen nostaminen asialistan kärkeen olisi EU:n tasolla vahva viesti kaikille toimijoille. Yritykset ja sijoittajat, jotka kehittävät hiilineutraaleja ratkaisuja, tarvitsevat selkeää ja vakaata poliittista ympäristöä.

Pölönen on yksi yhdestätoista vetoomuksen allekirjoittaneesta suomalaisjohtajasta. Ilmarinen on mukana myös vetoomuksen allekirjoittaneen Climate Leadership Coalition -järjestön (CLC) toiminnassa.

Vetoomus on osoitettu EU:n korkeimmille johtajille, jotka kokoontuvat epäviralliseen Eurooppa-neuvoston kokoukseen Romanian Sibiussa 30.4-9.5.2019. Vetoomuksen on allekirjoittanut noin 50 yritys- ja järjestöjohtajaa.

Lue kirje EU:n päättäjille (englanniksi)

Lue lisää

Ajankohtaista

Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 16.8.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkaa nousuaan – Itä-Suomi toipuu vauhdilla

Työntekijämäärä nousi heinäkuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä noin 1,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Heinäkuu oli jo kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla, jossa työntekijämäärä nousi lähes kuusi prosenttia. Alueellisessa vertailussa suurin muutos oli Itä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli kolme prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä jatkaa nousuaan – Itä-Suomi toipuu vauhdilla

Tiedote 10.8.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli 8,9 % (-2,0 %) eli 4,7 miljardia euroa osakemarkkinoiden vahvan kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 57,5 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,1 prosenttia. Tämä vastaa 4,6 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2021: Sijoitukset tuottivat 8,9 prosenttia, vakavaraisuuspääoma nousi yli 15 miljardiin euroon ja asiakkaiden palkkasummat kääntyivät kasvuun
Lisää uutisia ja tiedotteita