Uutinen 18.11.2019

Vuoden 2020 työeläkemaksut vahvistettu

STM on vahvistanut vuoden 2020 työeläkevakuutusmaksut.

Keskimääräinen perittävä TyEL-maksu on ensi vuonna 24,4 % palkoista. Keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset. Asiakashyvitysten määräksi on arvioitu keskimäärin 0,7 % palkoista (tänä vuonna 0,6 % palkoista). Yrittäjän eläkelain mukainen työeläkevakuutusmaksuprosentti on ensi vuonna 24,10 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 %. Nämä maksuprosentit ovat samat kuin vuonna 2019.

Tilapäisen työnantajan maksu
 

25,3 % (25,2 % vuonna 2019) 

Sopimustyönantajan maksu 

TyEL-perusmaksu on 25,3 % (25,2 % vuonna 2019) silloin, kun työnantajan palkkasumma on alle 2 086 500 euroa (vuonna 2018). 

Lisäksi työnantajan maksusta vähennetään keväällä laskettava asiakashyvitys. 

Suurtyönantajat 

Suurtyönantaja näkee oman vakuutusmaksuprosenttinsa kirjautumalla verkkopalveluumme.

Yrityksen työkyvyttömyysriskiin perustuvan maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu vaikuttaa keskisuurten ja suurten yritysten maksuun. Rajana on vuoden 2018 palkkasumma, jonka täytyy ylittää 2 086 500 euroa.

Suuremmilla yrityksillä maksua pienentää lisäksi maksutappioalennus. Jos yrityksen tai konsernin palkkasumma ylittää 5 000 000 euroa, alenee maksu myös hoitokustannusosan suuruusalennuksen takia. Nämä alennukset näkyvät verkkopalvelussa marraskuun lopussa.

Työntekijän eläkemaksu nousee.

Työntekijän osuudet ovat 

17‒52-vuotiailla 7,15 % (6,75 % v. 2019)

53‒62-vuotiailla 8,65 % (8,25 % v. 2019)

63‒67-vuotiailla 7,15 % (6,75 % v. 2019) palkasta.  

Työnantajan osuus keskimäärin 16,95 % palkasta (17,35 % v. 2019)

Vuonna 2020 kilpailukykysopimuksen mukainen siirto työnantajan maksusta työntekijän maksuun kasvattaa työntekijän maksua 0,40 %-yksikköä. Eläkeuudistuksessa sovitun mukaisesti 53–62-vuotiaiden maksu on 1,5 %-yksikköä suurempi kuin muilla työntekijöillä.

Asiakashyvitys ja suuruusalennus 

Asiakashyvitys ja suuruusalennus lasketaan keväällä 2020 ja huomioidaan tulevassa laskutuksessa. Arvio asiakashyvityksestä on nähtävissä verkkopalvelussa marraskuun lopussa.

Perittävä keskimääräinen työeläkemaksu % palkoista 

                                          2019              2020 

Vanhuuseläke                     3,5                 3,5 

Työkyvyttömyyseläke          0,9                 1,0 

Tasausosa                          19,8               19,9 

Muut osat                            0,8                0,7 

Hyvitykset                          -0,6                -0,7 

Perittävä maksu keskim.  24,4               24,4  

Maksuun sisältyvä työkyvyttömyyseläkeosa nousee ja on ensi vuonna keskimäärin 1,0 % palkoista (0,9 % vuonna 2019).

Rajatulot
 

TyEL-vakuuttamisvelvollisuuden alaraja on 60,57 euroa kuukaudessa vuonna 2020. On kuitenkin muistettava, että kaikki palkat pitää ilmoittaa tulorekisteriin.

Tilapäisen työnantajan rajatulo on 8 676 euroa kuuden kuukauden aikana. Jos kyseinen palkkasumma ylittyy, tai työsuhteessa on jatkuvasti työntekijöitä, työnantajan on tehtävä TyEL-vakuutushakemus. Näin työnantaja saa vakuutusnumeron ja meille syntyy vakuutussopimus.

TyEL-vakuutus kannattaa ottaa hyvissä ajoin ennen palkkojen laskemista, sillä TyEL-vakuutusnumero eli eläkejärjestelynumero ilmoitetaan tulorekisteriin.  

YEL-maksu vuonna 2020

Yrittäjän YEL-vakuutusmaksut pysyvät samalla tasolla verrattuna vuoteen 2019.

YEL-maksu on alle 53-vuotiaiden ja yli 62-vuotiaiden osalta 24,10 % ja 53‒62-vuotiaiden osalta 25,60 %.

YEL-työtuloa korotetaan palkkakertoimella (1,446), joka korottaa työtuloa 2,04 % vuoteen 2019 verrattuna (1,417).

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita