Uutinen 13.11.2020

Arbetspensionsavgifterna för 2021 har fastställts

SHM har fastställt arbetspensionsförsäkringsavgifterna för 2021.

Den genomsnittliga ArPL-avgiften som uppbärs nästa år är 24,4 procent av lönerna. I den genomsnittliga avgiften har kundåterbäringar och andra rabatter beaktats. Kundåterbäringarna har uppskattats till i genomsnitt 0,2 procent av lönerna (i år 0,7 % av lönerna). Arbetspensionsförsäkringens avgiftsprocent enligt lagen om pension för företagare är nästa år 24,10 procent och den förhöjda avgiften för dem som är 53–62 år är 25,60 procent. Avgiftsprocenten är på samma nivå som 2020.

Avgiften för tillfälliga arbetsgivare 

24,8 % (25,3 % 1.1–30.4 och 22,7 % 1.5–31.12 år 2020) 

Avgiften för arbetsgivare med försäkringsavtal 

ArPL-grundavgiften är 24,8 % (25,3 % 1.1–30.4 och 22,7 % 1.5–31.12 år 2020).

I arbetsgivarens avgift görs även ett avdrag för den kundåterbäring som räknas på våren. På grund av coronapandemin sänktes ArPL-avgiften med 2,6 procent. Nedsättningen minskar kundåterbäringarna under 2021.

Storarbetsgivare 

Storarbetsgivare kan kontrollera sin försäkringsavgiftsprocent genom att logga in i vår webbtjänst.

I medelstora och stora företag är avgiften beroende av företagets invalidpensionsavgift som bestäms utifrån avgiftsklassen enligt risken för arbetsoförmåga i företaget. Gränsen för att betraktas som storarbetsgivare är lönesumman för 2019, vilken ska överstiga 2 125 500 euro.

I storföretag inverkar nedsättningen för avgiftsförlust minskade på avgiften. Om företagets eller koncernens lönesumma är över 5 000 000 euro, minskar avgiften även som en följd av mängdrabatten på omkostnadsdelen. I webbtjänsten finns uppskattningar av rabatterna.

Arbetstagarens pensionsavgifter 

Arbetstagarens andelar är för personer som är 

17‒52 år 7,15 % (7,15 % år 2020)

53‒62 år 8,65 % (8,65 % år 2020)

63‒67 år 7,15 % (7,15 % år 2020) av lönen.  

Arbetsgivarens andel är i genomsnitt 16,95 procent av lönen (16,95 % 1.1–30.4 och 14,35 % 1.5–31.12.2020)

Kundåterbäring och mängdrabatt 

Kundåterbäringen och mängdrabatten räknas på våren 2021 och beaktas i följande ArPL-fakturor. I webbtjänsten finns uppskattningar av kundåterbäringen och mängdrabatten.

Genomsnittlig arbetspensionsavgift i procent av lönen 

  2021 2020
Ålderspension 3,5 3,5
Invalidpension 1,2 1,0
Utjämningsdel 19,1 19,9/17,3
Övriga delar 0,8 0,7
Återbäringar -0,2 -0,7
Avgift som uppbärs 
i genomsnitt
24,4 24,4/21,8

 

Invalidpensionsdelen som ingår i avgiften stiger och är nästa år i genomsnitt 1,2 procent av lönerna (1,0 % år 2020). Kundåterbäringarna minskar, men på motsvarande sätt minskas också utjämningsdelen.

Inkomstgränser 

Den nedre gränsen för ArPL-försäkringsskyldigheten är 61,37 euro per månad år 2021. Det bör emellertid beaktas att alla löner, även de som är under gränsen, ska anmälas till inkomstregistret.

Inkomstgränsen för att betraktas som tillfällig arbetsgivare är 8 790 euro under en period på sex månader. Om nämnda lönesumma uppnås, eller om arbetsgivaren fortlöpande har arbetstagare, ska arbetsgivaren lämna in en ansökan om ArPL-försäkring. På så sätt får arbetsgivaren ett försäkringsnummer och ingår ett försäkringsavtal med oss.

Det lönar sig att ta en ArPL-försäkring i god tid innan lönerna räknas, eftersom ArPL-försäkringsnumret, dvs. pensionsarrangemangsnumret ska anmälas till inkomstregistret. 

FöPL-avgiften för företagare år 2021

FöPL-försäkringsavgifterna för företagare är på samma nivå som under 2020.

FöPL-avgiften för företagare under 53 år och över 62 år är 24,10 procent och för företagare som är 53‒62 år 25,60 procent.

FöPL-arbetsinkomsten höjs med en lönekoefficient (1,465) som höjer arbetsinkomsten med 1,3 procent jämfört med år 2020 (1,446).

År 2021 är FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns 8 063,57 euro/år och den övre gränsen 183 125 euro/år. Företagare har möjlighet att omfattas av arbetslöshetsskyddet, om arbetsinkomsten är minst 13 247 euro nästa år. Arbetsinkomsten justeras varje år med en lönekoefficient.

Ajankohtaista

Uutinen 20.10.2021

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Työeläkemaksujen keskimääräinen taso nousee 0,45 prosenttiyksikköä vuonna 2022. Korotuksen tarpeesta sovittiin jo aiemmin, kun TyEL-maksuihin annettiin koronahelpotuksia. Asiakashyvitysten taso puolestaan palautuu entiselleen. Työeläkevakuutusyhtiöiden laskuperustehakemus on lähtenyt Sosiaali- ja terveysministeriön käsiteltäväksi, ja ministeriö vahvistaa maksuprosentit marraskuussa.

Mitä työnantajan tulee tietää vuoden 2022 työeläkemaksuista?

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita