Uutinen 17.12.2020

Brexit vaikuttaa Britanniaan lähtevien työntekijöiden sosiaaliturvaan

Britannian ero EU:sta astui voimaan 1.2.2020. Erityisesti yrittäjien ja työnantajien, jotka työllistävät lähetettyjä työntekijöitä ulkomailla, on hyvä olla tietoinen tulevista muutoksista työeläkevakuuttamisen ja sosiaaliturvan näkökulmasta.

Erosopimuksen myötä alkoi 31.12.2020 päättyvä siirtymäkausi, jonka aikana sovelletaan edelleen EU:n nykysääntöjä ja samalla neuvotellaan tulevasta suhteesta.

Miten käy A1-todistuksille?

Kun siirtymäaika päättyy 31.12.2020, EU:n ja Britannian välillä liikkuviin työntekijöihin sovelletaan erosopimusta. Erosopimus soveltuu esimerkiksi niihin lähetettyihin työntekijöihin, jotka ovat yhä ensi vuoden alusta alkaen rajat ylittävässä tilanteessa EU:n ja Britannian välillä, ja joilla on voimassa oleva A1-todistus.

Jos työntekijällä on esimerkiksi Britannian myöntämä A1-todistus työskentelystään Suomessa ja Britanniassa, häneen sovelletaan erosopimuksen perusteella EU:n sosiaaliturva-asetuksia. Jos työskentelytilanne muuttuu 1.1.2021 jälkeen niin, että henkilö työskentelee enää vain Britanniassa, häneen ei sovelleta erosopimuksen sosiaaliturva-asetuksia.

Ennen 31.12.2020 myönnetty A1-todistus on voimassa siihen asti, kun se on alun perin myönnetty. Todistusta voi hakea myös takautuvasti.

1.1.2021 jälkeen voimassa oleva A1-todistus edellyttää, että erosopimus soveltuu työtekijän tilanteeseen ja että hän on yhä rajat ylittävässä tilanteessa EU:n ja Britannian välillä.

Esimerkki: Suomesta lähetetty työntekijä jatkaa työskentelyään Britanniassa siirtymäajan jälkeen. Työntekijällä on Eläketurvakeskuksen myöntämä A1-todistus, joka on voimassa vuoden 2022 loppuun. Myönnetty A1-todistus on voimassa myös siirtymäajan päättymisen jälkeen, jos henkilö kuuluu erosopimuksen soveltamisalan piiriin.

Mitä tapahtuu 1.1.2021 jälkeen?

Mikäli työntekijä ei täytä erosopimuksen edellytyksiä, hänelle ei lähtökohtaisesti voida enää 1.1.2021 jälkeen myöntää A1-todistusta Britanniaan.

Erosopimuksen sääntöjä sovelletaan 1.12021 jälkeen esimerkiksi:

• Suomalaiseen työntekijään, joka vuoden 2020 päättyessä työskentelee Britanniassa paikalliselle työnantajalle ja jatkaa edelleen siellä työskentelyä.
• Suomesta Britanniaan lähetettyyn työntekijään, jolla on A1-todistus myönnetty 31.12.2020 saakka ja hänen työnsä jatkuu Britanniassa keskeytyksettä myös 1.1.2021 jälkeen.
• Britannialaiseen yrittäjään, joka vuoden 2020 päättyessä toimii Suomessa ja on täällä YEL-vakuutettu ja jatkaa toimintaansa edelleen Suomessa 1.1.2021 jälkeenkin.

Neuvottelut yhä kesken

EU:n ja Britannian neuvottelut tulevista suhteista, kuten maiden välillä liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvasta, ovat vielä kesken.

Jos EU:n ja Britannian välille ei synny uutta sosiaaliturvasopimusta, Britannia on jatkossa sosiaaliturvasäännöksiä sovellettaessa niin sanottu sopimukseton maa. Tällöin Suomesta lähetetyt työntekijät työeläkevakuutetaan kansallisen työeläkelainsäädännön perusteella. Toisin sanoen TyEL-vakuutus on pidettävä voimassa, jos työntekijä lähetetään Suomesta Britanniaan. Lisäksi on mahdollista, että Britannia perii heistä vakuutusmaksuja.

Yrittäjät, jotka siirtyvät työskentelemään Suomesta sopimuksettomaan maahan, voivat pitää YEL-vakuutustaan voimassa korkeintaan vuoden. Mikäli yrittäjä jatkaa työskentelyä sopimuksettomassa maassa vuoden jälkeen, YEL-vakuutus tulee päättää takautuvasti viimeiseen työskentelypäivään Suomessa.

Jos EU:n ja Britannian välille syntyy sopimus uudesta suhteesta, sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan sen mukaan, jollei tilanteessa sovelleta erosopimusta.

Lue lisää

Britanniaan lähtevien työntekijöiden sosiaaliturvasäännökset muuttuvat 1.1.2021 (etk.fi)
Brexit ja ulkomaantyö (etk.fi)
Lisätietoa ja ohjeistusta siirtymäkaudesta ja erosopimuksesta (telp.fi)

Ajankohtaista

Tiedote 15.9.2023

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen jatkui

Työntekijämäärä laski elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä -1,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Seuratuista toimialoista kasvoivat ainoastaan teollisuus sekä viestintä ja tietotekniikka. Alueellisesti tarkasteltuna työntekijämäärä laski joka alueella. Jyrkintä lasku oli Itä-Suomessa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän väheneminen jatkui

Uutinen 11.9.2023

Yrittäjien työtulotarkistukset etenevät vauhdilla – Omaan työtuloehdotukseen kannattaa aina tutustua!

Yrittäjien työtulo tarkistetaan YEL-lakiuudistuksen jälkeen kolmen vuoden välein. Ensimmäiset yrittäjät ovat nyt saaneet meiltä työtulosuosituksen. Valtaosa yrittäjistä hyväksyi työtuloehdotuksen tai työtulo oli jo heillä oikealla tasolla. Harmillisen moni yrittäjä jättää kuitenkin kokonaan reagoimatta omaan työtulosuositukseensa.

Yrittäjien työtulotarkistukset etenevät vauhdilla – Omaan työtuloehdotukseen kannattaa aina tutustua!
Lisää uutisia ja tiedotteita