Uutinen 7.12.2020

Eläkkeensaaja tai -hakija, vuodesta 2021 lähtien näet kaikki ansiotulosi tulorekisteristä

Ensi vuoden alusta lähtien saamme tulorekisteristä tiedot palkkojen lisäksi myös sinulle maksetuista etuuksista. Lisäksi vuoden 2021 alusta alkaen viemme muiden eläkeyhtiöiden tavoin tiedot sinulle maksamistamme eläkkeistä tulorekisteriin. Eläkkeensaajan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että näet tulorekisteristä verotuksesi lähes ajantasaisena ja voit myös seurata sen oikeellisuutta.

Työeläke karttuu työn lisäksi myös useiden sosiaalietuuksien aikana. Kun ensi vuonna myös sinulle maksetuista etuuksista menee tieto tulorekisteriin, se nopeuttaa monien päätösten saamista.

Tulorekisterissä olevia tietoja tarvitaan monissa eri elämänvaiheissa. Niillä on vaikutusta muun muassa asumistukeen, työttömyysetuuksiin, toimeentulotukeen, vanhempainpäivärahaan, opintotukeen, ansiosidonnaiseen päivärahaan ja työttömyysvakuutusmaksujen määrittelyyn.

Monet toimijat kuten verohallinto, Kela ja tilastokeskus tulevat hyödyntämään etuuden maksajien tulorekisteriin ilmoittamia maksutietoja. Vähitellen tämä tulee näkymään nopeampana tietojen vaihtona ja sen myötä erilaisten päätösten saanti muuttuu sujuvammaksi ja takaisinperinnät vähenevät. Myös verotuksesi on jatkossa aiempaa ajantasaisempaa, kun yhä useampi sinulle maksettu ansio löytyy samasta tietokannasta lähes reaaliaikaisesti. Kukin toimija saa tulorekisteristä vain ne tiedot, joita se tarvitsee omassa toiminnassaan, ja joihin sillä lain mukaan on oikeus.

Mikä tulorekisteri on?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, johon on tallennettu kaikki tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista henkilötasolla. Työnantajilla ja muilla suorituksen maksajilla on velvollisuus ilmoittaa tiedot maksamistaan palkoista ja etuuksista tulorekisteriin. Myös 1.1.2021 jälkeen maksetuista eläkkeistä ja etuuksista tallennetaan tieto tulorekisteriin.

Suomen tulorekisteri on maailman mittakaavassakin poikkeuksellisen reaaliaikainen ja laaja. Tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin viimeistään yleensä viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavat palkka-, eläke- ja etuustulot kattavat noin 90 % tulonsaajien kaikista veronalaisista tuloista.

Huomaa, että saamiasi eläkepäätöksiä et näe tulorekisteristä. Niitä pääset tarkastelemaan kirjautumalla OmaEläke-palveluumme.

Linkit

Ajankohtaista

Lisää uutisia ja tiedotteita