Uutinen 7.10.2020

Energiasyöppöjen nappaaminen säästää myös eläkevaroja – Ilmarinen jälleen mukana energiansäästöviikossa

Energiansäästöviikko muistuttaa, että jokainen voi metsästää energiasyöppöjä ja siten vähentää energiantuotannon aiheuttamaa ympäristökuormaa. Ilmarinen etsii keinoja pienentää energiankulutusta esimerkiksi omissa kiinteistöissään ja siten parantaa eläkevarojen tuottoa.

Kestävän kehityksen yhtiö Motivan järjestämässä kampanjassa kannustetaan sekä yksittäisiä ihmisiä että yrityksiä etsimään keinoja energian säästämiseksi.  

 – Energiankulutus ei ole kiinni pelkästään siitä, kuinka energiatehokasta teknologiaa käytämme. Kyse on paljon myös käyttäytymisestä. Esimerkiksi vaihtamalla valaistus led-lamppuihin voidaan tehdä merkittäviä säästöjä. Led-lamppujakaan ei kannata polttaa yötä päivää riippumatta siitä, onko valolle mitään tarvetta, sanoo Ilmarisen yritysvastuupäällikkö Joona Raudaskoski. 

  Turha energiankulutus rasittaa ympäristöä, on rajallisten resurssien haaskaamista ja on mitattavissa rahassa. Me esimerkiksi sijoitamme eläkkeiden rahoitusta turvaavia eläkevaroja kiinteistöihin. Kaikki kiinteistöjen lämmittämisessä ja valaisemisessa hukkaan menevä energia on hukkaan meneviä euroja. Investoinnit energiaa säästäviin ratkaisuihin ovat kertaluonteisia ja niistä saadut hyödyt jatkuvia 

Ilmarinen on mukana Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämien energiatehokkuussopimusten sopimuskaudella 2017–2025 asuinkiinteistöjen sopimuksessa (VAETS) ja toimitilakiinteistöjen sopimuksessa (TETS).  

Vuonna 2019 Ilmarinen onnistui kaksinkertaistamaan energiansäästötoimenpiteidensä vaikutuksen kiinteistöissään. Suurin yksittäinen tekijä oli Leanheatin ottaminen käyttöön energiankulutuksen hallinnan menetelmänä isossa osassa kohteita. Lisäksi kiinteistöissä tehtiin paljon pieniä energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä, kuten energiansäästöhanojen asennuksia. Energiatehokkuutta parannetaan myös Ilmarisen käyttämien kaupallisten rakennusten LEED-sertifiointien yhteydessä.  

 Moni energiansäästötoimenpide ja ympäristösertifiointi laajemmin liittyy siihen, miten toimivia ratkaisuja kiinteistöissä tehdään. Energiatehokkaat ratkaisut siis palvelevat suoraan käyttäjiä, kasvattavat kiinteistöjen arvoa ja sitä kautta tuottavat paremmin osana eläkkeiden maksua turvaavia yhteisiä eläkevaroja, Raudaskoski sanoo. 

Ajankohtaista

Uutinen 6.5.2021

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Ilmarisen työ purkumateriaalien kierrättämisessä jatkuu. Ilmarisen Ruoholahden toimitalon lasiseiniä kierrätetään lähes 20 tonnin verran lasivillaksi yhdessä Uusioaineksen, Kivijärven ja Rambollin kanssa. Ilmarinen haluaa kiinteistösijoittajana edistää alan käytäntöjä ympäristöystävällisempään ja vastuullisempaan suuntaan.

Ilmarinen jatkaa kiertotalouden edistämistä – toimitalon lasiseinistä lasivillaa

Tiedote 30.4.2021

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli +4,8 % (-7,5 %) eli 2,5 mrd. euroa osakemarkkinoiden positiivisen kehityksen myötä. Sijoitusten markkina-arvo nousi 55,4 (53,3) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 6,0 prosenttia. Tämä vastaa 4,5 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Sijoitukset tuottivat 4,8 prosenttia, vakavaraisuus ja nettoasiakashankinta vahvistuivat

Tiedote 30.4.2021

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades

Ilmarinens placeringsportfölj avkastade +4,8 procent (-7,5 %), dvs. 2,5 miljarder euro tack vare den positiva utvecklingen på aktiemarknaden. Placeringarnas marknadsvärde steg till 55,4 (53,3) miljarder euro. Den långfristiga medelavkastningen på placeringarna var 6,0 procent, vilket motsvarar en realavkastning på 4,5 procent.

Ilmarinens delårsrapport 1.1–31.3.2021: Placeringarna avkastade 4,8 procent, solvensen och kundanskaffningen netto förbättrades
Lisää uutisia ja tiedotteita