Uutinen 12.2.2020

Vastuullinen sijoittaminen indeksirahastoilla laajenee kehittyville markkinoille – Ilmarinen mukana kehittämässä

Ilmarinen on siirtänyt passiivisten sijoitustensa painopisteen rahastoihin, jotka sijoittavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioiviin indekseihin. Uusi ETF-rahasto laajentaa tarjonnan kehittyville markkinoille.

Varainhoitoyhtiö BlackRockin uusi ESG-rahasto listautuu New Yorkin Nasdaq-pörssiin. Ilmarinen on mukana rahaston listautumisessa 600 miljoonan Yhdysvaltain dollarin eli 543 miljoonan euron sijoituksella.

– Vastuullisuus on ollut jo pitkään olennainen osa Ilmarisen sijoitustoimintaa ja se on integroitu osaksi sijoituspäätöksiä. Useilta markkinoilta on kuitenkin puuttunut käyttökelpoinen passiivinen indeksirahasto, joka huomioi riittävällä tasolla ympäristövaikutukset, sosiaalisen vastuun ja hallintotavat eli niin sanotut ESG-näkökulmat. Olemme olleet mukana kehittämässä näitä tuotteita, koska aiemmat markkinoilla olleet tuotteet eivät huomioineet ESG:tä kannaltamme optimaalisella tavalla, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske.

Uusi iShares ESG MSCI EM Leaders ETF sijoittaa yli 400 kehittyvillä markkinoilla toimivaan suureen ja keskisuureen yritykseen. Rahaston seuraamaan MSCI:n indeksiin pääseviltä yrityksiltä vaaditaan vertailuryhmässään hyviä arvioita siitä, miten ne huomioivat vaikutukset ympäristöön ja ihmisoikeuksiin ja hyvän hallinnon. Rahasto kattaa kaikkiaan 26 kehittyvää taloutta.

Indeksi ja sitä seuraava rahasto ovat sulkeneet pois sijoituskohteistaan tupakkateollisuuden, alkoholin, uhkapelit, ydinvoiman ja aseet mukaan lukien ydinaseet, käsiaseet ja kiistanalaiset aseet.

Uusi rahasto jatkaa passiivisten sijoitustuotteiden siirtymää ESG-tuotteisiin

Uusi ETF-rahasto jatkaa Ilmarisen sijoituksia ESG-näkökulmat huomioiviin passiivisiin sijoitustuotteisiin. Ilmarisen hoitamasta 49 miljardin euron eläkevarallisuudesta noin 5 miljardia euroa on osakkeisiin sijoittavissa ETF-rahastoissa. ESG-indeksirahastojen osuus tästä ennen uuden rahaston lanseerausta oli noin 70 prosenttia. Tavoitteena on, että vuoden lopussa osuus olisi yli 90 prosenttia.

– Vuoden 2019 aikana olemme siirtäneet varoja yli kolme miljardia euroa uusiin, hinnoiltaan kilpailukykyisiin ESG-tavoitteet huomioon ottaviin passiivituotteisiin. Sijoituksia on yhteensä neljässä ESG-orientoituneessa ETF-rahastossa. Tämä on linjassa uusien vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme kanssa, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen analyytikko Niina Arkko.

Ilmarinen on aiemmin siirtänyt passiiviset osakesijoituksensa ESG-tuotteisiin Euroopassa, Japanissa ja USA:ssa. Nyt lanseerattu rahasto tekee saman mahdolliseksi myös kehittyvillä markkinoilla.

– Ilmarinen näyttää suuntaa muille sijoittajille suunnatessaan koko sijoitusportfoliotaan kohti kestävän kehityksen tavoitteita, toteaa Salim Ramji, BlackRockin iSharesin ja indeksituotteiden kansainvälinen johtaja.

– Seuraavaksi edistämme MSCI:n suuntaan tavoitetta saada yritysten hiiliriski nykyistä paremmin osaksi niitä indeksejä, joita sekä aktiiviset että passiiviset rahastot seuraavat. Hiiliriskin huomioiminen tarkoittaisi, että indeksissä otettaisiin paremmin huomioon yritysten riippuvuus fossiilisista polttoaineista. Joka tapauksessa nämä uudet rahastot ovat jo nyt tärkeä ja kaivattu lisäys passiivisten indeksirahastojen tarjonnassa, Hyrske sanoo

Ilmarisen sijoittamilla eläkevaroilla turvataan nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Ilmarinen vastaa noin 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Ilmarinen on Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö. Kansainvälisesti toimiva BlackRock on puolestaan maailman suurin varainhoitaja.

Lisätietoja:

Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 010 284 3827, 0400 271 371

Lue myös

Ajankohtaista

Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 22.4.2021

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla

Ilmarinen on lähtenyt pioneerisijoittajana mukaan mukaan AXA IM:n uuteen vähähiiliseen AXA WF US High Yield -yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla. Rahasto on lajissaan ensimmäisiä maailmassa ja sen sijoitusstrategiaan on integroitu vastuullisuus sekä erityisesti vähähiilisyys ja tehokas vedenkäyttö. Sijoitus on osa Ilmarisen laaja-alaista vastuullisen sijoittamisen strategiaa.

Ilmarinen lähti pioneerisijoittajaksi uuteen vähähiiliseen yrityslainarahastoon 170 miljoonalla eurolla
Puita ja Ilmarisen toimistorakennus ulkoa, kuvituskuva.

Uutinen 31.3.2021

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Pohjoismaisten eläkesijoittajien The Nordic Engagement Cooperation (NEC) -vaikuttajayhteistyö laajensi huomiotaan sijoituskohteiden kestävän veden käyttöön vuonna 2020. Kaikkiaan Ilmarisella oli vuoden 2020 lopussa käynnissä yhteensä 13 vaikuttamisprosessia, joista kahdeksan oli NEC-yhteistyön prosesseja.

Pohjoismainen suurten sijoittajien vaikuttajayhteistyö laajensi huomiota veden kestävään käyttöön – vuosikertomus 2020 julkaistu

Uutinen 26.3.2021

Earth Hour - Valot sammuvat ilmaston puolesta

Ilmarinen osallistuu jälleen WWF:n järjestämään maailmanlaajuiseen ilmastotapahtumaan, Earth Houriin. Yhteinen valomerkki ilmaston puolesta annetaan lauantaina 27.3.2021 kello 20.30–21.30.

Earth Hour - Valot sammuvat ilmaston puolesta
Lisää uutisia ja tiedotteita