Uutinen 12.2.2020

Vastuullinen sijoittaminen indeksirahastoilla laajenee kehittyville markkinoille – Ilmarinen mukana kehittämässä

Ilmarinen on siirtänyt passiivisten sijoitustensa painopisteen rahastoihin, jotka sijoittavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen huomioiviin indekseihin. Uusi ETF-rahasto laajentaa tarjonnan kehittyville markkinoille.

Varainhoitoyhtiö BlackRockin uusi ESG-rahasto listautuu New Yorkin Nasdaq-pörssiin. Ilmarinen on mukana rahaston listautumisessa 600 miljoonan Yhdysvaltain dollarin eli 543 miljoonan euron sijoituksella.

– Vastuullisuus on ollut jo pitkään olennainen osa Ilmarisen sijoitustoimintaa ja se on integroitu osaksi sijoituspäätöksiä. Useilta markkinoilta on kuitenkin puuttunut käyttökelpoinen passiivinen indeksirahasto, joka huomioi riittävällä tasolla ympäristövaikutukset, sosiaalisen vastuun ja hallintotavat eli niin sanotut ESG-näkökulmat. Olemme olleet mukana kehittämässä näitä tuotteita, koska aiemmat markkinoilla olleet tuotteet eivät huomioineet ESG:tä kannaltamme optimaalisella tavalla, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske.

Uusi iShares ESG MSCI EM Leaders ETF sijoittaa yli 400 kehittyvillä markkinoilla toimivaan suureen ja keskisuureen yritykseen. Rahaston seuraamaan MSCI:n indeksiin pääseviltä yrityksiltä vaaditaan vertailuryhmässään hyviä arvioita siitä, miten ne huomioivat vaikutukset ympäristöön ja ihmisoikeuksiin ja hyvän hallinnon. Rahasto kattaa kaikkiaan 26 kehittyvää taloutta.

Indeksi ja sitä seuraava rahasto ovat sulkeneet pois sijoituskohteistaan tupakkateollisuuden, alkoholin, uhkapelit, ydinvoiman ja aseet mukaan lukien ydinaseet, käsiaseet ja kiistanalaiset aseet.

Uusi rahasto jatkaa passiivisten sijoitustuotteiden siirtymää ESG-tuotteisiin

Uusi ETF-rahasto jatkaa Ilmarisen sijoituksia ESG-näkökulmat huomioiviin passiivisiin sijoitustuotteisiin. Ilmarisen hoitamasta 49 miljardin euron eläkevarallisuudesta noin 5 miljardia euroa on osakkeisiin sijoittavissa ETF-rahastoissa. ESG-indeksirahastojen osuus tästä ennen uuden rahaston lanseerausta oli noin 70 prosenttia. Tavoitteena on, että vuoden lopussa osuus olisi yli 90 prosenttia.

– Vuoden 2019 aikana olemme siirtäneet varoja yli kolme miljardia euroa uusiin, hinnoiltaan kilpailukykyisiin ESG-tavoitteet huomioon ottaviin passiivituotteisiin. Sijoituksia on yhteensä neljässä ESG-orientoituneessa ETF-rahastossa. Tämä on linjassa uusien vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme kanssa, sanoo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen analyytikko Niina Arkko.

Ilmarinen on aiemmin siirtänyt passiiviset osakesijoituksensa ESG-tuotteisiin Euroopassa, Japanissa ja USA:ssa. Nyt lanseerattu rahasto tekee saman mahdolliseksi myös kehittyvillä markkinoilla.

– Ilmarinen näyttää suuntaa muille sijoittajille suunnatessaan koko sijoitusportfoliotaan kohti kestävän kehityksen tavoitteita, toteaa Salim Ramji, BlackRockin iSharesin ja indeksituotteiden kansainvälinen johtaja.

– Seuraavaksi edistämme MSCI:n suuntaan tavoitetta saada yritysten hiiliriski nykyistä paremmin osaksi niitä indeksejä, joita sekä aktiiviset että passiiviset rahastot seuraavat. Hiiliriskin huomioiminen tarkoittaisi, että indeksissä otettaisiin paremmin huomioon yritysten riippuvuus fossiilisista polttoaineista. Joka tapauksessa nämä uudet rahastot ovat jo nyt tärkeä ja kaivattu lisäys passiivisten indeksirahastojen tarjonnassa, Hyrske sanoo

Ilmarisen sijoittamilla eläkevaroilla turvataan nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Ilmarinen vastaa noin 1,2 miljoonan ihmisen eläketurvasta. Ilmarinen on Suomen suurin työeläkevakuutusyhtiö. Kansainvälisesti toimiva BlackRock on puolestaan maailman suurin varainhoitaja.

Lisätietoja:

Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 010 284 3827, 0400 271 371

Lue myös

Ajankohtaista

Uutinen 13.9.2023

Postitalon remontti alkaa

Ilmarinen aloittaa remontin omistamassaan Helsingin Postitalossa. – Nyt on aika uudistaa ikonista rakennusta. Tuomme Postitalon uudelle aikakaudelle sen monipuolista historiaa ja sielunelämää kunnioittaen, projektipäällikkö Minna Kuutti Ilmarisesta sanoo.

Postitalon remontti alkaa

Tiedote 15.8.2023

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitustuotot nousivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3,7 prosenttiin. – Vakavaraisuutemme vahvistui ja kustannustehokkuus parani edelleen korkeasta inflaatiosta ja talouskehityksen epävarmuudesta huolimatta, toimitusjohtaja Jouko Pölönen sanoo.

Ilmarisen sijoitustuotto nousi 3,7 prosenttiin
Lisää uutisia ja tiedotteita