Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.
Uutinen 27.3.2020

Pensionsförsäkringsavgifterna kan nu betalas flexibelt

Ilmarinen vill hjälpa sina kunder som råkat i betalningssvårigheter genom att ge lättnader i betalningen av försäkringsavgifterna under coronavirusepidemin. Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt den undantagsbestämmelse som arbetspensionsbolagen ansökt om för att kunna erbjuda kunderna möjlighet att betala avgifterna för ArPL- och FöPL-försäkringarna flexibelt.

Undantagsbestämmelsen gäller fakturor som förfaller under tiden 20.3.2020–30.6.2020. Med stöd av undantagsbestämmelsen är det möjligt att avtala om en tre månader längre betalningstid för dessa fakturor. Social- och hälsovårdsministeriet har nu fastställt ändringen.

Försäkringsvillkoren finns här:

Lagen om pension för arbetstagare (ArPL)
Lagen om pension för företagare (FöPL)

I Ilmarinen gäller följande arrangemang i anslutning till försäkringsavgifterna.

Ändringar i företagarnas FöPL-försäkringsavgifter i Ilmarinen

Vi har flyttat förfallodagen för dina försäkringsavgifter tre månader framåt. Ändringarna träder i kraft automatiskt och du behöver inte själv vidta några åtgärder. Du kan fortfarande betala fakturan på den ursprungliga förfallodagen. Om du väljer att göra så behöver du inte meddela oss om detta.

  • Den nya förfallodagen för din försäkringsavgift som förfaller 20.3.2020 är 22.6.2020. Vi skickar ingen ny faktura, utan du kan betala din faktura enligt med den nya förfallodagen med de uppgifter som finns på fakturan.

  • Den nya förfallodagen för din försäkringsavgift som förfaller 20.4.2020 är 20.7.2020. Vi skickar ingen ny faktura, utan du kan betala din faktura enligt den nya förfallodagen med de uppgifter som finns på fakturan.

  • Den nya förfallodagen för din försäkringsavgift som förfaller 20.5.2020 är 20.8.2020. Vi skickar fakturan i slutet av april.

  • Den nya förfallodagen för din försäkringsavgift som förfaller 22.6.2020 är 21.9.2020. Vi skickar fakturan i slutet av maj.

Vi lägger till en försäkringsavgiftsränta på två procent för tiden mellan den ursprungliga och den nya förfallodagen. Räntorna som uppkommer av de framflyttade förfallodagarna faktureras i kommande fakturor.

Om du så önskar, kan du också betala fakturan redan före den nya förfallodagen utan särskild anmälan. I så fall uppbärs försäkringsavgiftsränta endast för tiden mellan den ursprungliga förfallodagen och betalningsdagen. Använd gärna webbtjänsten, eftersom vår telefontjänst tillfälligt är överhopad med frågor som berör coronaepidemin.

Ändringar i företagens ArPL-försäkringsavgifter i Ilmarinen

Om du inte klarar av att betala dina ArPL-försäkringsavgifter fram till förfallodagen, kan du avtala med oss om att flytta fram förfallodagen för fakturor som förfaller under tiden 20.3.2020–30.6.2020 (gäller lönebetalningen under februari–maj).

Du kan flytta fram förfallodagen för fakturor som förfaller till betalning under ovan nämnda tidsperiod med högst fem månader från lönebetalningsmånaden. Om t.ex. försäkringsavgiften för de löner som du betalat i mars förfaller 30.4.2020, kan du flytta fram försäkringsavgiften så att den betalas senast 30.8.2020. Försäkringsavgiften innehåller en försäkringsavgiftsränta på två procent från slutet av den månad som följer på lönebetalningsmånaden fram till förfallodagen.

Du kan flytta fram förfallodagen för din ArPL-försäkringsavgift enligt de nya riktlinjerna via vår webbtjänst. Detta gäller också din faktura som redan förfallit i mars. Enklast sköter du alltså ärendet på nätet. Vår telefontjänst är för närvarande överhopad. Om du inte vill flytta fram förfallodagen, förfaller dina ArPL-avgifter såsom tidigare. Gör en ändring på nätet så fort som möjligt.

Om du ännu inte har användarbehörighet till vår webbtjänst, lönar det sig att ansöka nu. Du kan fylla i ett avtal om att börja använda Ilmarinens webbtjänst här.

Ajankohtaista

Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 15.2.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laskussa – alueelliset erot kasvoivat

Työntekijämäärä laski Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä tammikuussa lähes kuusi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurin pudotus oli majoitus- ja ravitsemusalalla, missä vähennystä tuli noin -28 prosenttia. Pohjois-Suomessa matkatoimistojen ja -järjestäjien työntekijämäärä laski jopa noin -70 prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laskussa – alueelliset erot kasvoivat
Lisää uutisia ja tiedotteita