Kaksi ihmistä vierekkäin työmaavaatteet ja -kypärät päällä, kuvituskuva.
Tiedote 15.5.2020

Ilmarisen suhdanneindeksi: Ravitsemus- ja majoitusalalla työntekijämäärä putosi huhtikuussa lähes 23 prosenttia

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä huhtikuussa 5,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurin lasku oli ravitsemus- ja majoitusalalla, missä laskua oli lähes 23 prosenttia. Koronaviruksen vaikutus näkyi paljon voimakkaammin huhtikuussa edelliseen kuuhun verrattuna, koska osa yritysten sopeuttamistoimenpiteistä alkoi vasta maaliskuun loppupuolella.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 40 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukosta.

Työntekijämäärä laski huhtikuussa 5,4 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Maaliskuussa laskua oli vain 1,3 prosenttia, joten nyt koronapandemian vaikutus näkyi jo paljon voimakkaammin.

– Osa yritysten lomautuksista ja irtisanomista tuli voimaan vasta maaliskuun lopussa, joten oli oletettavaa, että työntekijämäärän lasku näkyisi voimakkaammin huhtikuun luvuissa. Esimerkiksi lomautuksen tulee kestää täyden kuukauden ajan, jotta se näkyisi suhdanneindeksissämme. Työntekijämäärän lasku huhtikuun luvuissa on jo varsin mittava, arvioi Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Suurin lasku työntekijämäärässä oli ravitsemus- ja majoitusalalla, jossa työntekijämäärä laski noin 23 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

– Nyt koronan vaikutus näkyy voimakkaiden rajoitustoimenpiteiden kohteena olleella ravitsemus- ja majoitusalalla. Tämä muutos ei näkynyt vielä lainkaan maaliskuussa. Kuitenkin jo maaliskuussa korona kuritti raskaasti henkilöstövuokraustoimialaa ja vuokratyövoimaa, jota ravintola-alalla on perinteisesti käytetty paljon. Arvioni mukaan myös toukokuussa laskusuunta jatkuu. On mielenkiintoista nähden, miten hallituksen toimenpiteet ravintoloiden avaamiseksi jatkossa näkyvät indeksissämme, Jouni Vatanen pohtii.

Myös henkilöstövuokrausalalla työntekijämäärä jatkoi jyrkkää vähenemistä. Huhtikuussa laskua tuli 16 prosenttia, kun maaliskuussa lasku oli 12 prosenttia. Kuljetusalalla laskua kertyi noin yhdeksän prosenttia.

Valopilkku keskeisissä toimialaindekseissä verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan oli tietotekniikka- ja viestintäala, jonka työntekijämäärä nousi noin yhden prosentin huhtikuussa. Myös teollisuusalan yrityksissä työntekijämäärän pudotus on jäänyt toistaiseksi vähäiseksi, kun laskua tuli huhtikuussa vain noin 2,5 prosenttia.

Taloudelliset vaikutukset näkyvät Itä- ja Pohjois-Suomessa

Ilmarisen suhdanneindeksin alueellisissa tuloksissa on mielenkiintoista, että vaikka koronan sairastavuus on suurinta nimenomaan Etelä-Suomessa, niin taloudelliset vaikutukset näkyvät erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa työntekijämäärät laskivat kohdeyrityksissä keskimäärin noin kahdeksan prosenttia, kun Etelä-Suomessa lasku jäi neljään prosenttiin. Länsi-Suomessa laskua kertyi noin kuusi prosenttia.

– Alueiden väliset erot liittyvät osittain alueellisiin erityispiirteisiin. Pohjois-Suomessa ravitsemus- ja majoitusala liittyy Etelä-Suomea vahvemmin matkailuun. Kun matkailu on pääosin pysähdyksissä, ravitsemus- ja majoitusala kärsii erityisesti niillä alueilla. Myös Itä-Suomessa lasku liittyy osin matkailun pysähtymiseen, kun venäläisten turistien ostosmatkat ovat vähentyneet. Itä-Suomessa juuri kaupan alan luvut laskivat huhtikuussa merkittävästi vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna, arvioi Jouni Vatanen.

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu tulorekisteriuudistuksen jälkeen yli 40 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen. 

Lue lisää ja tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 16.8.2022

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla

Ilmarisen sijoitussalkun tuotto oli -6,2 (8,9) prosenttia eli 3,8 mrd. euroa negatiivinen osakekurssien laskun ja korkojen nousun seurauksena. Sijoitusten markkina-arvo laski 56,7 (60,8) miljardiin euroon. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto oli 5,9 prosenttia. Tämä vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa.

Ilmarisen osavuosiraportti 1.1.–30.6.2022: Vakuutusmaksutulo vahvassa kasvussa, sijoitustuotto jäi negatiiviseksi, vakavaraisuus edelleen hyvällä tasolla
Ilmarisen toimitilarakennus ulkoa, kuvituskuva.

Tiedote 15.8.2022

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Työntekijämäärä nousi heinäkuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä yli kaksi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työntekijämäärä on jatkanut kasvuaan jo lähes puolentoista vuoden ajan. Toimialoista vahvimmin kehittyivät majoitus- ja ravitsemusala sekä henkilöstövuokraus. Ainoastaan rakentaminen oli laskusuunnassa.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä
Lisää uutisia ja tiedotteita