Tiedote 15.10.2020

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku tasaantui – toimialoissa on suuria alueellisia eroja

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä syyskuussa noin viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lasku on selvästi tasoittunut koronapandemiasta alkaneesta kevään syöksystä. Suurin lasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla, missä pudotusta tuli yli 15 prosenttia. Henkilöstövuokraus ja kaupan ala toipuivat syyskuussa parhaiten. Toimialojen tilanne vaihtelee kuitenkin eri puolilla Suomea.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 40 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukosta.

Työntekijämäärä laski syyskuussa noin viisi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Ilmarisen asiakasyritysten palkkasumma eli työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa laski puolestaan syyskuussa noin kolme prosenttia. Palkkasummaan vaikuttaa positiivisesti palkkojen nousu ja lomautusten väheneminen. Siten pieni positiivinen ero on työntekijämäärän ja palkkasumman välillä on ymmärrettävä.

– Kevään jälkeen tuli kesällä varovainen mutta selkeä muutos kohti parempaa. Syykuussa kehitys jatkui edelleen hyvään suuntaan, tosin koronaviruksen leviämisen kiihtyminen aiheuttaa nyt suuria epävarmuuksia tulevaa kohtaan, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

– Suhdanneindeksimme toimialoista majoitus- ja ravitsemuksen, kuljetuksen sekä henkilöstövuokrauksen työntekijämäärät olivat kaikki laskeneet yhä yli 10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurimmillaan laskua kertyi majoitus- ja ravitsemusalalla toukokuussa 58 prosenttia.

Henkilöstövuokraus ja kaupan ala toipuivat syyskuussa parhaiten julkistamistamme toimialoista.

– Henkilöstövuokrauksen osalta laskua kertyi syyskuussa 14 prosenttia (elokuu -18 prosenttia) Kaupan alalla lasku oli syyskussa kolme prosenttia (elokuu -5 prosenttia). Nämä luvut kertovat mielestäni positiivista tarinaa talouden ja kulutuksen aktivoitumisen puolesta, Jouni Vatanen pohtii.

Syyskuun tarkastelussa ainoastaan tietotekniikka- ja viestintätoimiala oli plussan puolella (+0,9 prosenttia). Teollisuuden osalta laskua tuli maltilliset noin kolme prosenttia.

Toimialoissa on alueellisia eroja

Ilmarisen syyskuun suhdanneindeksin alueellisissa tuloksissa työntekijämäärät laskivat suhteellisen tasaisesti koko Suomessa.

– Syyskuussa työntekijämäärät laskivat vähimmillään Etelä-Suomessa noin viisi prosenttia ja suurimmillaan Itä-Suomessa noin kuusi prosenttia, Jouni Vatanen sanoo. 

Alueellisesti toimialoja tarkasteltaessa Etelä-Suomen pahimpia kärsijöitä ovat olleet majoitus- ja ravitsemusala sekä kuljetus. Muuten alueella menee kohtalaisen hyvin, ja esimerkiksi kauppa sekä rakentaminen olivat syyskuussa muuta maata paremmalla tasolla. Länsi-Suomen tilanne on pitkälti etelän kaltainen. Lännessä erityisesti tietotekniikka- ja viestintäala on ollut koko vuoden 2020 ajan selvästi positiivinen ja syyskuussa nousua on tullut noin kuusi prosenttia.

Suhteellisen hyvin muualla Suomessa pärjännyt kaupan ala laski Itä-Suomessa toukokuussa pahimmillaan noin 14 prosenttia eikä ole vielä kunnolla toipunut siitä. Hyvää on, että Itä-Suomessa majoitus- ja ravitsemusala on toipunut muuhun maahan verrattuna kohtalaisen hyvin.

Pohjois-Suomessa majoitus- ja ravitsemusala oli puolestaan huhti-toukokuussa kovin kärsijä, mutta on nyt noussut syvästä kuopasta noin -10 prosentin tasolle. Uutena huolena alueella ovat hallinto- ja tukipalvelut, joihin sisältyvät mm. henkilöstövuokraus ja matkoihin liittyvät järjestelyt.

– Tämän alan uusi pohja saavutettiin syyskuussa, kun työntekijämäärä laski yli 20 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta. Positiivista on, että kuljetusalalla on mennyt Suomessa parhaiten pohjoisessa, sillä laskua kertyi syyskuussa vain neljä prosenttia, Jouni Vatanen summaa.                 

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 40 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Lue lisää ja tutustu tarkemmin:

Lisätietoja:
Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Tiedote 15.11.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkunut jo puoli vuotta

Työntekijämäärä nousi lokakuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Lokakuu oli jo kuudes peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän, henkilöstövuokrauksen sekä teollisuuden aloilla. Alueellisessa vertailussa kaikki Suomen alueet lisäsivät työntekijämääriään.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkunut jo puoli vuotta

Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Tiedote 15.9.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin

Työntekijämäärä nousi elokuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,6 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elokuu oli jo neljäs peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti henkilöstövuokrauksen sekä viestinnän ja tietotekniikan aloilla, joilla työntekijämäärä nousi noin neljä prosenttia. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi yli puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä nousi jo neljättä kuukautta peräkkäin
Lisää uutisia ja tiedotteita