Tiedote 27.10.2020

Ilmarisen Johanna Koromalle työympäristötyön kultainen erityisansiomitali

Ilmarisen Johanna Koroma on palkittu työympäristötyön kultaisella erityisansiomitalilla. Kultainen erityisansiomitali on tunnustus erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta valtakunnallisesta työstä työympäristön kehittämiseksi.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen jakoi tunnustuksen tiistaina 27.10.2020. Sosiaali- ja terveysministeri myöntää erityisansiomitalit Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä toimivan työympäristömitalitoimikunnan esityksestä vuosittain. Mitalin sai samanaikaisesti myös Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.  

Uusien työtapojen tutkimusta ja kehittämistä

Johanna Koroma työskentelee Ilmarisessa johtavana asiantuntijana työkykyriskien ennakointi ja tutkimus -osastolla. Koulutukseltaan hän on terveystieteiden maisteri ja filosofian tohtori.

Koroma on tehnyt uraauurtavaa työtä Suomessa mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöiden tunnistamisessa. Työ- ja organisaatiopsykologian alan väitöskirjassaan hän tarkasteli sitä, miten yhteistyön esteet vaikuttavat hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen mobiilissa ja virtuaalisessa työssä. Hän osoitti, että yhteistyön esteisiin ja niiden seurauksiin voidaan vaikuttaa johtamisella ja luomalla yhteisiä toimintatapoja.

– Nopeasti muuttuva työelämä haastaa meitä kaikkia. Virtuaalinen yhteistyö on osoittautunut tänä vuonna erityisen ajankohtaiseksi teemaksi. Työelämän kehittäminen ja työntekijöiden työkyvyn edistäminen vaativat uusia näkökulmia ja keinoja. Iloitsen siitä, että voin työssäni tukea suomalaisia yrityksiä paremman työelämän rakentamisessa, Koroma sanoo. 

Pitkäjänteistä työtä parempien työympäristöjen eteen

Johanna Koroma on osallistunut työympäristöjen ja työn kehittämiseen myös työfysioterapian asiantuntijana, tutkijana sekä työterveyshuollon ja työsuojelun henkilöstön kouluttajana. Koroma on kehittänyt muun muassa työympäristöjen ergonomiaa ja työterveyshuollon ennaltaehkäisevää roolia.

– Pidän itseäni etuoikeutettuna, kun olen saanut tehdä koko urani ajan itselleni merkityksellistä ja innostavaa työtä suomalaisen työelämän ja työntekijöiden hyväksi. Työfysioterapeutin koulutus on antanut erittäin hyvän perustan tehdä tätä työtä ja lähteä laajentamaan omaa osaamistani. Uteliaisuus tutkia lisää ja oman osaamisen laajentaminen ovat olleet johtotähtenä tekemisessäni, Koroma kuvailee.

Lue lisää:

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 

Tapaturmavakuutuskeskuksen uutinen 

Lisätiedot:

Johanna Koroma, johtava asiantuntija, Ilmarinen, p. 044 282 3422, johanna.koroma@ilmarinen.fi 

Ajankohtaista

Tiedote 25.11.2020

Ilmarisen tutkimus: Työnsä tulevaisuudesta innostuu alle puolet suomalaisista – työkyky koetaan melko hyväksi

Työelämän muutos haastaa suomalaisia. Joka kolmas työikäinen suhtautuu luottavaisesti työnsä tulevaisuuteen, mutta toisaalta työn kuormittavuuden, työmäärän ja kiireessä työskentelyn nähdään kasvavan. Uuden oppiminen, uusien ratkaisujen löytäminen ja työn merkityksellisyyden kasvu lisäävät voimavaroja. Tiedot selviävät Ilmarisen tutkimuksesta, johon vastasi tuhat suomalaista.

Lue artikkeli

Tiedote 23.11.2020

Ilmarinen kehitti uuden työkykyriskien ennustemallin – tavoitteena ehkäistä työkyvyttömyyttä entistä vaikuttavammin

Uusi työkykyriskien ennustemalli auttaa asiakasyrityksiä työkykyriskien tunnistamisessa ja hallinnassa.

Lue artikkeli

Tiedote 24.9.2020

Ilmarisen tutkimus: Korona osoitti vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisöissä

Moni suomalainen kokee vuorovaikutuksen työkavereiden ja esimiesten kanssa vähentyneen merkittävästi koronan vuoksi. Erityisen suuri muutos on tapahtunut Uudellamaalla sekä ikääntyneempien työntekijöiden kohdalla. Yli neljäsosa kertoo työn määrän lisääntyneen. Toisaalta työt ovat monen kohdalla myös vähentyneet. Tiedot selviävät Ilmarisen tutkimuksesta.

Lue artikkeli
Lisää uutisia ja tiedotteita