Uutinen 20.3.2020

Miten koronavirustilanne vaikuttaa ammatilliseen kuntoukseen?

Koronavirustilanne on vaikuttanut monen Ilmarisen ammatilliseen kuntoutukseen osallistuvan opiskeluihin ja työkokeiluun. Kokosimme yhteen kevään aikana usein kysytyt kysymykset ja niihin vastaukset.

Poikkeustilan päättyessä pyrimme palaamaan taas normaalikäytäntöihin. Jos sinulla on kysyttävää omaan ammatilliseen kuntoutukseesi liittyen, voit olla yhteydessä kuntoutusasiantuntijaasi.

Opiskelu

Oppilaitokseni siirtyi etäopetukseen. Jatkuuko kuntoutusetuuden maksaminen siitä huolimatta?

Jos olet Ilmarisen ammatillisessa kuntoutuksessa ja opintosi jatkuvat etäopiskeluna, myös kuntoutusetuuden maksaminen jatkuu normaalisti. Jos et pysty edistämään opintojasi, olethan yhteyksissä omaan kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa.

Opintoihini liittyvä työharjoittelu peruuntui koronakriisin vuoksi. Mitä tehdä?

Jos opintoihin liittyvä työharjoittelu peruuntuu tai siirtyy koronavirustilanteen vuoksi, kannattaa sinun yrittää edistää opintojasi etäopiskeluna. Tällöin myös kuntoutusetuuden maksaminen jatkuu normaalisti. Jos et pysty edistämään opintojasi, olethan yhteyksissä omaan kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa.

Valmistumiseni siirtyy koronavirustilanteen vuoksi. Kuinka pitkään voin saada kuntoutusrahaa?

Jos suoritat opintoja kevään 2020 aikana, kuntoutusrahan tai kuntoutuskorotuksen maksua voidaan jatkaa, vaikka opintosuorituksia ei tulisi niin paljon kuin kuntoutussuunnitelmassa on suunniteltu. Tarvittaessa kuntoutusohjelmaa voidaan jatkaa, jos koronaepidemia aiheuttaa viivytyksen opintojen edistymisessä. Toimita näissä tilanteissa Ilmariseen uusi suunnitelma opintojen loppuun suorittamisen aikataulusta. Kätevimmin hoidat tämän verkkopalvelun kautta.

Työnantajani maksaa minulle palkkaa oppisopimuskoulutuksen aikana, mutta nyt palkanmaksu keskeytyy koronavirustilanteen vuoksi. Mitä minun tulisi tehdä?

Jos oppisopimustyönantaja päättää palkanmaksun, kuntoutusraha maksetaan työnantajalle enintään palkkaa vastaavalta osin. Palkanmaksun päättymispäivän jälkeen kuntoutusraha voidaan maksaa sinulle itsellesi, jos voit edistää opintoja etänä. Sovithan tästä oppisopimustoimistosi kanssa ja ole sen jälkeen yhteydessä kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa. Toimi samalla tavalla myös silloin, jos oppisopimuskoulutuksesi keskeytyy kokonaan.

Työkokeilu

Työkokeiluni keskeytyi poikkeustilan vuoksi. Jatkuuko kuntoutusrahan maksu?

Jos työkokeilusi on nyt keskeytynyt tai keskeytymässä koronavirustilanteen vuoksi, jatkuu kuntoutusrahan maksu normaalisti huhtikuun loppuun saakka. Ole näissä tilanteissa kuitenkin yhteydessä omaan kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa ja keskustele tilanteestasi tarkemmin.

Perusteen kuntoutuksen keskeytymiselle ja kuntoutusetuuden maksun jatkumiselle tulee olla sellainen, johon kuntoutuja ei itse voi vaikuttaa, esimerkiksi

  • määräys pidempään karanteeniin tai eristykseen
  • työnantajan määräys tehdä etätyötä tai muut sellaiset järjestelyt, jotka estävät työpaikkakuntoutukseen osallistumisen
  • kuntoutujan kuuluminen sellaiseen riskiryhmään, jonka tulisi välttää koronavirukselle altistumista.

Näissä tilanteissa on aina hyvä keskustella työnantajan sekä mahdollisesti työterveyshuollon kanssa.

Työkokeiluni keskeytyi lomautuksen vuoksi. Jatkuuko kuntoutusrahan maksaminen tästä huolimatta?

Jos työkokeilusi on keskeytynyt lomautuksen vuoksi, jatkamme kuntoutusrahan maksamista lyhytkestoisen keskeytyksen ajan. Edellytyksenä on, että työkokeilu jatkuu keskeytyksen jälkeen. 
Kuntoutusrahaa voidaan maksaa lomautuksen alkamista seuraavan kuukauden loppuun saakka.

Jos lomautuksesi alkoi maaliskuussa, päättyy kuntoutusrahan maksaminen 1.5. alkaen. Jos lomautuksesi kestää tätä pidempään ja kuntoutusrahan maksaminen lakkaa, voit hakea työttömyyspäivärahaa tai Kelan sairauspäivärahaa. Jos lomautuksesi jatkuu pidempään, ole yhteydessä omaan kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa ja keskustele tilanteestasi tarkemmin.

Olen koronavirustilanteen vuoksi karanteenissa ja työkokeiluni keskeytyi. Maksetaanko minulle edelleen kuntoutusrahaa?

Jos et voi mennä työkokeiluun karanteenin vuoksi, maksamme ensimmäisen kuukauden ajalta kuntoutusrahaa normaalisti. Jos karanteenisi jatkuu yli kuukauden, keskeytyy kuntoutusrahan maksaminen. Ole tässä tilanteessa yhteydessä omaan kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa ja keskustele tilanteestasi tarkemmin.

Jos kuntoutusrahasi maksaminen keskeytyy, selvitä, voitko saada muita etuuksia, kuten työttömyyspäivärahaa tai sairauspäivärahaa. Tietyissä tilanteissa myös Kelan tartuntapäiväraha voi tulla kyseeseen. Lisätietoa löydät Kelan verkkosivuilta.

Työkokeiluni alku siirtyi koronavirustilanteen vuoksi. Mitä vaikutuksia tällä on kuntoutusrahan maksamiseen?

Jos työkokeilusi ei ole ehtinyt vielä alkaa, ei kuntoutusrahaa voida maksaa. Näissä tilanteissa voit hakea työttömyyspäivärahaa tai Kelan sairauspäivärahaa. Kun työkokeilun aloitus varmistuu, ole yhteyksissä omaan kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa. 

Kuntoutukseni keskeytyi koronaepidemian aikana lastenhoidon vuoksi. Maksetaanko minulle edelleen kuntoutusrahaa?

Sinulla on oikeus jäädä hoitamaan lastaan koronaepidemian aikana. Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta, jos jäät pois työstä lastenhoidon vuoksi. Kuntoutusetuuden keskeyttämisessä noudatetaan myös lastenhoitotilanteessa samaa periaatetta kuin muissa keskeytystilanteissa. Kuntoutusetuuden maksua jatketaan keskeyttämisperustetta seuraavan kalenterikuukauden loppuun eli tässä tapauksessa huhtikuun loppuun saakka. 

Osatyökyvyttömyyseläke tai työkyvyttömyyseläke  

Olen osatyökyvyttömyyseläkkeellä, mutta poikkeustilan vuoksi lisä- ja ylitöiden tarve on tällä hetkellä kova. Ovatko normaalit ansiorajat nyt voimassa?

Koronavirus on aiheuttanut paljon lisä- ja ylityön tarvetta mm. terveydenhoitoalalla, ja ansiorajat osastyökyvyttömyyseläkkeellä ovat saattaneet siksi ylittyä. Poikkeustilasta johtuneet ansioylitykset eivät ole vaikuttaneet osatyökyvyttömyyseläkkeen maksamiseen eivätkä myöskään työkyvyttömyyseläkkeen ja kuntoutusetuuksien maksamiseen.  

Poikkeustilan päätyttyä palaamme normaalikäytäntöihin 1.7.2020 alkaen. Työskentely työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutusrahan rinnalla ei vaikuta etuuden maksuun, jos ansiot eivät ylitä henkilökohtaista ansaintarajaasi.

Olen hakemassa jatkoa kuntoutustukeeni. Koronavirustilanteen vuoksi joudun odottamaan B-lausuntoa lääkäriltä tavallista pidempään. Keskeytyykö kuntoutustuen maksaminen?

Jos sinulla on koronavirustilanteen aiheuttaman ruuhkan vuoksi vaikeuksia saada jatkohakemustasi varten B-lausuntoa lääkäriltä, ota yhteyttä Ilmarisen asiakaspalveluun, p. 010 195 000.

Lisätietoa

  • Jos sinulla on kysyttävää ammatillisesta kuntoutuksesta, olethan yhteydessä kuntoutusasiantuntijaasi Ilmarisessa. Oman kuntoutusasiantuntijasi yhteystiedot löydät mm. sinulle lähetetystä kuntoutuspäätöksestä. Löydät kuntoutuspäätöksesi helpoiten verkkopalvelustamme.
  • Jos sinulla on eläkkeisiin liittyviä asioita, ole yhteydessä asiakaspalveluumme, p. 010 195 000.

Lue myös: Eläketurvakeskuksen uutinen

 

Ajankohtaista

Tiedote 13.1.2022

Poikkeuksellinen aika vähensi työkyvyttömyyseläkkeitä kahdeksan prosenttia – yleisimmin työkyvyttömyyseläkkeelle vie masennus

Työkyvyttömyyseläkkeelle hakeuduttiin vuonna 2021 edellisvuotta vähemmän. Ilmariseen tulleiden työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutushakemusten määrät vähenivät jo toista vuotta peräkkäin. Useimmiten työkyvyttömyyseläkkeelle vievät edelleen mielenterveyden häiriöt, ja yksittäisistä sairauksista yleisin on masennus. Pitkittyneen koronataudin vuoksi myönnettiin neljä työkyvyttömyyseläkettä.

Poikkeuksellinen aika vähensi työkyvyttömyyseläkkeitä kahdeksan prosenttia – yleisimmin työkyvyttömyyseläkkeelle vie masennus
Lisää uutisia ja tiedotteita