Tiedote 1.9.2020

Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päälliköksi Karoliina Lindroos

Karoliina Lindroos, MMM, tuo Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikön tehtävään vahvaa osaamista sijoituskohteisiin liittyvien ympäristö- ja ihmisoikeusriskien arvioinnista.

Lindroos siirtyy Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen päällikön tehtävään Teollisen yhteistyön rahastosta eli Finnfundista. Finnfundissa Lindroos on työskennellyt erityisesti sijoituskohteiden ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten parissa.

– Vastuullisuus on keskeinen osa eläkevarojen tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista. Kun otamme huomioon sijoituskohteiden ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset sekä hyvän hallinnon, hallitsemme monia keskeisiä sijoituskohteisiin liittyviä riskejä, sanoo Ilmarisen sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Mikko Mursula.

– Olemme rakentaneet pitkäjänteisesti vastuulliseen sijoittamiseen liittyviä käytäntöjä. Meillä on ollut tässä edelläkävijän rooli myös globaalisti. Vastuullisen sijoittamisen päällikkönä Lindroosilla on tärkeä rooli esimerkiksi siinä, että pääsemme tavoitteeseemme sijoittaa eläkevarat hiilineutraalisti vuoden 2035 loppuun mennessä. Osana vastuullisen sijoittamisen tiimiä hän on varmistamassa, että sijoituspäätöksiä tekevillä työntekijöillämme on riittävästi dataa, ymmärrystä ja työkaluja arvioida sijoituskohteiden vastuullisuuteen liittyviä riskejä, Mursula jatkaa.

Karoliina Lindroosin työkokemukseen kuuluu laajasti kestävän kehityksen teemoihin liittyviä tehtäviä kotimaassa ja ulkomailla. Finnfundin lisäksi hän on työskennellyt esimerkiksi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestössä (FAO) ja konsulttitoimisto Induforissa.

– Ilmarisella on selkeät vastuullisen sijoittamisen sitoumukset ja toimintatavat, esimerkiksi ilmastostrategia ja ihmisoikeusperiaatteet. Niiden tavoitteissa onnistuminen vaatii yhteistyötä monenlaisten toimijoiden kesken. Olen tyytyväinen, että pääsen edistämään yhteistyötä uudessa roolissani ja toteuttamaan siten arvojani, Karoliina Lindroos toteaa.

– Covid-pandemia on tuonut myös sijoittamiseen uusia riskejä ja haasteita. Samalla vastuullinen sijoittaminen on saanut lisää huomiota. Tämä innostaa kehittämään Ilmarisen käytössä olevia vastuullisen sijoittamisen työkaluja, joilla ilmasto- ja ihmisoikeuskysymykset otetaan huomioon sijoituspäätöksissä, Lindroos summaa.

Lisätietoja

Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 770 9400, liina.aulin@ilmarinen.fi

Karoliina Lindroos, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, p. 040 577 2203, karoliina.lindroos@ilmarinen.fi

Ajankohtaista

Uutinen 13.7.2021

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä

Ilmarinen on käyttänyt hybridilainasopimuksen mukaista vaihto-oikeutta ja merkinnyt osakeannissa Nurminen Logistics Oyj:n uusia osakkeita. Tämän järjestelyn toteuduttua Ilmarisen omistus osakkeiden kautta on noussut aiemmasta 11,83%:sta 15,12%:iin. Aikaisemmin Ilmarisen kokonaisomistus osakkeiden ja rahoitusvälineiden kautta oli 16,46%. Koska Ilmarisella ei ole enää omistusta rahoitusvälineiden kautta, yhteenlaskettu omistusosuus osakkeista ja äänistä on järjestelyn myötä laskenut 16,46%:sta 15,12%:iin.

Ilmarisen omistus laski Nurminen Logistics Oyj:ssä
Lisää uutisia ja tiedotteita