Tiedote 16.11.2020

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä laski viisi prosenttia – toimialoissa isoja alueellisia eroja

Työntekijämäärät laskivat Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lokakuussa noin viisi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurin lasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla, missä pudotusta tuli noin 18 prosenttia. Toimialojen tilanne vaihtelee eri puolilla Suomea. Pohjois-Suomessa tilanne ja näkymä on haastava matkailun vähenemisen vuoksi. Ikäryhmittäin tarkasteltuna korona on kurittanut eniten alle kolmekymppisiä työntekijöitä.

Ilmarisen suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 40 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukosta. 

Ilmarisen suhdanneindeksin työntekijämäärä laski lokakuussa noin viisi prosenttia verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. 

 Lokakuussa useamman kuukauden kestänyt myönteinen kehitys pysähtyi. On vaikea tulkita, mihin suuntaan tilanne lähikuukausina kehittyy. Toisaalta koronaviruksen leviämisen kiihtyminen aiheuttaa vielä suuria epävarmuuksia tulevaa kohtaanOnneksi positiiviset uutiset rokotekehityksessä luovat uskoa parempaan huomiseen, sanoo Ilmarisen tutkija  Jouni Vatanen. 

Korona ei ole kohdellut tasapuolisesti eri ikäryhmiä. 

– Ikäryhmittäin tarkasteltuna alle kolmekymmentävuotiaat työntekijät ovat olleet eniten koronasta kärsinyt ikäryhmä. Alle kolmekymppisiä työntekijöitä oli lokakuussa yli kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Syy liittyy siihen, että kaikkein pahiten kärsineissä toimialoissa nuorten työntekijöiden osuus on suuri. Yhtenä esimerkkinä tästä on majoitus- ja ravitsemusala, jossa lähes joka toinen työntekijä on alle 35-vuotias, Jouni Vatanen kertoo. 

Kaikki toimialat miinuksella 

Ilmarisen asiakasyritysten palkkasumma eli työntekijöille maksettujen bruttopalkkojen summa puolestaan laski lokakuussa noin prosentin 

 Palkkasummaan vaikuttaa positiivisesti mm. palkkojen nousu ja se, että matalapalkka-alat näyttäisivät kärsineen tässä tilanteessa keskimääräistä enemmän. 

Suhdanneindeksimme toimialoista majoitus- ja ravitsemuksen, kuljetuksen sekä henkilöstövuokrauksen työntekijämäärät olivat kaikki lokakuussa laskeneet yhä yli -10 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Suurilasku oli majoitus- ja ravitsemusalalla: noin -18 prosenttia. Henkilöstövuokrauksessa laskua kertyi yli -16 prosenttia ja kuljetuksessa noin -11 prosenttia. 

Suhdanneindeksiin kuuluvista toimialoista ei lokakuussa ollut yksikään plussan puolella. Teollisuus ja kaupan ala toipuivat lokakuussa parhaiten julkistamistamme toimialoista. 

– Teollisuuden ja kaupan tilanne parani lokakuussa parhaiten, vaikka niissäkin tilanne käytännössä pysyi syyskuun tasolla. Teollisuudessa laskua oli lokakuussa -2,9 prosenttia (syykuussa -3,1 prosenttia). Kaupan ala puolestaan oli lokakuussa -2,9 prosenttia miinuksella (lokakuussa kolme prosenttia). 

Koronan kylmä kosketus Pohjois-Suomessa 

Pohjois-Suomessa työntekijämäärät laskivat lokakuussa yli kuusi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Nykytiedon perusteella Pohjois-Suomen tilanne ei tule merkittävästi parantumaan loppuvuoden aikana, kun talvimatkailun tuoma työ vähenee 

– Viitteitä ongelmien jatkumisesta antaa Pohjois-Suomen henkilöstövuokrausala, joka oli lokakuussa yli -40 prosenttia pakkasella vuoden takaisesta. Myös matkailualan työntekijämäärän muutosluku oli Pohjois-Suomessa vuoden toiseksi matalin eli -31 prosenttia (toukokuussa -37 prosenttia). Positiivista on, että kuljetusalalla on mennyt parhaiten Suomessa pohjoisessa (laskua lokakuussa -5 prosenttia). Lisäksi pohjoisen kaivostoiminta on ollut koko epidemian ajan selkeä kasvuala (lokakuussa +6 prosenttia), Jouni Vatanen arvioi.  

Muista alueista Etelä-Suomen pahimpia kärsijöitä ovat olleet toimialoista majoitus- ja ravitsemus sekä kuljetus. Muuten alueella menee kohtalaisen hyvin, ja esimerkiksi kriisin alussa kärsinyt taideala oli enää -8 prosentin laskussa vuoden takaisesta, kun se pahimmillaan oli noin -45 prosenttia laskussa. Myös kauppa, teollisuus sekä rakentaminen olivat lokakuussa muuta maata paremmalla tasolla.  

Länsi-Suomen tilanne on pitkälti etelän kaltainen. Teollisuus ja kauppa ovat kärsineet hieman enemmän sekä kuljetus hieman vähemmän kuin Etelä-Suomessa. Selvä poikkeus on, että tietotekniikka- ja viestintäala on ollut koko vuoden 2020 ajan selvästi positiivinen ja lokakuussakin kasvua tuli kuusi prosenttia. 

Suhteellisen hyvin muualla Suomessa pärjännyt kaupan ala laski Itä-Suomessa toukokuussa pahimmillaan -14 prosenttia. Hidas toipuminen jatkui yhä lokakuussalaskua tuli -8 prosenttia. Itä-Suomessa majoitus- ja ravitsemusala on toipunut muuhun maahan verrattuna kohtalaisen hyvin ja sen työntekijämäärä oli lokakuussa noin -10 prosenttia vuoden takaisesta. 

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 40 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen. 

Lue lisää ja tutustu tarkemmin: 

Lisätietoja: 

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi 
Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi 

Ajankohtaista

Tiedote 15.10.2021

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Työntekijämäärä nousi syyskuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä 0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Syyskuu oli viides peräkkäinen kuukausi, jolloin työntekijämäärä jatkoi kasvuaan. Positiivinen kehitys näkyi erityisesti tietotekniikan ja viestinnän sekä henkilöstövuokrauksen aloilla. Näillä toimialoilla esiintyykin jo haasteita työvoiman saatavuudessa tietyissä työtehtävissä. Alueellisessa vertailussa vahvin kehitys oli Etelä-Suomessa, jossa työntekijöiden määrä lisääntyi noin puolitoista prosenttia.

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän nousu jatkuu – osalla toimialoista työntekijäpulaa

Uutinen 6.10.2021

Työeläkemaksut vuonna 2022

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet ehdotuksesta vuoden 2022 yksityisalojen työeläkevakuutusmaksuksi. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa myöhemmin työeläkevakuutusmaksun perusteet työeläkevakuutusyhtiöiden hakemuksesta.

Työeläkemaksut vuonna 2022
Lisää uutisia ja tiedotteita